Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7

 Кыргыз тилиндеги Библия

Михей 1

1 Жєйєт падышалары Жотамдын, Ахаздын жана Хискиянын тушунда морейшилик Михейге Тењирден сљз болду. Ал Самария жана Иерусалим тууралуу кљрєнєш кљрдє.

2 Бардык элдер, уккула, бєт жер жєзє жана анда жашагандардын баары, жакшылап уккула! Кудай-Тењир, Тењир, Љзєнєн ыйык ийбадатканасынан силерге каршы кєбљ болсун!

3 Анткени мына, Тењир Љз ордунан чыгып келе жатат, тєшєп келип, жердин бийик жерлеринде басат.

4 Анын астында тоолор отто эриген момдой эрийт, љрљљндљр кырдан тєшкљн суулардай болуп бљлєнљт.

5 Мунун баары Жакыптын мыйзамсыздыгы єчєн, Ысрайылдын кєнљљсє єчєн болот. Жакыптын мыйзамсыздыгы ким? Самария эмеспи? Жєйєттєн бийик жерлердеги бутканаларын ким курду?

6 «Ошон єчєн Самарияны талаадагы єйєлгљн урандыга, жєзємдєк љстєрљ турган жерге айлантам. Анын таштарын љрљљнгљ кулатам, анын негиздерин жылањачтайм.

7 Анын бєт таш буркандары талкаланат, бузуктук тартуулары љрттљлљт, анын бардык жасалма кудайларын кыйратам, анткени ал аларды бузуктук тартуулары менен орноткон, алар бузуктук тартууларына айланат».

Жєйєт менен Ысрайыл єчєн ыйлоо

8 Мен бул тууралуу ыйлайм, боздоп ыйлайм, таланып-тонолгон, жылањачталган адамдай болуп басам, чљљлљргљ окшоп улуйм, тљљ куштарга окшоп ыйлайм.

9 Анткени анын жарасы айыккыс, ал айыккыс жарасы Жєйєткљ чейин жетти, атєгєл, ал менин элимдин дарбазасы болгон Иерусалимге чейин жетти.

10 Бул тууралуу Гатта жарыя кылбагыла, ал жерде катуу ыйлабагыла, бирок Опра кыштагында љзєњљргљ кєл чачкыла.

11 Шапирдин маскара болуп жылањачталган тургуну, кљчєп кет. Саанандын тургуну да качып кутулбайт. Бейт-Аетселдеги ый силерге ал жерге токтогонго жол бербейт.

12 Марота тургуну љзєнєн жакшы нерсеси єчєн кєйєт тартып жатат, анткени Тењирден Иерусалим дарбазасына алаамат тєштє.

13 Лакиш тургуну, арабага кєлєк аттарды чек. Сион кызынын кєнљљсєнєн башталышы сенсињ, анткени Ысрайылдын кылмыштары сенде пайда болду.

14 Ошондуктан сен Морешет-Гатка тартууларды жљнљтљсєњ. Бирок Аказип кыштактары Ысрайыл падышаларынын ємєтєн актабайт.

15 Мореш тургуну, мен сага дагы бир мураскор алып келем. Ысрайылдын дањкы Адуламга чейин кетет.

16 Чачыњды ал, сакал-мурутуњду кыр, љзєњдєн сєйєктєє уулдарыњ єчєн аза кєт. Жєнє тєшкљн бєркєттєкєндљй кылып, алар єчєн башыњды дагы кыра тєш, анткени алар сенин жаныњдан кљчєрєлєп кетишет.