Новы Запавет (у перакладзе Ўладзіслава Чарняўскага)

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Новы Запавет (у перакладзе Ўладзіслава Чарняўскага)

Евангелле паводле Мацвея 9

1 І, склікаўшы дванаццаць вучняў Сваіх, даў ім уладу над духамі нячыстымі, каб выганяць іх і аздараўляць усякую хваробу ды ўсякую немач.

2 А імёны дванаццаці апосталаў такія: першы Сімон, якога завуць Пётрам, і Андрэй, брат яго, і Якуб, сын Зебядзееў, ды Ян, брат яго;

3 Піліп і Баўтрамей, Тамаш і Мацвей мытнік, Якуб, сын Алфееў, і Тадэй,

4 Сімон Кананіт і Юда Іскарыёт, які Яго выдаў.

5 Гэтых дванаццаць паслаў Ісус, загадваючы ім ды кажучы: "На шлях паганаў не ўступайце і ў гарады Самаранаў не ўваходзьце.

6 Але перш ідзіце да авечак, якія прапалі з дому Ізраэля.

7 А ідучы, прапаведуйце, кажучы: "Наблізілася Валадарства Нябеснае".

8 Хворых аздараўляйце, памёршых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, дэманаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма давайце.

9 Не майце ў капшуках вашых ані золата, ані срэбра, ані грошай,

10 ані торбы ў дарогу, ані дзвюх тунік, ані пасталоў, ані кія. Бо працаўнік варты пракорму свайго.

11 А ў які горад або вёску зойдзеце, спытайцеся, хто ў ім прыстойны, ды там заставайцеся аж да свайго адыходу.

12 Уваходзячы ў дом, вітайце яго [, кажучы: "Супакой дому гэтаму"].

13 І, калі дом той будзе варты, сыйдзе супакой ваш на яго. А калі не будзе варты, супакой ваш да вас вернецца.

14 А калі б хто вас не прыняў ды не слухаў слоў вашых, выйшаўшы вон з дома або з горада таго, абтрасіце пыл з ног вашых.

15 Сапраўды кажу вам: лягчэй будзе зямлі Садомскай і Гаморскай у дзень суда, чым таму гораду.

16 Вось жа Я пасылаю вас, нібы авечак сярод ваўкоў; дык будзьце разважлівымі, як змеі, і чыстымі, як галубы.

17 Сцеражыцеся людзей; бо павядуць вас на суды і ў сінагогах лупцаваць вас будуць.

18 І за Мяне павядуць вас да намеснікаў і да ўладароў на сведчанне ім і паганам.

19 А калі вас выдаваць будуць, не думайце, як і што гаварыць, бо ў той час будзе дадзена вам, што сказаць.

20 Бо не вы будзеце тымі, што гавораць, але Дух Айца вашага будзе гаварыць у вас.

21 І выдасць на смерць брат брата, а бацька - сына; і паўстануць сыны на бацькоў, і да смерці іх спрычыняцца.

22 І будзеце вы ў нянавісці ад усіх за імя Маё; але хто вытрывае да канца, будзе збаўлены.

23 Калі вас пераследаваць будуць у гэтым горадзе, пераходзьце ў другі. Бо сапраўды кажу вам: не пройдзеце да канца гарадоў Ізраэля, аж прыйдзе Сын Чалавечы.

24 Вучань не вышэй за настаўніка, ані слуга не вышэй за гаспадара свайго.

25 Хопіць для вучня, каб быў як настаўнік яго, а для слугі - як яго гаспадар. Калі гаспадара дому назвалі Бэльзебулам, тым больш хатніх яго.

26 Дык не бойцеся іх. Бо няма нічога скрытага, што не было б выяўлена, і нічога таемнага, што не стала б вядомым.

27 Тое, што кажу вам у цемры, кажыце пры святле; і што чуеце на вуха, прапаведуйце на дахах.

28 І не бойцеся тых, якія забіваюць цела, а душы забіць не могуць. Але бойцеся больш Таго, Хто можа і душу і цела загубіць у пекле.

29 Ці ж не за ас прадаюць двух вераб'ёў? А ніводзін з іх не ўпадзе на зямлю без [волі] Айца вашага.

30 Нават і валасы вашыя на галаве ўсе палічаны.

31 Дык не бойцеся, вы намнога важнейшыя за вераб'ёў.

32 Дык вось, кожнага, хто Мяне прызнае перад людзьмі, таго прызнаю і Я перад Айцом Маім, Які ёсць у небе.

33 А хто Мяне зрачэцца перад людзьмі, зракуся таго і Я перад Айцом Маім, Які ёсць у небе.

34 Не думайце, што Я прыйшоў прынесці супакой на зямлю. Не прыйшоў Я прынесці супакой, але меч.

35 Бо прыйшоў Я аддзяліць чалавека ад бацькі яго, дачку ад маці яе, сынавую ад свекрыві яе.

36 І ворагі чалавеку хатнія яго.

37 Хто любіць бацьку ці маці больш за Мяне, той не варты Мяне. І хто любіць сына ці дачку больш за Мяне, той не годзен Мяне.

38 І хто не прымае крыжа свайго і не ідзе за Мною, той не варты Мяне.

39 І хто знойдзе душу сваю, той згубіць яе, а хто аддасць душу сваю за Мяне - знойдзе яе.

40 Хто прымае вас - Мяне прымае, а хто Мяне прымае - прымае Таго, Хто Мяне паслаў.

41 Хто прымае прарока ў імя прарока, атрымае ўзнагароду прарока. Хто прымае справядлівага ў імя справядлівага, узнагароду справядлівага атрымае.

42 І хто хаця б напіцца дасць кубак халоднай вады аднаму з гэтых найменшых толькі за імя вучня, сапраўды кажу вам: не страціць ён узнагароды сваёй".