Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 Кыргыз тилиндеги Библия

Жакан 1

1 Эњ башында Сљз бар болгон, Сљз Кудайда болгон жана Сљз Кудай болгон.

2 Сљз эњ башында Кудайда болгон.

3 Бардыгы Ал аркылуу башталган, эмне башталса да, Ансыз башталган эмес.

4 Анда љмєр болгон, ал љмєр адамдар єчєн жарык болгон.

5 Жарык карањгыда жаркырап турат, карањгылык жарыкты каптаган жок.

6 Кудай жиберген бир адам болгон, анын ысымы Жакан эле.

7 Ал кєбљлљндєрєє єчєн келген. Баары ал аркылуу ишенип калыш єчєн, ал Жарык жљнєндљ кєбљлљндєрєє єчєн келген.

8 Ал Жарык эмес болчу, бирок Жарык жљнєндљ кєбљлљндєрєє єчєн келген.

9 Бул дєйнљгљ келген ар бир адамды жарык кылуучу чыныгы Жарык бар эле.

10 Ал бул дєйнљдљ болгон, дєйнљ Ал аркылуу жаралган, бирок бул дєйнљ Аны тааныган жок.

11 Ал Љз элине келди, бирок Љз эли Аны кабыл алган жок.

12 Ал эми Аны кабыл алып, Ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди.

13 Алар кандан эмес, дененин каалоосу менен эмес, эркектин каалоосу менен эмес, Кудайдан тљрљлєштє.

14 Сљз адам болуп, биз менен жашап турду. Биз Анын дањкын, Атанын жалгыз Уулунун дањкын кљрдєк. Ал ырайымдуулук менен акыйкатка толо эле.

Чљмєлдєрєєчє Жакандын кєбљлљндєрєєсє

15 Жакан Ал жљнєндљ бийик єн менен мындай деп кєбљлљндєрдє: «“Менден кийин Келе Жаткан менин алдыма чыкты, анткени Ал менден мурун эле бар болчу”, – деп, мен ушул Адам жљнєндљ айткам».

16 Андагы толуктуктан бардыгыбыз ырайым єстєнљ ырайым кабыл алдык.

17 Анткени мыйзам Муса аркылуу берилди, ал эми ырайым менен чындык Ыйса Машайак аркылуу пайда болду.

18 Кудайды эч ким эч качан кљргљн эмес. Аны бизге Атанын ичиндеги жалгыз Уул кљрсљттє.

19 Жєйєттљр Иерусалимден ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерди жиберип, «Сен кимсињ?» – деп суратышканда, Жакан аларга:

20 «Мен Машайак эмесмин», – деп кєбљлљндєрдє. Ал жооп берєєдљн баш тарткан жок, ачык эле айтты.

21 Ошондо алар: «Анда сен кимсињ, Илияссыњбы?» – деп сурашты. «Жок», – деди ал. «Пайгамбарсыњбы?» – деп сурашканда, ал: «Жок», – деп жооп берди.

22 «Деги сен кимсињ? Бизди жибергендерге жооп бергидей бололу: љзєњ жљнєндљ эмне дейсињ?» – дешти алар.

23 Ошондо Жакан мындай деди: «Ышайа пайгамбар: “"Тењирге жолду тєздљгєлљ", – деп, ээн талаада бир єн жар салат”, – деп айткан. Ошол єн менмин».

24 Жиберилген адамдар фарисейлерден эле.

25 Алар Жакандан: «Эгерде Сен Машайак да, Илияс да, пайгамбар да эмес болсоњ, анда эмне єчєн сууга чљмєлдєрєп жатасыњ?» – деп сурашты.

26 Жакан аларга: «Мен сууга чљмєлдєрєп жатам. Бирок арањарда силер тааныбаган Бирљљ турат.

27 Ал менден кийин келип, менин алдыма турду. Мен Анын бут кийиминин боосун чечєєгљ да татыксызмын», – деп жооп берди.

28 Бул Иордан дарыясынын чыгыш тарабындагы Битабара айылында, Жакан сууга чљмєлдєрєп жаткан жерде болду.

