Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 Кыргыз тилиндеги Библия

Римдиктерге 1

1 Ыйса Машайактын кулу, элчи болууга чакырылган, Кудайдын Жакшы Кабарын таратуу єчєн тандалып алынган Пабылдан салам!

2 Кудай бул Жакшы Кабарды мурда эле Љзєнєн пайгамбарлары аркылуу Ыйык Жазууларда убада кылган болчу.

3 Бул Жакшы Кабарда дене жагынан Дљљттєн тукумунан чыккан Кудай Уулу жљнєндљ,

4 љлгљндљрдєн арасынан тирилєєсє аркылуу, ыйыктоочу Рух боюнча Кудайдын Уулу болуп Љзєнєн кєч-кубаты менен ачылган Тењирибиз Ыйса Машайак жљнєндљ айтылат.

5 Ыйса Машайактын ысымынын урматына бєт элдерди ишенимге баш ийдирєє єчєн, Кудай бизге Ал аркылуу ырайым кљрсљттє жана элчилик кызматты ыйгарды.

6 Ошол элдердин арасында Ыйса Машайак аркылуу чакырылган силер да барсыњар.

7 Кудайдын Римдеги бардык сєйєктєєлљрє, ыйык болууга чакырылгандар, силерге Кудай Атабыз жана Тењирибиз Ыйса Машайак ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин!

Элчинин Римге барсам деген каалоосу

8 Силердин ишенимињер жљнєндљ бєт дєйнљгљ жарыяланып жатат. Ошондуктан мен баарынан мурда бєт бардыгыњар єчєн Кудайыма Ыйса Машайак аркылуу ыраазычылык билдиремин.

9 Уулу жљнєндљ Жакшы Кабар таратып, жан-дилим менен кызмат кылып жєргљн Кудай Љзє силерди дайыма эстеп сыйынып жатканыма,

10 ошондой эле Кудайдын эрки болсо, силерге баруума жол ачылса экен деп, дайыма сыйынып, суранып жатканыма кєбљ.

11 Силерди кљрєєгљ куштармын, анткени силердин бекемделишињер єчєн, мен кээ бир рухий жљндљмдєєлєктљр менен бљлєшсљм,

12 башкача айтканда, силердин жана менин – баарыбыздын ишенимибиз аркылуу кайраттансак дейм.

13 Бир туугандарым, силерге кљп жолу келгим келгенин, бирок ушул учурга чейин тоскоолдуктарга учураганымды, башка элдерден кљргљнємдљй эле, силерден да эмгегимдин кандайдыр бир жемишин кљргєм келгенин билишињерди каалайм.

14 Мен эллиндерге да, варварларга да, акылдууларга да, акылсыздарга да кызмат кылууга милдеттєємєн.

15 Ошондуктан мен колумдан келишинче Римде турган силерге да Жакшы Кабар таратууга даярмын.

Жакшы Кабардын кєчє

16 Себеби мен Жакшы Кабар таратуудан уялбаймын. Анткени Жакшы Кабар – бардык ишенгендерди: алгач жєйєттљрдє, андан кийин эллиндерди да куткара турган Кудайдын кєчє.

17 Ыйык Жазууда: «Адил адам ишеними менен тирєє болот», – деп жазылгандай, Жакшы Кабарда Кудайдын адилеттиги ишеним аркылуу ачылып, ишенимге жеткирет.

Адамзаттын кєнљљкљрдєгє

18 Анткени чындыкты адилетсиздик менен басып турган адамдардын кудайсыздык менен кылган бардык иштерине жана адилетсиздигине каршы асмандан Кудайдын каары тљгєлљт.

19 Себеби Кудай жљнєндљ эмнени билєє мємкєн болсо, ошол аларга белгилєє, анткени Кудай аларга билдирген.

20 Дєйнљ жаратылгандан бери Кудайдын кљзгљ кљрєнбљгљн табияты: тєбљлєктєє кєчє жана кудайлыгы Анын жараткан нерселерин карап чыгуу аркылуу кљрєнљт. Ошондуктан бул адамдар актана алышпайт.

21 Анткени алар Кудайды таанып билип туруп, Аны Кудай катары дањкташкан жок, Ага ыраазычылык билдиришкен жок, тескерисинче, куру кыялдарга батышты, алардын эч нерсени тєшєнбљгљн жєрљктљрє карањгыланды.

22 Љздљрєн акылдуу эсептеп, акылынан ажырашты.

23 Љлбљс Кудайдын дањкын жок боло турган адамдын, канаттуулардын, жаныбарлардын жана сойлоп жєрєєчєлљрдєн бейнелерине алмаштырышты.

24 Ошондуктан Кудай алардын љз жєрљктљрєндљгє кумардуу каалоолору менен бузуктукка батуусуна жол берди. Ошентип, алар љз денелерин љздљрє булгашты.

25 Алар Кудайдын чындыгын жалганга алмаштырышты, Жаратканга табынуунун, кызмат кылуунун ордуна жаратылган нерсеге табынышты, кызмат кылышты. Ал эми Кудай тєбљлєккљ дањкталууга татыктуу! Оомийин.

26 Ошондуктан Кудай алардын ыпылас кумарга батуусуна жол берип койду, анткени алардын аялдары да табигый жыныстык байланышты табигый эмес байланышка алмаштырышты.

27 Ошондой эле эркектер да аялдар менен болгон табигый жыныстык байланышты таштап, бири-бирине кумарын арттырышты. Эркектер бири-бири менен ыпылас ишке барышты. Адашкандыктары єчєн алардын денеси жазаланды.

28 Алар Кудайды таанып билєєнєн кажети жок дешкендиктен, ыпылас иштерди жасаган аларды Кудай ыпылас ойлорунун жетегине таштап койду.

29 Ошондуктан алардын жєрљгє ар кандай адилетсиздикке, бузуктукка, арамзалыкка, ач кљздєккљ, ачууга, кљрљ албастыкка, киши љлтєрєєчєлєккљ, чатакташууга, алдамчылыкка, терс кыялдарга толгон.

30 Алар – тили заар, жалаа жабуучу, Кудайды жек кљрєєчє, таарынтуучу, мактанчаак, текебер, жамандык ойлоп чыгаруучу, ата-энесине тил албас,

31 акылсыз, сљзєнљ турбаган, мээримсиз, элдешпес, ырайымсыз адамдар.

32 Алар Кудайдын адилет сотун, ушундай кылуучулар љлємгљ татыктуу экенин билип туруп, ушуларды жасашат. Жасап эле тим болбостон, ушундай кылгандарды кубатташат.