Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3

 Кыргыз тилиндеги Библия

Хабакук 1

1 Хабакук пайгамбар кљргљн кљрєнєш.

2 Тењир, мен качанга чейин боздой берем? Сен мени качанга чейин укпайсыњ? Сага качанга чейин зордук-зомбулук тууралуу зар какшай берем? Сен качанга чейин куткарбайсыњ?

3 Эмне єчєн Сен мага кыянат иштерди, кыйынчылыктарды кљрсљтєп жатасыњ? Талап-тоноочулук менен зордук-зомбулукту љз кљзєм менен кљрєп жатам, касташуулар менен уруш-чатактар болуп жатат.

4 Ушундан улам мыйзам љз кєчєн жоготту, адилеттєє сот жок. Мыйзамсыз адам адил адамга єстљмдєк кылгандыктан, сот да туура эмес жєрєп жатат.

Тењирдин жообу

5 «Башка элдерге кљз жєгєртєп, кунт коюп карагылачы, ошондо силер абдан тањ каласыњар. Анткени Мен силердин кєндљрєњљрдљ бир иш жасайм, эгерде ал жљнєндљ силерге айтышса, ишенмек эмессињер.

6 Анткени Мен каздимдерди, жерди узун-туурасынан аралап жєргљн ырайымсыз жана жєгљндљлбљгљн элди, љздљрєнљ таандык эмес айыл-кыштактарды басып алууга кљтљрљм.

7 Ал – коркунучтуу, каардуу эл. Анын љкємє да, бийлиги да љзєнљн чыгат.

8 Анын аттары илбирстерден кєлєк, ињирдеги карышкырлардан ыкчам. Анын атчан аскерлери ар тарапка чапкылашат. Анын атчандары алыстан келишет, жемине шукшурулуп келип тийген бєркєттљй болуп учуп келишет.

9 Алардын баары талап-тонош єчєн келишет. Ал алдыга умтулуп, кумдай сансыз адамдарды туткундап кетет.

10 Ал падышаларды шылдыњ кылат, тљрљлљр анын кєлкєсєнљ айланат. Ал бєт сепилдерге кєлљт, курчоо жалын єйєп, аны каратып алат.

11 Ошондо ал текеберденет, жаалданып, ары-бери басат. Анын кудайы – љзєнєн кєчє».

Хабакуктун экинчи ирет сыйынуусу

12 Бирок менин Кудай-Тењирим, менин Ыйыгым эзелтен бери эле Сен эмес белењ? Биз љлбљйбєз! Сен, Тењир, аны сот єчєн койгонсуњ. Менин аска-зоом! Сен аны жазалаш єчєн дайындагансыњ.

13 Сенин таза кљздљрєњ кыянат иштерди карап тура албайт, Сен мыйзамсыздыкты карап тура албайсыњ. Бирок эмне єчєн Сен кыянат иш кылгандарды карап турасыњ, эмне єчєн Сен мыйзамсыз адам љзєнљн адилеттєєрљљк адамды жутуп жатканда унчукпайсыњ?

14 Эмне єчєн Сен адамдарды башчысы болбогон дењиз балыктарындай, жерде сойлоочулардай кылып таштап салдыњ?

15 Ал алардын баарын кайырмактары менен сєйрљп чыгып, тору менен кармап, балык кармаган торлоруна чогултуп жатат, ошон єчєн кубанып, салтанат куруп жатат.

16 Ошон єчєн љз торуна арнап курмандыктарды чалып жатат, балык кармаган торуна арнап жыпар жыттуу зат тєтљтєп жатат, анткени алар аркылуу анын єлєшє майлуу, тамак-ашы мол.

17 Эмне, ал љз торун ошон єчєн бошотуп жатабы? Ошон єчєн элдерди аёосуз уруп-согуп жатабы?