Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3

 Кыргыз тилиндеги Библия

Накум 1

1 Нинеби тууралуу пайгамбарчылык. Элкоштук Накумдун кљрєнєш китеби.

2 Тењир – кызганчаак, љч алуучу Кудай. Тењир – љч алуучу, Анын каары коркунучтуу: Тењир Љзєнєн душмандарынан љч алат, Ал Љзєнєн жоолорун аябайт.

3 Тењир чыдамдуу, кудурети менен улуу, Ал жазасыз калтырбайт. Тењирдин жолу куюнда жана бороондо, булут – Анын таманынан чыккан чањ.

4 Ал дењизге тыюу салат, ошондо ал кургап калат, бардык љзљндљр соолуп калат. Башан менен Кармел куурайт, Лебанондун гєлє соолуйт.

5 Анын алдында тоолор титиреп турат, адырлар эрийт, Анын алдында жер, аалам жана анда жашагандардын баары титиреп турат.

6 Анын каарына ким туруштук бере алат? Анын каарынын жалынына ким чыдай алат? Анын каары оттой чачырайт. Анын алдында аскалар жарылат.

7 Тењир ырайымдуу, кайгы кєнє Ал – баш паана, Ал Љзєнљ таянгандарды билет.

8 Бирок баарын каптаган ташкыны менен Нинебини негизине чейин кыйратып салат, Анын душмандарына карањгылык тєшљт.

9 Силер Тењирге каршы эмнени ойлоп жатасыњар? Ал кырып жок кылат, алаамат экинчи жолу кайталанбайт,

10 анткени тикенек сыяктуу љз ара чырмалышкандар жана аракечтер сыяктуу мас болгондор кургак самандай болуп таптакыр љрттљнєп кетишет.

11 Сенден Тењирге каршы жамандык ойлогон, жаман кењеш берген адам чыкты.

12 Тењир мындай дейт: «Алар кєчтєє жана љтљ кљп болушканына карабастан, кырылып жок болушат. Мен сени кыйнап келгем, мындан ары кыйнабайм.

13 Мен эми сенин мойнуњдагы анын моюнтуругун талкалайм, сенин кишендерињди єзљм».

14 Сен жљнєндљ болсо, Ашур, Тењир мындай љкєм чыгарып койгон: «Мындан ары сенин ысымыњ менен атала турган тукумуњ болбойт. Сенин кудайыњдын єйєнљн таш буркандарды жана жасалма кудайларды жок кылам, ал жерге сага мєрзљ даярдайм, анткени сен жек кљрєндєсєњ».

15 Мына, тынчтыкты кабарлаган жакшы кабарчынын буттары тоолордун єстєндљ. Љз майрамдарыњды майрамдай бер, Жєйєт, љз убадаларыњды аткара бер, анткени мындан ары сенин жерињден мыйзамсыз адам љтпљйт: ал таптакыр жок болду.