Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3

 Кыргыз тилиндеги Библия

Сепания 1

1 Жєйєт падышасы Амон уулу Жошиянын тушунда Жехиския уулу, Амария уулу, Гедалия уулу, Куши уулу Сепанияга Тењирден болгон сљз.

2 «Бардыгын жер єстєнљн жок кылам, – дейт Тењир. –

3 Адамдарды да, жаныбарларды да, асман канаттууларын да, дењиз балыктарын да жок кылам, мыйзамсыздарды азгырыктары менен кошо жок кылам. Адамдарды жер єстєнљн жок кылам, – дейт Тењир.

4 Мен Љз колумду Жєйєткљ жана Иерусалимдин бардык тургундарына каршы сунам. Бул жерден Баалдын калдыгын, анын буткана кызматчыларынын ысымын да, кызматчыларын да жок кылам.

5 Yйдєн єстєндљ туруп алып, асман кошуундарына табынгандарды, Тењир менен ант бергендерди, љздљрєнєн падышалары менен ант бергендерди жок кылам.

6 Тењирден баш тарткандарды, Тењирди издебегендерди, Ал жљнєндљ сурабагандарды жок кылам.

7 Кудай-Тењирдин алдында унчукпа, анткени Тењирдин кєнє жакын. Чалына турган курмандыкты Тењир даярдап койгон, кимди чакырууну белгилеп койгон.

8 Курмандык чалына турган Тењирдин кєнє мындай болот: Мен тљрљлљрдє, падышанын уулдарын жана бљтљн уруулардын кийимин кийгендердин бардыгын жазалайм.

9 Мен ошол кєнє босогодон секирип љткљндљрдєн баарын, љз Тењиринин єйєн зордук-зомбулукка, алдамчылыкка толтургандардын баарын жазалайм.

10 Ошол кєнє, – дейт Тењир, – Балык дарбазасынын алдында ый, башка дарбазалардын алдында љкєрєк, дљбљлљрдљ чоњ кыйроо болот.

11 Шаардын тљмљнкє бљлєгєндљ жашагандар, боздоп ыйлагыла, анткени соода-сатык кылган эл бєт бойдон жок болот, кємєштєн тєйшєгєн тарткандар кырылат.

12 Ошол учурда мындай болот: Мен Иерусалимди чырактан менен карап чыгам да, љздљрєнєн ачыткысынын єстєндљ отуруп алып, ичинен “Тењир жакшылык да, жамандык да кылбайт” дегендерди жазалайм.

13 Алардын байлыгы олжого кетет, єйлљрє ээн калат: єйлљрдє салышат, бирок ал єйлљрдљ жашашпайт, жєзємдєктљрдє отургузушат, бирок алардын шарабын ичишпейт.

14 Тењирдин улуу кєнє жакын, абдан жакын, абдан шашып келе жатат. Тењир кєнєнєн добушу угулуп жатат. Ошондо эњ кєчтєє да ачуу кыйкырат!

15 Ал кєн – каардын, кайгы менен кысымчылыктын, кыйроо менен бєлгєн-чапкындын, карањгы менен туњгуюктун, булут менен мунарыктын,

16 сепил-чептєє шаарларга жана бийик мунараларга каршы сурнай тартуу жана согуш ураандарын чакыруу кєнє.

17 Мен адамдарды кысымга алам, ошондо алар сокурларга окшоп басып калышат, анткени алар Тењирге каршы кєнљљ кылышты, алардын каны топурактай, денелери кыктай туш-тушка чачылат.

18 Тењирдин каары тљгєлгљн кєнє аларды кємєшє да, алтыны да куткара албайт, бул жер бєт бойдон Анын кызганычынын оту менен љрттљлљт, анткени Ал бул жерде жашагандардын бардыгын кєтєлбљгљн жерден кырып жок кылат».