Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4

 Кыргыз тилиндеги Библия

Филипиликтерге 1

1 Филипидеги Жыйын башчылары жана диакондор менен бирге эле Машайак Ыйсанын бардык ыйыктарына Машайак Ыйсанын кулдары Пабыл менен Тиметейден салам!

2 Кудай Атабыз жана Тењирибиз Ыйса Машайак силерге ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин!

Пабылдын ыраазычылык билдирєєсє жана сыйынуусу

3 Силерди эстеген сайын, Кудайыма ыраазычылык билдирем.

4 Сыйынган сайын, баарыњар єчєн ар дайым кубаныч менен сыйынам.

5 Себеби силер биринчи кєндљн тартып азыркыга чейин Жакшы Кабар таратуу ишинде бизге кызматташ болуп келе жатасыњар.

6 Силерде баштаган жакшы ишин Кудай Ыйса Машайактын кєнєнљ чейин аягына чыгарарына бекем ишенем.

7 Баарыњар жљнєндљ мен ушундай ойлоого тийишмин. Силер ар дайым менин жєрљгємдљсєњљр, анткени кишенде жєргљнємдљ болобу, Жакшы Кабарды коргоп, бекемдеп жатканымда болобу, баарыњар мени менен бирге ырайымга шериктешсињер.

8 Баарыњарды Ыйса Машайактын сєйєєсє менен сєйљрємљ Кудай кєбљ.

9 Силердин сєйєєњљр таанып билєє жана ар кандай сезимталдык жагынан љсљ бериши єчєн сыйынам.

10 Эњ жакшысын ажырата билип, Машайактын кєнєндљ таза жана кемчиликсиз болушуњар єчєн,

11 Кудай дањкталышы жана макталышы єчєн, Ыйса Машайак аркылуу адилдиктин жемишине артыгы менен ээ болушуњар єчєн сыйынам.

Машайак – мен єчєн љмєр

12 Бир туугандар, мен туш болгон жагдайлар Жакшы Кабар таратылышы єчєн жакшы шарт тєзєп бергенин билишињерди каалайм.

13 Машайак єчєн кишенделгеним падыша сарайынын бардык сакчыларына жана башкаларга маалым болду.

14 Менин кишендерим Тењир жолундагы бир туугандардын кљбєнљ дем берди. Алар Кудай Сљзєн кайраттуулук менен, коркпостон тарата башташты.

15 Ырас, кээ бирљљлљрє Машайак жљнєндљ таза ниет менен, кээ бирљљлљрє ичи тардык жана атаандаштык менен жар салып жатышат.

16 Жакшы Кабарды коргоо мага дайындалганын билишип, кээ бирљљлљрє сєйєє менен жар салып жатышат.

17 Дагы бирљљлљрє болсо туткунда жаткан мага азап тарттыруу єчєн, Машайак жљнєндљ таза ниет менен эмес, атаандаштык менен жар салып жатышат.

18 Анткорлонуп болобу же чын жєрљктљн болобу, кандай болсо да, Машайак жљнєндљ жар салып жатышат. Мен буга кубанам жана кубана бермекчимин.

19 Анткени силердин сыйынууњар жана Тењир Ыйсанын Рухунун колдоосу менин кутулуума шарт тєзљрєн билем.

20 Эч нерседе уятка калбайм деп бекем ишенем жана ємєттљнљм. Машайак менин денем аркылуу ар дайым дањкталып келгендей, мындан ары да, жашасам да, љлсљм да дањкталат деп, кайраттуулук менен айта алам.

21 Мен єчєн љмєр – Машайак, ал эми љлєм – утуп алуу.

22 Эгерде жердеги жашоом єзєрлєє эмгек менен коштолуп жатса, анда кайсынысын тандап алууну билбейм.

23 Мен тигинисине да, мунусуна да тартылам. Бул дєйнљдљн кетип, Машайак менен бирге болгум келет, анткени бул эњ жакшы.

24 Бирок калганым силер єчєн пайдалуу.

25 Ишеним жолунда ийгиликке жетип, кубанычка ээ болушуњар єчєн, каларымды жана баарыњар менен бирге болорумду жакшы билем.

26 Ошентип, силерге экинчи ирет барганымда, мен аркылуу Машайак Ыйсаны кљбєрљљк мактай аласыњар.

27 Бирок Машайактын Жакшы Кабарына татыктуу жашагыла. Барып, силерди кљрсљм да, силерден алыс жєрсљм да, силер тууралуу «Жакшы Кабар таратылышы єчєн бир ой, бир тилек менен бардык кєч-аракетин жумшап жатышат» деген сљздє уккандай болоюн.

28 Силерге каршы чыккан адамдардан эч коркпогула. Бул – алар єчєн љлємдєн, ал эми силер єчєн куткарылуунун белгиси, бул Кудайдан.

29 Анткени силерге Машайакка ишенєє гана эмес, Ал єчєн азап чегєє артыкчылыгы да берилген.

30 Мындай кєрљштє мурун менин жашоомдон кљргљн болсоњор, азыр угуп жатасыњар.