Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3

 Кыргыз тилиндеги Библия

Жоел 1

1 Петуел уулу Жоелге болгон Тењирдин сљзє.

2 «Карыялар, муну уккула, бул жердин бардык тургундары, кулак салгыла: силердин тушуњарда же ата-бабањардын тушунда ушундай болду беле?

3 Муну балдарыњарга айткыла, ал эми балдарыњар љз балдарына айтышсын, алардын балдары болсо кийинки муунга айтышсын:

4 кырк аяктан калганды чегиртке жеди, чегирткеден калганды курт жеди, ал эми курттан калганды коњуз жеди.

5 Ойгонгула, ичкичтер, ыйлагыла, шарап ичкендердин баары, жєзєм ширесин жоктоп, боздоп ыйлагыла. Анткени ал силердин оозуњардан тартылып алынды!

6 Анткени менин жериме кєчтєє, сан жеткис бир эл келди. Анын тиштери арстандын тиштериндей, азуулары ургаачы арстандыкындай.

7 Ал менин жєзєм сабагымды кыйратты, менин анжыр дарагымды сындырды, аны жылањачтап сыйрып ыргытып жиберди, ошондо анын бутактары агарып калды».

8 Жаш кезинде тийген кєйљљсєн жоктогон жаш аялдай зумбал жамынып ыйла!

9 Тењир єйєнљ алып келинєєчє нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктар токтоду. Ыйык кызмат кылуучулар, Тењирдин кызматчылары, ыйлап жатышат.

10 Талаа ээн калып, жер кайгырып жатат, анткени дан жок болду, жєзєм сабагы куурады, зайтун дарагы соолуду.

11 Дыйкандар, уяттан бетињер кызарсын, жєзємчєлљр, ыйлагыла, буудай менен арпаны жоктоп ыйлагыла, анткени талаадагы тєшєм жок болду.

12 Жєзєм сабагы куурады, анжыр дарагы соолуду. Анар, курма жана алма бактары – талаадагы бєт дарактар куурап калды. Ошондуктан адам баласынан кубаныч жоголду.

13 Ыйык кызмат кылуучулар, белињерди курчагыла, ыйлагыла, курмандык чалынуучу жайдын кызматчылары, боздоп ыйлагыла! Менин Кудайымдын кызматчылары, келгиле, зумбал кийип тєн љткљргєлљ. Анткени силердин Кудайыњардын єйєнљ алып келинєєчє нан курмандыктары менен куюлуучу курмандыктар токтоду.

14 Орозо белгилегиле, жыйын жарыялагыла, бул љлкљнєн карыяларын, бардык тургундарын Кудай-Тењирињердин єйєнљ чакыргыла, Тењирге жалынгыла.

15 Оо, эмне деген кєн! Анткени Тењирдин кєнє жакын! Ал Кудуреттєєдљн кыйратуучу катары келет.

16 Тамак биздин кљз алдыбызда тартылып алынып жаткан жокпу? Шаттык менен кубаныч биздин Кудайдын єйєнљн тартылып алынып жаткан жокпу?

17 Уруктар топурактын катмарында чирип калды, дан сактагычтар бош калды, кампалар талкаланды, анткени эгин болбой калды.

18 Мал кандай онтоп жатат! Љгєздљр тентип жєрєшљт, анткени аларга жайыт жок, койлор да жапа чегип жатышат.

19 Тењир, Сага жалынам, анткени талаадагы оттуу жайыттарды от жалмап салды, талаадагы дарактардын бардыгын жалын куйкалап кетти.

20 Атєгєл, талаадагы жаныбарлар да Сени чакырып жатышат, анткени агын суулар соолуду, талаадагы жайыттарды от жалмап салды.