Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Библия на молдавском

Neemia 1

1 Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hacalia. În luna Chiºleu, în al douãzecilea an, pe cînd eram în capitala Susa,

2 a venit Hanani, unul din fraþii mei, ºi cîþiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre Iudeii scãpaþi cari mai rãmãseserã din robie, ºi despre Ierusalim.

3 Ei mi-au rãspuns: ,,Ceice au mai rãmas din robie sînt acolo în þarã, în cea mai mare nenorocire ºi ocarã; zidurile Ierusalimului sînt dãrîmate, ºi porþile sînt arse de foc.``

4 Cînd am auzit aceste lucruri, am ºezut jos, am plîns, ºi m`am jãlit multe zile. Am postit ºi m`am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor,

5 ºi am zis: ,,Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare ºi înfricoºat, Tu care þii legãmîntul Tãu ºi eºti plin de îndurare faþã de ceice Te iubesc ºi pãzesc poruncile Tale!

6 Sã ia aminte urechea Ta ºi ochii sã-Þi fie deschiºi: ascultã rugãciunea pe care þi -o face robul Tãu acum, zi ºi noapte, pentru robii Tãi copiii lui Israel, mãrturisind pãcatele copiilor lui Israel, pãcatele fãcute de noi împotriva Ta; cãci eu ºi casa tatãlui meu am pãcãtuit.

7 Te-am supãrat, ºi n`am pãzit poruncile Tale, legile ºi orînduirile, pe cari le-ai dat robului Tãu Moise.

8 Adu-Þi aminte de cuvintele acestea pe cari le-ai dat robului Tãu Moise sã le spunã: ,,Cînd veþi pãcãtui, vã voi risipi printre popoare;

9 dar dacã vã veþi întoarce la Mine, ºi dacã veþi pãzi poruncile Mele ºi le veþi împlini, atunci, chiar dacã veþi fi izgoniþi la marginea cea mai depãrtatã a cerului, de acolo vã voi aduna ºi vã voi aduce iar㺠în locul pe care l-am ales ca sã locuiascã Numele Meu acolo.``

10 Ei sînt robii Tãi ºi poporul Tãu, pe care l-ai rãscumpãrat prin puterea Ta cea mare ºi prin mîna Ta cea tare.

11 Ah! Doamne, sã ia aminte urechea Ta la rugãciunea robului Tãu, ºi la rugãciunea robilor Tãi, cari vor sã se teamã de Numele Tãu! Dã astãzi izbîndã robului Tãu, ºi fã -l sã capete trecere înaintea omului acestuia!`` Pe atunci eram paharnicul împãratului.