Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1

 Кыргыз тилиндеги Библия

К Филемонго 1

1 Ыйса Машайак єчєн туткунга алынган мен, Пабылдан, бир тууганыбыз Тиметейден сєйєктєє бир тууганыбыз жана кызматташыбыз Филемон, сага,

2 сенин єйєндљ чогулган Жыйынга, сєйєктєє бир тууганыбыз Апияга, биз менен бирге кєрљшкљн Архипке салам!

3 Атабыз Кудай жана Тењирибиз Ыйса Машайак силерге ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин!

Филемондун сєйєєсє жана ишеними

4 Сенин Тењир Ыйсага болгон ишенимињ жана бардык ыйыктарга болгон сєйєєњ жљнєндљ угуп,

5 сыйынган сайын сени эстеп, Кудайыма дайыма ыраазычылык билдирип жатам.

6 Машайак Ыйсадагы байлыгыбызды таанып билишињ єчєн, сенин ишеним жолундагы жашооњ таасирлєє болсун деп сыйынам.

7 Анткени сенин сєйєєњ мени абдан кубантты жана сооротту. Себеби, бир тууганым, сен аркылуу ыйыктардын кљњєлє кљтљрєлдє.

Онесим єчєн арачылык кылуу

8 Ошондуктан сага эмне кылууну буйруганга Машайак жолунда зор кайраттуулугум бар болсо да,

9 мен, Пабыл, карыя катары да, азыр Ыйса Машайак єчєн туткунга алынган адам катары да сенден сєйєє менен љтєнєєнє туура кљрдєм.

10 Мен тєрмљдљ отурганда, уулум болуп калган Онесим тууралуу сенден љтєнљмєн.

11 Ал бир кезде сен єчєн «пайдасыз» болчу, бирок азыр сага да, мага да «пайдалуу».

12 Мен аны кайра сага жљнљтєп жатам, аны менин жан боорум катары кабыл ал.

13 Мен Жакшы Кабар єчєн тєрмљдљ отурганда, ал мага сенин ордуња кызмат кылышы єчєн, аны жаныма алып калууну каалагам.

14 Бирок сенин макулдугуњсуз эч нерсе кылгым келген жок. Анткени жакшы ишињди аргасыздан эмес, љз ыктыярыњ менен кылышыњды кааладым.

15 Онесимдин убактылуу кетип калышы, мємкєн,

16 мындан ары сен аны кул катары эмес, кулдан жогору сєйєктєє бир тууган катары тєбљлєккљ кабыл алышыњ єчєн болгондур. Ал мен єчєн кымбат, ал эми сен єчєн адам катары да, Тењир жолундагы бир тууган катары да андан бетер кымбат.

17 Эгерде сен менин досум болсоњ, анда аны мени кабыл алгандай кабыл ал.

18 Эгерде ал сага зыян келтирген болсо же сага карыздар болсо, менин мойнумда болсун.

19 Мен, Пабыл, муну љз колум менен жазып жатам: мен тљлљп берем. Сен љзєњ да мага карыз экенињди айткым келбейт.

20 Ооба, бир тууганым, Тењир жолунда сенин пайдањды кљргєм келет, Машайак жолунда менин кљњєлємдє тынчтандыр.

21 Сени тил алат деп ишенем, айтканымдан да кљптє кыларыњды билем, ошондуктан жазып жатам.

22 Ошондой эле мен єчєн орун даярдап кой, анткени силердин сыйынууњар боюнча Кудай мени силерге белек кылат деп ємєттљнљм.

Саламдар

23 Машайак Ыйса єчєн мени менен бирге туткунга алынган Эпафрас, менин кызматташтарым Марк, Аристарх, Демас жана Лука сага салам айтып жатышат.

24 Тењир Ыйса Машайак силерге ырайымын тљгєп, рухуњар менен болсун! Оомийин.