Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2

 Кыргыз тилиндеги Библия

Акай 1

1 Дарий падышанын падышачылыгынын экинчи жылында, алтынчы айдын биринчи кєнє Жєйєт башчысы Шалтиел уулу Зоробабылга жана башкы ыйык кызмат кылуучу Жетсадак уулу Жешуяга Акай пайгамбар аркылуу Тењирден сљз болду.

2 Себайот Тењир мындай деди: «Бул эл: “Али убакыт келе элек, Тењир єйєн курганга убакыт келе элек”, – деп жатат».

3 Акай пайгамбар аркылуу Тењирден сљз болду:

4 «Бул єй кыйрап жатса, љзєњљрдєн жасалгалуу єйєњљрдљ жашай турган убакпы?»

5 Ошондуктан бєгєн Себайот Тењир мындай дейт: «Жєрљгєњљрдє љзєњљрдєн жолдоруњарга бургулачы.

6 Силер єрљндє кљп сээп, бирок тєшємдє аз алып жатасыњар; жеп, бирок тойбой жатасыњар; ичип, бирок суусунуњар канбай жатат; кийим кийип, бирок жылыбай жатасыњар; эмгек акы тапкандар тєбє тешик намыян єчєн эмгектенип жатышат».

7 Себайот Тењир мындай дейт: «Жєрљгєњљрдє љзєњљрдєн жолдоруњарга бургулачы.

8 Тоого чыгып, жыгач кљтљрєп келип, ийбадаткана кургула. Мен ага ыраазы болом жана дањкталам, – дейт Тењир.

9 Кљп нерсени кєтєп, бирок аз нерсе алып жатасыњар. Yйєњљргљ эмнени алып келсењер, Мен аны сапырып жиберем. Эмне єчєн? – дейт Себайот Тењир. – Менин єйєм єчєн, ал кыйрап жатса, ар кимињер љз єйєњљргљ чуркайсыњар.

10 Ошон єчєн асман жабылып, силерге шєєдєрєм бербей жатат, жер љз тєшємєн бербей жатат.

11 Мен жерге, тоолорго, эгинге, жєзєм ширесине, зайтун майына, жер эмнени љстєрєп чыгарса, ошонун баарына, адамга, малга, ар кандай кол эмгекке кургакчылык чакырдым».

Элдин тил алуусу

12 Ошондо Шалтиел уулу Зоробабыл, Жетсадак уулу Жешуя жана элдин бардыгы љз Кудай-Тењиринин єнєн, љздљрєнєн Кудай-Тењири жиберген Акай пайгамбардын сљзєн угушту. Эл Тењирден коркуп калды.

13 Ошондо Тењирдин кабарчысы Акай элге Тењирдин сљзєн айтты: «Мен силер мененмин, – дейт Тењир».

14 Тењир Жєйєт башчысы Шалтиел уулу Зоробабылдын рухун, башкы ыйык кызмат кылуучу Жетсадак уулу Жешуянын рухун жана элдин бєт калдыгынын рухун козгоду, ошондо алар келишип, љз Кудайынын – Себайот Тењирдин єйєндљ иштей башташты.

15 Ишти Дарий падышанын падышачылыгынын экинчи жылы, алтынчы айдын жыйырма тљртєнчє кєнє башташты.