Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Кыргыз тилиндеги Библия

Ошуя 1

1 Жєйєт падышалары Узиянын, Жотамдын, Ахаздын, Хискиянын тушунда жана Ысрайыл падышасы Жааштын уулу Жаробамдын тушунда Бейринин уулу Ошуяга айтылган Тењирдин сљзє.

2 Тењирдин Ошуяга сєйлљгљн сљзєнєн башы. Тењир Ошуяга: «Бар, љзєњљ бузулган аялды жана бузуктуктун балдарын ал. Анткени бул жер Тењирден баш тартып, аябай бузуктук кылып жатат», – деди.

3 Ошондо Ошуя барып, Диблайимдин кызы Гомерди алды. Анын боюна бєтєп, ага уул тљрљп берди.

4 Анан Тењир ага мындай деди: «Ага Изрейел деген ат кой, анткени бир аз убакыт љткљндљн кийин, Изрейелдин каны єчєн Жейу тукумун жазалайм, ошентип, Мен Ысрайыл падышачылыгын жок кылам.

5 Ошол кєнє мындай болот: Мен Изрейел љрљљнєндљ Ысрайылдын жаасын сындырам».

6 Гомердин дагы боюна бєтєп, кыз тљрљдє. Ошондо Тењир Ошуяга мындай деди: «Ага Ло-Рухам деген ат кой. Анткени Мен мындан ары Ысрайыл тукумуна ырайым кылбайм, аны кечирбейм.

7 Жєйєт тукумуна болсо ырайым кылам, аларды љздљрєнєн Кудай-Тењири аркылуу куткарам. Мен аларды жаа менен, кылыч менен, согуш менен, аттар менен, атчан аскерлер менен куткарбайм».

8 Ло-Рухамды эмчектен чыгаргандан кийин, анын боюна бєтєп, уул тљрљдє.

9 Ошондо Тењир мындай деди: «Ага Ло-Ами деген ат кой, анткени силер Менин элим эмессињер, Мен да силердин Кудайыњар болбойм.

Ысрайылдын кайра калыбына келтирилиши жљнєндљ

10 Бирок Ысрайыл уулдарынын саны дењиз кумундай љлчљнгєс, саналгыс болот. “Силер Менин элим эмессињер” деген жерде аларга: “Силер тирєє Кудайдын уулдарысыњар”, – дешет.

11 Ошондо Жєйєт уулдары менен Ысрайыл уулдары чогулуп, љздљрєнљ бир башчы коюшат, љздљрє куулуп барган жерден чыгышат. Анткени Изрейелдин кєнє улуу болот!