Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8

 Кыргыз тилиндеги Библия

Ырдын ыры 1

1 «Ал мени оозу менен љпсєн! Анткени сенин сєйєєњ шараптан артык.

2 Сенин жыпар жыттуу майларыњ кандай сонун жыттанат, сенин атыњ тљгєлгљн миррадай, ошондуктан сени кыздар сєйєшљт».

3 «Мени љзєњљ тарт!» «Биз сенин артыњдан чуркайбыз». «Падыша мени љзєнєн ички бљлмљлљрєнљ киргизди». «Биз сага суктанабыз, сага кубанабыз. Сенин шараптан артык сєйєєњдє мактайбыз. Сен сєйєєгљ татыктуусуњ!»

4 «Иерусалим кыздары! Мен кара торумун, бирок Кейдардын чатырындай, Сулаймандын пардасындай сулуумун.

5 Менин кара торулугума карабагыла, анткени мен кєнгљ кєйєп калгамын. Энемдин уулдары мага ачууланып, жєзємзарларды кайтартып коюшту, ошондуктан љзємдєн жєзємзарымды кайтарган жокмун.

6 Айтчы мага, жаным сєйгљн жигитим, койлоруњду кайсы жерге жаясыњ? Тєштљ кайда эс аласыњ? Койлорун кайтарган жолдошторуњдун жанында жєзєн жапкан аял сыяктуу жєрљ беремби?»

7 «Аялдардын эњ сулуусу, эгерде сен муну билбесењ, анда койлордун изи менен бар, улактарыњды койчулардын чатырларынын жанына кайтар.

8 Сєйгљн кызым, мен сени фараондун арабасына чегилген байталга окшоштурам.

9 Таажы алдындагы жєзєњ, мончок тагылган мойнуњ кандай сонун.

10 Биз сага кємєш менен жээктелген алтын таажы жасап беребиз».

11 «Падыша дасторкон єстєндљ отурганда, менин жыпар жыттуу майымдын жыты ањкып турду.

12 Менин сєйгљн жигитим тљшємдљ жєргљн бир тутам миррадай.

13 Менин сєйгљн жигитим Эйин-Геди жєзємзарларындагы кипердин сабагындай».

14 «Оо, кандай сулуусуњ, сєйгљн кызым, кандай сулуусуњ, сенин кљзєњ кљгєчкљндєн кљзєндљй».

15 «Оо, кандай сулуусуњ, сєйгљн жигитим, љзєњљ тартып турасыњ! Тљшљгєбєз кљк шибер,

16 єйєбєздєн чатыры кедр жыгачынан, єйєбєздєн шыбы кипарис тактайынан».