Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3

Библия на молдавском

Ioel 1

1 Cuvîntul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel.

2 Ascultaþi lucrul acesta, bãtrîni! ªi luaþi seama, toþi locuitorii þãrii! S`a întîmplat aºa ceva pe vremea voastrã, sau pe vremea pãrinþilor voºtri?

3 Povestiþi copiilor voºtri despre lucrul acesta, ºi copiii voºtri sã povesteascã la copiii lor, iar copiii lor sã povesteascã neamului de oameni care va urma!

4 Ce a lãsat nemîncat lãcusta Gazam, a mîncat lãcusta Arbeh, ce a lãsat lãcusta Arbeh, a mîncat lãcusta Ielec, ce a lãsat lãcusta Ielec, a mîncat lãcusta Hasil.

5 Treziþi-vã, beþivilor, ºi plîngeþi! Vãitaþi-vã toþi cei ce beþi vin, cãci vi s -a luat mustul dela gurã!

6 Cãci în þara mea a nãvãlit un popor puternic ºi fãrã numãr, cu dinþi de leu, ºi mãsele de leoaicã.

7 Mi -a pustiit via; mi -a fãcut bucãþi smochinul, l -a jupuit de coajã ºi l -a trîntit jos; mlãdiþele de viþã au ajuns albe!

8 Boceºte-te, ca fecioara încinsã cu un sac dupã bãrbatul tinereþei ei!

9 Au încetat darurile de mîncare ºi jertfele de bãuturã din Casa Domnului; preoþii, slujitorii Domnului, jãlesc.

10 Cîmpia este pustiitã, pãmîntul întristat, cãci grîul este nimicit, mustul a secat, untdelemnul nu mai este.

11 Înmãrmuriþi, plugari, vãitaþi-vã, vieri, din pricina grîului ºi orzului, cãci bucatele de pe cîmp sînt pierdute.

12 Via este prãpãditã, smochinul este veºtejit, rodiul, finicul, mãrul, toþi pomii de pe cîmp, s`au uscat... ªi s`a dus bucuria dela copiii oamenilor!

13 Încingeþi-vã, preoþi, ºi plîngeþi! Bociþi-vã, slujitori ai altarului; veniþi ºi petreceþi noaptea îmbrãcaþi cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu! Cãci au încetat darurile de mîncare ºi jertfele de bãuturã din Casa Dumnezeului vostru.

14 Vestiþi un post, chemaþi o adunare de sãrbãtoare; strîngeþi pe bãtrîni, pe toþi locuitorii þãrii, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, ºi strigaþi cãtre Domnul.

15 ,,Vai! ce zi!`` Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire dela Cel Atotputernic.

16 Nu s`a prãpãdit hrana supt ochii noºtri? ªi n`a perit bucuria ºi veselia din Casa Dumnezeului nostru?

17 S`au uscat seminþele supt bulgãri; grînarele stau goale, hambarele sînt stricate, cãci s`a stricat sãmãnãtura!

18 Cum gem vitele! Cirezile de boi umblã buimace, cãci nu mai au pãºune; chiar ºi turmele de oi sufãr!

19 Cãtre Tine, Doamne, strig, cãci a mîncat focul islazurile pustiei, ºi para focului a pîrlit toþi copacii de pe cîmp!

20 Chiar ºi fiarele cîmpului se îndreaptã doritoare cãtre tine, cãci au secat pîraiele, ºi a mîncat focul islazurile pustiei.