Ыйса – Кудайдын курмандык Козусу

29 Кийинки кєнє Жакан љзєн кљздљй келе жаткан Ыйсаны кљрєп: «Бул – Кудайдын курмандык Козусу, Ал дєйнљнєн кєнљљсєн Љз мойнуна алат.

30 “Менден кийин келген Адам менин алдыма турду, анткени Ал менден мурун эле бар болчу”, – деп, мен ушул Адам жљнєндљ айткам.

31 Мен Аны таанычу эмесмин. Бирок Ысрайыл эли Аны билип калсын деп, сууга чљмєлдєрєє єчєн келгем», – деди.

32 Жакан кєбљлљндєрєєсєн мындай деп улантты: «Рухтун асмандан кљгєчкљн сыяктуу тєшєп, Анын єстєндљ турганын кљрдєм.

33 Мен Аны таанычу эмесмин. Бирок адамдарды сууга чљмєлдєртєє єчєн мени жиберген Кудай мага: “Рухтун кимдин єстєнљ тєшєп, Анда болуп турганын кљрсљњ, Ыйык Рухка чљмєлдєрєєчє Ошол”, – деген.

34 Мен кљрдєм да: “Бул – Кудайдын Уулу”, – деп кєбљлљндєрдєм».

Ыйсанын биринчи шакирттери

35 Эртеси кєнє да Жакан љзєнєн эки шакирти менен турган эле.

36 Ал љтєп бара жаткан Ыйсаны кљргљндљ: «Мына, Кудайдын курмандык Козусу!» – деди.

37 Жакандан бул сљздљрдє укканда, эки шакирт тењ Ыйсаны ээрчип жљнљштє.

38 Ыйса артына бурулуп, алардын ээрчип келе жатканын кљрєп: «Силерге эмне керек?» – деп сурады. Алар Андан: «Устат, кайсы жерде турасыњ?» – деп сурашты.

39 «Барып, љзєњљр кљргєлљ», – деди Ыйса. Алар барып, Ыйсанын кайсы жерде турарын кљрєштє да, ал кєнє Аныкында калып калышты. Бул убак онунчу саат чамасы эле.

40 Жакандан угуп, Ыйсанын артынан ээрчиген эки адамдын бири Шымон Петирдин бир тууганы Андрей эле.

41 Ал адегенде агасы Шымонду таап, ага: «Биз Машайакты таптык», – деди.

42 Андрей бир тууганы Шымонду Ыйсага алып келди. Ыйса аны карап: «Жунус уулу Шымон, сага Кейфа деген ысым коюлат», – деди.

43 Эртеси кєнє Ыйса Галилеяга бармакчы болду. Филипти таап: «Менин артымдан ээрчи!» – деди.

44 Филип болсо Андрей менен Петир жашаган Бетсайида шаарынан эле.

45 Филип Натанаелди таап, ага: «Мусанын “Тоорат” китебинде, ошондой эле “Пайгамбарлар” китебинде жазылган Машайакты таптык, Ал – назареттик Жусуптун Уулу Ыйса», – деди.

46 Бирок Натанаел ага: «Назареттен жакшы нерсе чыкмак беле?» – деп койду. Ошондо Филип ага: «Барып, љзєњ кљр», – деди.

47 Ыйса келе жаткан Натанаелди кљрєп: «Куулугу жок, накта ысрайылдык мына ушул», – деди.

48 Натанаел Андан: «Мени кайдан билесињ?» – деп сурады. Ыйса ага: «Филип сени чакыра электе эле, Мен сени анжыр дарагынын тєбєндљ отурганыњда кљргљм», – деди.

49 Ошондо Натанаел: «Устат, Сен Кудайдын Уулусуњ! Сен Ысрайыл элинин Падышасысыњ!» – деди.

50 Ыйса ага: «Сен Мага: “Мен сени анжыр дарагынын тєбєндљ отурганыњда кљргљм”, – дегеним єчєн ишенип жатасыњ. Мындан чоњун кљрљсєњ», – деди.

51 Дагы мындай деди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, мындан ары ачылган асманды жана Адам Уулун кљздљй жогору чыгып, кайра тљмљн тєшєп жаткан Кудайдын периштелерин кљрљсєњљр».