Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 Кыргыз тилиндеги Библия

Некемия 1

1 Ахалиянын уулу Некемиянын сљзє. Артакшаштанын падышачылыгынын жыйырманчы жылында, Кислеп айында мен борбор шаар Шушанда элем.

2 Менин бир туугандарымдын бири Ханани бир топ киши менен Жєйєт аймагынан келди. Мен алардан туткундан аман калган жєйєт эли тууралуу, Иерусалим тууралуу сурадым.

3 Алар мага: «Туткундан аман калгандар ошол жерде, љз жеринде жашап жатышат. Алардын башына љтљ оор кєн тєшєп, кордук кљрєп жатышат. Иерусалимдин дубалдары уратылган, дарбазалары љрттљлгљн», – дешти.

4 Бул сљздљрдє укканда, отуруп алып ыйладым, бир нече кєн кайгыга батып жєрдєм. Анан асмандагы Кудайдын алдында орозо кармап, сыйынып,

5 мындай дедим: «Оо Тењир, асмандагы Кудай, Љзєнєн келишимин бек сактаган, Љзєн сєйгљндљргљ жана осуяттарын аткаргандарга ырайым кылган улуу жана коркунучтуу Кудай!

6 Љзєњдєн кулуњдун сыйынуусун уга кљр, кљз кырыњды сала кљр. Мен азыр Сенин алдыњда кєнє-тєнє Сенин кулдарыњ – Ысрайыл уулдары єчєн, Сенин алдыњда биздин, Ысрайыл уулдарынын кылган кєнљљлљрє єчєн, љзємдєн да, атамдын тукумунун да кєнљљлљрє єчєн сыйынып жатам.

7 Биз Љз кулуњ Мусага берген осуяттарыњды, мыйзамдарыњды, буйруктарыњды аткарбай, Сенин алдыњда кылмышкер болдук.

8 Бирок Љз кулуњ Мусага: “Эгерде силер ишенимсиз болсоњор, анда Мен силерди эл арасына чачыратып жиберем.

9 Эгерде Мага кайрылсањар, Менин осуяттарымды сактап, аларды аткара турган болсоњор, анда жердин тєбєнљ чейин куулсањар да, силерди ошол жактан чогултуп, Љзємдєн ысымымды орнотуш єчєн, Љзєм тандап алган жерге алып келем”, – деп осуяттаган сљзєњдє эсте.

10 Алар Љзєњдєн улуу кєч-кубатыњ, кудуреттєє колдоруњ менен куткарган Љз элињ, Љз кулдарыњ эмеспи.

11 Оо Тењир, жалынам Сага! Љз кулуњдун сыйынуусуна жана Сенин атыњдын алдында коркуп турууну сєйгљн Љз кулдарыњдын сыйынуусуна кулак сала кљр, Тењир! Эми Љз кулуњду колдой кљр, аны мына бул адамдын ырайымына ээ кыла кљр». Мен ошол убакта падышанын шарап сунуучусу элем.