Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3

 Кыргыз тилиндеги Библия

Титке 1

1 Кудай тандап алгандар ишениши єчєн жана такыбаалыкка жеткире турган чындыкты таанып билиши єчєн, Ыйса Машайактын элчиси болуп дайындалган Кудайдын кулу Пабылдан салам!

2 Элчилик ишим тєбљлєк љмєргљ болгон ємєткљ негизделген. Ал љмєрдє жалган сєйлљбљгљн Кудай кылым менен белгиленген убакыт баштала электен мурун эле убада кылган.

3 Убагы келгенде, Кудай Љз сљзєн менин жар салуум аркылуу жарыялады. Жар салуу Куткаруучубуз Кудайдын буйругу боюнча мага ишенип тапшырылган.

4 Ишеним жолундагы чыныгы уулум Титке Кудай Атабыз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайак ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин!

Титтин Критте кылган кызматы

5 Мен сени бєтпљй калган иштерди бєтєрєшєњ єчєн жана мен буйругандай, бардык шаарлардагы Жыйындарга башчыларды дайындашыњ єчєн Критте калтыргам.

6 Жыйын башчысы болуп дайындала турган адам кемчиликсиз, бир эле жолу єйлљнгљн адам болсун. Анын балдары жаман жолго тєшєп же ээнбаштык кылып жаманатты болбогон, Тењирге ишенген балдар болушу керек.

7 Жыйын жетекчиси Кудайдын Жыйынын башкаруучу катары кемчиликсиз болушу керек. Ал љзєнєкєн бербеген, ачуулуу, ичимдикке жакын, мушташты сєйгљн, дєнєйљкор адам болбошу керек.

8 Тескерисинче, меймандос, жакшылыкты сєйєєчє, адеп-ахлактуу, адилеттєє, такыбаа, љзєн љзє кармай билген,

9 туура окутууга єйрљтљ билиши єчєн жана каршы чыккандардын айыбын ача билиши єчєн, окутууга ылайык келген чындык сљзєн карманган адам болушу керек.

Жалган окутуучулар жљнєндљ

10 Анткени баш ийбегендер, сљз деп эле сєйлљй бергендер, алдамчылар кљп. Мындайлар, айрыкча сєннљткљ отургузулгандардын арасында кљп.

11 Алардын жаагын жап кылуу керек. Алар љз керт башынын уятсыз кызыкчылыктары єчєн, окутпаш керек болгон нерсени окутуп, кээ бир єй-бєлљлљрдє толугу менен бузушат.

12 Љздљрєнєн эле арасынан бирљљ, алардын бир акыны: «Криттиктер дайыма калп айтышат, алар – ырайымсыз жырткычтар, жалкоо соргоктор», – деп айткан.

13 Бул кєбљлљндєрєє туура. Ошол себептен алар жєйєттљрдєн тамсилдерине жана чындыктан тайган адамдардын буйруктарына кљњєл бурбастан,

14 ишенимди туура тутушу єчєн, алардын айыбын аёосуз ашкереле.

15 Тазалар єчєн бардыгы таза. Ал эми таза эмес жана ишенимсиз адамдар єчєн таза нерсе жок, анткени алардын акылы да, абийири да булганган.

16 Алар Кудайды билебиз деп ырасташат, бирок кара ниет, баш ийбес, жакшы иштерди кылууга жљндљмсєз болушкандыктан, кылган иштери менен Аны танышат.