Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5

 Кыргыз тилиндеги Библия

Жакып 1

1 Кудайдын жана Тењир Ыйса Машайактын кулу Жакыптан Ысрайыл элинин тарап кеткен он эки уруусуна салам!

Ишенимдин сыналышы

2 Бир туугандарым, башыњарга келген ар кандай сыноолорду зор кубаныч менен кабыл алгыла.

3 Анткени сыналган ишенимињер чыдамкайлыкты жаратарын билесињер.

4 Бардык жагынан жеткилењ, эч кемчиликсиз болушуњар єчєн, чыдамкайлык жеткилењ аракетке ээ болушу керек.

5 Кимињерге акылмандык жетишпей жатса, баарына берешендик менен, жемелебестен берген Кудайдан сурасын, ага берилет.

6 Бирок эч шектенбестен, ишеним менен сурасын. Анткени шектенген адам шамал айдаган дењиз толкунуна окшош.

7 Мындай адам Тењирден бир нерсе алам деп ойлобой эле койсун.

8 Эки ойлуу адам љзєнєн бардык жолдорунда туруксуз.

9 Басынтылган бир тууган љзєнєн бийиктиги менен сыймыктансын.

10 Ал эми бай бир тууган љзєнєн басынтылгандыгы менен сыймыктансын, анткени ал чљптєн гєлєнљ окшоп тез эле соолуп калат.

11 Кєн чыгып, аптап болуп турганда, чљп куурап, гєлє кєбєлєп тєшєп, кооздугу кетет. Ошол сыяктуу эле бай адам да љзєнєн жолдорунда куурайт.

12 Сыноолорду башынан љткљрєп жаткан адам бактылуу. Анткени сыноодон љткљндљн кийин, ал адам Тењир Љзєн сєйгљндљргљ убада кылган љмєр таажысын алат.

Азгырыктар жљнєндљ

13 Азгырылып жатканда, эч ким: «Кудай мени азгырып жатат», – деп айтпасын. Анткени Кудай жамандыкка азгырылбайт жана эч кимди азгырбайт.

14 Тескерисинче, ар ким љзєнєн кумарына берилип, алданып азгырылат.

15 Кумар тєйєлєп, кєнљљ туулат. Ал эми кылынган кєнљљ љлємгљ дуушар кылат.

16 Сєйєктєє бир туугандарым, алданбагыла!

17 Ар кандай жакшы нерсе, ар кандай жеткилењ белек жогорудан, жарыктын Атасынан келет. Анда эч кандай љзгљрєлєє жок, љзгљрєлєєнєн кљлљкљсє да жок.

18 Жараткандарынын ичинен биринчилери болуубуз єчєн, Ал бизди Љз каалоосу боюнча чындык сљзє аркылуу жаратты.

Кудай сљзєн угуу жана аткаруу

19 Сєйєктєє бир туугандарым, ар бир адам укканга даяр болсун, ойлонуп сєйлљсєн, ачууга алдырбасын.

20 Анткени ачууланган адам Кудайга жаккан ишти жасабайт.

21 Ошондуктан ар кандай ыпыластыкты жана калган жаман адаттарыњарды таштап, жєрљгєњљргљ себилип жаткан, жаныњарды куткара ала турган сљздє момундук менен кабыл алгыла.

22 Сљздє угуучулар гана болуп, љзєњљрдє алдабастан, сљздє аткаруучулар болгула.

23-24 Сљздє угуп, бирок аткарбаган адамды кєзгєгљ каранып, ары басары менен љзєнєн кандай экенин унутуп койгон адамга окшоштурса болот.

25 Жеткилењ мыйзамга, эркиндиктин мыйзамына, дитин коюп, ошол мыйзам боюнча жашаган адам унутчаак угуучу эмес, аткаруучу болуп, љз иш-аракетинен бакыт табат.

26 Ким љзєн такыбаа эсептесе, бирок тилин тартпаса, анда ал љзєн љзє алдап жатат, анын такыбаалыгы – курулай такыбаалык.

27 Кудай Атанын алдындагы таза жана кемчиликсиз такыбаалык – бул жетим-жесирлерге кам кљрєє жана љзєн бул дєйнљдљ таза сактоо.