Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 Кыргыз тилиндеги Библия

Эврейлерге 1

1 Буга чейин ата-бабаларыбызга пайгамбарлар аркылуу ар кандай жолдор менен сєйлљп келген Кудай

2 акыркы кєндљрдљ бизге Уулу аркылуу сєйлљдє. Ал аркылуу Кудай ааламды жараткан жана Аны баарына мураскор кылып дайындаган.

3 Уул Тењирдин дањкын чагылдырып турат, Ал – Анын табиятынын толук кљчєрмљсє. Ал Љз Сљзєнєн кєчє менен бардык нерсени кармап турат. Кєнљљлљрдљн тазалоону ишке ашыргандан кийин, Ал асмандагы улуу Кудайдын оњ жагына отурду.

4 Периштелерден Ал канчалык жогору болсо, алардын алдында Анын мураска алган ысымы да ошончолук жогору.

5 Кудай периштелердин кимисине: «Сен Менин Уулумсуњ, бєгєн Мен Сенин Атањ болдум» же «Мен Ага Ата болом, Ал Менин Уулум болот», – деп айтты эле?

6 Тун Уулун дєйнљгљ кайра дагы алып киргенде, Ал мындай дейт: «Кудайдын бардык периштелери Ага табынышсын».

7 Периштелер жљнєндљ Ыйык Жазууда мындай деп айтылган: «Сен Љзєњдєн периштелерињди шамал, кызматчыларыњды жалындаган от кыласыњ».

8 Ал эми Уул жљнєндљ мындай деп айтылган: «Оо, Кудай, Сенин тактыњ тєбљлєктєє, Сенин Падышачылыгыњдын таягы – адилеттик таягы.

9 Сен чындыкты сєйєп, мыйзамсыздыкты жек кљрдєњ. Мына ошон єчєн Кудай, Сенин Кудайыњ, жолдошторуња караганда Сени кубаныч майы менен кљбєрљљк майлаган.

10 Сен, Тењир, адегенде жерди негиздегенсињ, асманды да Сенин колдоруњ жараткан.

11 Алар жок болушат, Сен болсо тєбљлєк жашайсыњ. Алардын баары чапандай эскирет.

12 Сен аларды жабуудай тєрљсєњ, кийимдей алмаштырасыњ, алар љзгљрљт. Бирок Сен ошол бойдонсуњ, Сенин жылдарыњдын аягы жок».

13 Кудай периштелердин кимисине: «Мен Сенин душмандарыњды бут алдыња жыгып бергенге чейин, Менин оњ жагыма отур», – деп айтты эле?

14 Периштелердин баары куткарылууну мураска алчуларга кызмат кылуу єчєн, Тењир тарабынан жиберилген кызмат кылуучу рухтар гана эмеспи?