Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1

 Кыргыз тилиндеги Библия

Жєйєт 1

1 Кудай Ата аркылуу ыйыкталган жана Ыйса Машайак аркылуу сакталган чакырылгандарга Ыйса Машайактын кулу, Жакыптын бир тууганы Жєйєттљн салам!

2 Кудай силерге ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин, силерде Анын сєйєєсє арта берсин!

Жалган окутуучулар

3 Сєйєктєє бир туугандар, силерге жалпы куткарылуу жљнєндљ жазууга дилгир элем, бирок мен силерди ыйыктарга бир ирет берилген ишеним єчєн кєрљшєєгљ чакырууну зарыл деп таптым.

4 Анткени силердин арањарга жашыруун тєрдљ кирип алган адамдар бар. Алар – Кудайыбыздын ырайымын бузуктукка алмаштырган, жалгыз Эгедерибиз жана Тењирибиз Ыйса Машайактан баш тарткан, кудайсыз адамдар. Алар єчєн байыртадан эле сот белгиленген.

5 Силер баарын билсењер да, мен Тењирдин Љз элин Мисир жеринен алып чыккандан кийин, ишенбегендерин жок кылып салганын,

6 алгачкы абалын сактабай, љздљрєнєн жайын таштап кеткен периштелерди да тєбљлєккљ байлап, карањгылыкка камап, сот боло турган улуу кєнгљ сактап койгонун,

7 ошолорго окшоп бузуктукка баткан жана бљлљк дененин артынан ээрчиген Содом, Амор шаарлары жана алардын тегерегиндеги шаарлар башкаларга сабак болуш єчєн, тєбљлєк от жазасына тартылганын эскертким келет.

8 Љздљрєнєн денесин булгаган, жогоркуларды тоготпой, жогорку бийликтегилерди жамандаган ошол кыялкечтерге да так ушундай болот.

9 Башкы периште Михаел да Мусанын сљљгєн талашып, шайтан менен айтышканда, аны айыптоого батынбай: «Сага Тењир тыюу салсын!» – деп гана айткан.

10 Булар болсо љздљрє билбегендеринин баарын жамандашат, љздљрєнєн табияты боюнча тилсиз жаныбарлардай, ал эми билген нерселери менен љздљрєн кыйратып жок кылышат.

11 Аларга кайгы! Анткени алар Кабылдын жолу менен жєрєшљт; Биламга окшоп арам акчанын артынан тєшєп адашып жєрєшљт; Корак сыяктуу каршы чыгып, љздљрєн љлємгљ дуушар кылып жатышат.

12 Мындайлар силердин сєйєє кечињерде азгырык болушат. Силер менен тойлоп, љздљрєн коркпостон семиртишет. Алар – шамал айдаган суусуз булуттар. Алар – тамыры менен жулунган, эки жолу љлгљн, жемишсиз кєзгє дарактар.

13 Алар – љзєнєн ыпылас нерселерин кљбєктљнткљн дењиздин долу толкундары, адашкан жылдыздар. Алар єчєн карањгылыктын карањгылыгы тєбљлєккљ сакталып турат.

14-15 Адам атадан кийинки жетинчи тукумдан чыккан Энох да алар жљнєндљ: «Мына, Тењир бардыгын соттош єчєн, кудайсыздардын љздљрєнєн кудайсыздыгы менен жасаган иштеринин бетин ачуу єчєн, Ага каршы осол сљздљрдє айткан кудайсыз кєнљљкљрлљрдє ашкерелљљ єчєн, Љзєнєн тємљндљгљн ыйыктары менен келе жатат», – деп пайгамбарчылык кылган.

16 Алар – кєњкєлдљктљр жана эч нерсеге ыраазы болбогондор. Алар љздљрєнєн кумарларына жетеленип жашашат, ооз кљптєрєп сєйлљшљт, љздљрєнєн пайдасы єчєн кошоматчылык кылышат.

Акыл-насаат айтуу, эскертєє

17 Бирок силер, сєйєктєє бир туугандар, Тењирибиз Ыйса Машайактын элчилери тарабынан алдын ала айтылган сљздљрдє эсињерден чыгарбагыла.

18 Алар силерге: «Акыркы убакта љздљрєнєн ыпылас кумарларына жетеленип жашаган шылдыњчылдар пайда болот», – деп айтышкан.

19 Алар – ортого жик салуучу, Руху жок, табигый адамдар.

20 Сєйєктєє бир туугандар, силер болсо љзєњљрдє ыйык ишенимињердин негизинде бекемдегиле, Ыйык Рухтун жетеги менен сыйынгыла.

21 Тєбљлєк љмєргљ ээ болушуњар єчєн, Тењирибиз Ыйса Машайактан ырайым кєтєп, љзєњљргљ болгон Кудайдын сєйєєсєн сактап жашагыла.

22 Олку-солку болуп жаткандарга боорукердик менен мамиле кылгыла.

23 Ал эми кээ бирљљлљрдє оттон алып калган сыяктуу, коркутуу менен куткарып калгыла. Алардын денеси менен булганган кийиминен да жийиркенип, коркунуч менен ашкере кылгыла.

Кудайды дањктоо

24-25 Кылымдар мурун жана азыр, тєбљлєктљн тєбљлєккљ дањк, улуулук, кубат жана бийлик силерди жыгылуудан сактай ала турган, Љзєнєн дањкынын алдында кемчиликсиз кылып, кубанычыњарды сактап тура ала турган, биздин Тењирибиз Ыйса Машайак аркылуу Куткаруучубуз болгон жалгыз, акылман Кудайыбыздыкы! Оомийин.