Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 Кыргыз тилиндеги Библия

Аян 1

1 Бул – Ыйса Машайактын аяны. Жакында эмне болорун Љзєнєн кулдарына кљрсљтєє єчєн, Кудай Ага ушул аянды берди. Кудай бул аянды Љзєнєн периштеси аркылуу Љзєнєн кулу Жаканга кљрсљттє.

2 Жакан болсо Кудайдын сљзєн, Ыйса Машайактын кєбљлљндєрєєсєн жана љзєнєн кљргљндљрєн кєбљлљндєрдє.

3 Ушул пайгамбарчылыктарды окугандар жана уккандар, ошондой эле аянда жазылганды кармангандар бактылуу, анткени убакыт жакындап калды.

Жети Жыйынга айтылган салам

4 Асиядагы жети Жыйынга Жакан мындай деп жазат: Азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон жана келе жаткан Кудай, Анын тактысынын алдында турган жети рух,

5 ошондой эле ишенимдєє кєбљ, љлгљндљрдєн арасынан биринчи болуп тирилген, жер єстєндљгє падышалардын падышасы болгон Ыйса Машайак силерге ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин! Бизди сєйгљндєктљн, кєнљљлљрєбєздє Љзєнєн каны менен жууган,

6 бизди Љзєнєн Атасы Кудайга таандык падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылган Ал тєбљлєккљ дањкталып, бийлик кыла берсин! Оомийин!

7 Мына, Ал булуттар менен келе жатат, Аны бардык кљздљр кљрљт, Аны найза менен сайгандар да кљрєшљт. Жер єстєндљгє бардык элдер Анын алдында боздоп ыйлашат. Ооба, ошондой болот, оомийин.

8 Азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон жана келе жаткан, бардыгын кармап туруучу Тењир мындай дейт: «Мен Альфамын жана Омегамын, башымын жана аягымын».

Жакандын Патмос аралында кљргљн кљрєнєшє

9 Ыйса Машайактын азап чегєєсєнљ, падышачылык кылуусуна жана чыдамкайлык кљрсљтєєсєнљ ортоктош болгон силердин бир тууганыњар мен, Жакан, Кудайдын сљзє єчєн жана Ыйса Машайак жљнєндљ кєбљлљндєргљнєм єчєн, Патмос аралында болдум.

10 Тењирдин кєнєндљ мен Рухка толдум. Ошондо мен арка жагымдан сурнайдын єнєндљй болгон катуу єндє уктум, ал єн мындай деп айтты: «Мен Альфамын жана Омегамын, биринчимин жана акыркымын.

11 Эмнени кљрєп турсањ, ошону китепке жазып, аны Асиядагы Эфес, Смирна, Пергам, Тиатира, Сардес, Филаделфия жана Лаодикея Жыйындарына жибер».

12 Мага сєйлљгљн єн кимдин єнє экенин кљрљйєн деп, артымды карадым. Ошондо мен жети алтын чыракты кљрдєм.

13 Жети чырактын ортосунда Адам Уулуна окшогон бирљљ туруптур. Ал узун кийим кийип, кљкєрљгєн алтын кемер менен курчап алыптыр.

14 Анын башы менен чачы ак жєндљй жана кардай аппак, кљздљрє оттун жалынындай,

15 буттары меште кызып жаркыраган жездей, єнє суулардын шаркыраган єнєндљй эле.

16 Анын оњ колунда жети жылдыз бар экен, Анын оозунан эки миздєє кылыч чыгып туруптур. Анын жєзє болсо жаркырап тийип турган кєндљй эле.

17 Мен Аны кљргљндљ, Анын бут алдына љлєк сыяктуу жыгылдым. Ошондо Ал менин єстємљ оњ колун коюп, мындай деди: «Коркпо! Мен биринчимин жана акыркымын.

18 Мен тирєємєн. Љлгљн элем, азыр болсо тєбљлєккљ тирєємєн, оомийин. Љлгљндљр жаткан жай менен љлємдєн ачкычтары Менде.

19 Ошондуктан эмнени кљрсљњ, азыр эмне болуп жатса, мындан кийин эмне боло турган болсо, ошонун баарын жаз.

20 Менин оњ колумдагы сен кљргљн жети жылдыздын жана жети алтын чырактын жашыруун сыры мындай: жети жылдыз – жети Жыйындын периштелери, ал эми сен кљргљн жети чырак – жети Жыйындын љзє.