Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4

 Кыргыз тилиндеги Библия

Жунус 1

1 Амитай уулу Жунуска Тењирден мындай сљз болду:

2 «Тур, улуу шаар Нинебиге барып, ошол шаар жљнєндљ пайгамбарчылык кыл, анткени анын мыйзамсыз иштери Мага жетти».

3 Ошондо Жунус Тењирдин жєзєнљн Таршышка качып кетмекчи болду. Ал туруп, Жапага келди да, Таршышка жљнљп жаткан бир кемени таап, жол акысын тљлљдє. Тењирдин жєзєнљн качып, Таршышка алар менен бирге кетиш єчєн, кемеге тєштє.

4 Бирок Тењир дењизге катуу шамал жљнљттє, ошондо дењизде катуу бороон башталып, кеме талкалана турган болду.

5 Кеме айдоочулардын єрљйє учуп, ар ким љз кудайын чакырды. Анан алар кемени жењилдетиш єчєн, андагы жєктє дењизге ыргыта башташты. Жунус болсо кеменин ылдый жагына тєшєп, жатып уктап калган эле.

6 Ошондо кеме башчысы ага келип: «Сен эмне уктап жатасыњ? Тур, љз Кудайыњды чакыр, балким, Кудай бизди эске алып, љлбљй каларбыз», – деди.

7 Анан алар бири-бирине: «Жєргєлљ, љкчљмљ таш ыргытып, кимдин айынан ушул кырсыкка кабылып жатканыбызды билели», – дешти. Љкчљмљ таш ыргытышты, ал Жунуска тєштє.

8 Ошондо андан: «Айтчы, бул кырсыкка кимдин айынан кабылдык? Эмне иш кыласыњ? Кайдан келе жатасыњ? Кайсы љлкљдљнсєњ? Кайсы элденсињ?» – деп сурашты.

9 Жунус аларга: «Мен эвреймин, дењизди жана кургактыкты жараткан асмандагы Кудай-Тењирден корком», – деп жооп берди.

10 Жунустун айтып бергенинен улам, алар анын Тењирдин жєзєнљн качып бара жатканын билишти. Ошондо алардын єрљйє учуп, ага: «Эмне єчєн мындай кылдыњ?» – дешти.

11 Анан алар андан: «Дењиз тынчыш єчєн, биз сени эмне кылышыбыз керек?» – деп сурашты. Анткени толкун кєчљп бара жаткан эле.

12 Жунус аларга мындай деди: «Мени алып, дењизге ыргыткыла. Ошондо дењиз тынчыйт, анткени бул катуу бороон менин айымдан болуп жатканын билем».

13 Бирок ал адамдар кургактыкка жетиш єчєн, бардык кєчє менен калак шилтей башташты, бирок жете алышкан жок, анткени дењизде аларга каршы толкун кєчљдє.

14 Ошондо алар Тењирди чакырып: «Оо Тењир, Сенден суранабыз, бул адамдын жаны єчєн биз кырылып калбасак экен, жазыксыз канды мойнубузга сала кљрбљ, анткени Сен, Тењир, Љзєњљ эмне жакса, ошону кылдыњ!» – дешти.

15 Анан Жунусту алып, дењизге ыргытышты. Ошондо дењиздеги толкун басылды.

16 Ошондо бул адамдар Тењирден абдан коркуп калышты. Тењирге курмандык чалышты жана убадаларды беришти.