Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Кыргыз тилиндеги Библия

Накыл 1

1 Ысрайыл падышасы Дљљттєн уулу Сулаймандын накыл сљздљрє.

2 Бул сљздљр акылмандыкка жетиш єчєн, акыл-насаатты угуш єчєн, накыл кептерди тєшєнєш єчєн,

3 эстєєлєктєн, адилеттєєлєктєн, соттун, чындыктын эрежелерин љздљштєрєш єчєн,

4 жљнљкљйлљргљ зээндєєлєк, жаш жигитке билим жана эстєєлєк бериш єчєн жазылган.

5 Бул сљздљргљ акылман адам кулак тљшљп, билимин арттырат, акылдуу адам акылдуу кењештерди табат.

6 Ошондо ал накыл сљздљрдє, нуска кептерди, даанышмандардын сљздљрєн жана табышмактарын тєшєнљт.

Жаштарга берилген кењеш

7 Акылмандыктын башталышы – Тењирден коркуу. Акылмандык менен акыл-насаатты акылы жоктор гана жек кљрєшљт.

8 Уулум, атањдын акыл-насаатын ук, энењдин кењешин четке какпа.

9 Анткени бул – башыња кооз таажы, мойнуња мончок.

10 Уулум! Эгерде сени кєнљљкљрлљр азгырса, макул болбо.

11 Эгерде алар мындай дей турган болсо: «Жєр биз менен, киши љлтєрєш єчєн буктурма коёбуз, айыпсыз, таза адамды ањдыйбыз,

12 аларды љлгљндљр жаткан жай жуткансып, тирєєлљй жутуп алабыз, кљргљ тєшкљндљргљ окшотуп, бєкєлє жутуп алабыз.

13 Ар кыл асыл буюмдарды жыйып алабыз, єйлљрєбєздє олжого толтурабыз.

14 Биз менен бирге љкчљмљ таш ыргытасыњ, баарыбыздын казынабыз бир болот!»

15 Уулум! Аларга кошулба, алардын жолуна тєшпљ.

16 Анткени алардын буттары кыянаттык кылууга чуркайт, кан тљгєєгљ шашат.

17 Канаттуулардын кљзєнчљ тор жаюу бекер,

18 алардын канын тљгєш єчєн буктурма коюшат, алардын жанын алыш єчєн ањдып турушат.

19 Бирљљнєн байлыгына кљз арткан ар бир адамдын жолу ушундай болот: тартып алган байлыгы аны љмєрєнљн ажыратат.

Акылмандыктын чакырыгы

20 Акылмандык кљчљлљрдљ жар салып жєрљт, аянттарда угуза сєйлљп жатат,

21 кљп эл чогулган жерлерде жар салып, шаар дарбазасынын кире беришинде мындай деп сєйлљп жатат:

22 «Тєркљйлљр, качанга чейин тєркљйлєктє жакшы кљрљ бересињер? Шылдыњчылдар качанга чейин љздљрєнєн шылдыњдоолоруна маашырлана беришет? Акылсыздар качанга чейин билимди жек кљрєшљт?

23 Мен ашкерелеп жатам, кљњєл бургула: мына, мен силерге љз рухумду тљгљм, љз сљзємдє жарыя кылам.

24 Мен силерди чакырдым, бирок силер укпай койдуњар. Силерге колумду сундум, бирок силер кљњєл бурбай койдуњар.

25 Менин кењештеримдин бардыгын четке кактыњар, ашкере кылганымды кабыл албай койдуњар.

26 Ошон єчєн мен да силердин љлємєњљргљ кєлљм, башыњарга мєшкєл тєшкљндљ сєйєнљм.

27 Силерди коркунуч бороондой каптаганда, кырсык бурганактай басканда, башыњарга кайгы жана кыйынчылык келгенде,

28 мени чакырасыњар, бирок мен силерди укпайм. Мени тањ заардан издейсињер, бирок таппайсыњар.

29 Анткени алар билимди жек кљрєштє, Тењирден коркууну тандап алышкан жок.

30 Менин кењештеримди кабыл алышкан жок, менин ашкере кылганымды жек кљрєштє.

31 Ошон єчєн алар љздљрєнєн жолунун жемиштеринен жешет, љздљрєнєн ойлорунун жемишине тоюшат.

32 Анткени наадандарды љжљрлєгє љлтєрљт, акылсызды камырабастыгы љлтєрљт.

33 Мени уккандар болсо жамандыктан коркпой, коопсуз, бейкапар жашашат».