Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Кыргыз тилиндеги Библия

Захария 1

1 Дарийдин падышачылыгынын экинчи жылында, сегизинчи айда Ыда уулу, Берехия уулу Захария пайгамбарга Тењирден мындай сљз болду:

2 «Тењир силердин ата-бабаларыњарга катуу каарданды.

3 Ошондуктан сен аларга айт: Себайот Тењир мындай дейт де: “Мага кайтып келгиле, – дейт Себайот Тењир, – ошондо Мен да силерге кайтып келем, – дейт Себайот Тењир.

4 Ата-бабаларыњардай болбогула, аларга мурунку пайгамбарлар мындай деп айтышкан: Себайот Тењир мындай дейт: «Кыянат жолдоруњардан, жаман иштерињерден кайткыла». Бирок алар тил албай, Мага кулак салбай коюшкан, – дейт Тењир.

5 Ата-бабаларыњар азыр кайда? Пайгамбарларыњарчы? Алар тєбљлєк жашамак беле?

6 Бирок Љзємдєн кулдарым пайгамбарларга осуят кылган сљздљрєм менен чечимдерим силердин ата-бабаларыњарга жеткен жок беле? Алар кайрылып: «Себайот Тењир жолдорубузга жана иштерибизге жараша бизге эмне кылууну чечсе, ошону кылды»”», – деп айтышкан.

Жээрде ат минген адам жљнєндљгє кљрєнєш

7 Дарийдин падышачылыгынын экинчи жылында, он биринчи ай – Шебат айынын жыйырма тљртєнчє кєнє Ыда уулу, Берехия уулу Захария пайгамбарга Тењирден мындай сљз болду:

8 Мен тєндљ мындай кљрєнєш кљрдєм: капчыгайдагы мирта дарактарынын арасында жээрде ат минген бир киши туруптур, анын артында жээрде, тору жана боз аттар бар экен.

9 Ошондо мен: «Булар кимдер, мырзам?» – деп сурадым. Ошондо мени менен сєйлљшкљн периште мага: «Булардын кимдер экенин мен сага кљрсљтљм», – деди.

10 Анан мирта дарактарынын арасында турган киши: «Булар – жер єстєн кыдырып чыгууга Тењир тарабынан жиберилгендер», – деди.

11 Ошондо алар мирта дарактарынын арасында турган Тењирдин периштесине: «Биз жер єстєн кыдырып чыктык, бардык жерге эл отурукташыптыр, бєт жер тынч экен», – дешти.

12 Ошондо Тењирдин периштеси: «Себайот Тењир! Иерусалимге жана Жєйєт шаарларына качанкыга чейин ырайым кылбайсыњ? Сен аларга жетимиш жылдан бери каарыњды тљгєп келе жатасыњ», – деди.

13 Ошондо мени менен сєйлљшкљн периштеге жооп кылып, Тењир жакшы сљздљрдє, соорото турган сљздљрдє айтты.

14 Анан мени менен сєйлљшкљн периште мага мындай деди: «Жар салып айт, Себайот Тењир мындай дейт: “Мен Иерусалим менен Сионду чоњ кызганыч менен кызганып жатам.

15 Тынч жаткан элдерге катуу каарданып жатам, анткени Мен аларга аз каарданганда, алар мыйзамсыздыкты кєчљтєп жиберишти”.

16 Ошондуктан Тењир мындай дейт: “Мен Иерусалимге ырайым кылуу єчєн кайтып келдим. Иерусалимге Менин єйєм курулат, – дейт Себайот Тењир, – жер ченегич аркан Иерусалимдин єстєнљн тартылат”.

17 Дагы мындай деп жар сал: Себайот Тењир мындай дейт: “Менин шаарларым кайрадан байлыкка толот, Тењир Сионду кайрадан сооротот, Иерусалимди кайрадан тандап алат”».

Тљрт мєйєз жана тљрт темир уста жљнєндљгє кљрєнєш

18 Мен башымды кљтљрєп, тљрт мєйєздє кљрдєм.

19 Анан мени менен сєйлљшкљн периштеден: «Бул эмне?» – деп сурадым. Ал мага: «Булар – Жєйєттє, Ысрайылды жана Иерусалимди туш-тушка чачыратып жиберген мєйєздљр», – деп жооп берди.

20 Андан кийин Тењир мага тљрт темир устаны кљрсљттє.

21 Мен: «Булар эмне кылганы келе жатышат?» – деп сурадым. Ал мага: «Бул мєйєздљр Жєйєттє туш-тушка чачыратып жиберишти, алардын эч бири башын кљтљрљ албай калды. Бул тљрт темир уста болсо аларды коркутуш єчєн, Жєйєттє туш-тушка чачыратып жибериш єчєн, Жєйєт жерине каршы љздљрєнєн мєйєзєн кљтљргљн элдердин мєйєздљрєн сындырыш єчєн келди», – деп жооп берди.