Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 9

1 Dumnezeu a binecuvîntat pe Noe ºi pe fiii sãi, ºi le -a zis: ,,Creºteþi, înmulþiþi-vã, ºi umpleþi pãmîntul.

2 S`apuce groaza ºi frica de voi pe orice dobitoc de pe pãmînt, pe orice pasãre a cerului, pe tot ce se miºcã pe pãmînt ºi pe toþi peºtii mãrii: vi le-am dat în mînile voastre!

3 Tot ce se miºcã ºi are viaþã, sã vã slujeascã de hranã: toate acestea vi le dau, ca ºi iarba verde.

4 Numai carne cu viaþa ei, adicã sîngele ei, sã nu mîncaþi.

5 Cãci voi cere înapoi sîngele vieþilor voastre; îl voi cere înapoi dela orice dobitoc; ºi voi cere înapoi viaþa omului din mîna omului, din mîna oricãrui om, care este fratele lui.

6 Dacã varsã cineva sîngele omului, ºi sîngele lui sã fie vãrsat de om; cãci Dumnezeu a fãcut pe om dupã chipul Lui.

7 Iar voi, creºteþi ºi înmulþiþi-vã; rãspîndiþi-vã pe pãmînt, ºi înmulþiþi-vã pe el!``

8 Dumnezeu a mai vorbit lui Noe ºi fiilor lui cari erau cu el, ºi a zis:

9 ,,Iatã, Eu fac un legãmînt cu voi, ºi cu sãmînþa voastrã, care va veni dupã voi;

10 cu toate vieþuitoarele, cari sînt cu voi, atît pãsãrile cît ºi vitele, ºi toate fiarele de pe pãmînt cari sînt cu voi; cu toate cele cari au ieºit din corabie ºi cu orice alte dobitoace de pe pãmînt.

11 Fac un legãmînt cu voi cã nicio fãpturã nu va mai fi nimicitã de apele potopului, ºi nu va mai veni potop ca sã pustiascã pãmîntul.``

12 ªi Dumnezeu a zis: ,,Iatã semnul legãmîntului pe care -l fac între Mine ºi voi, ºi între toate vieþuitoarele cari sînt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci:

13 curcubeul Meu, pe care l-am aºezat în nor, el va sluji ca semn al legãmîntului dintre Mine ºi pãmînt.

14 Cînd voi strînge nori deasupra pãmîntului, curcubeul se va arãta în nor;

15 ºi Eu Îmi voi aduce aminte de legãmîntul dintre Mine ºi voi ºi dintre toate vieþuitoarele de orice trup; ºi apele nu se vor mai face un potop, ca sã nimiceascã orice fãpturã.

16 Curcubeul va fi în nor; ºi Eu Mã voi uita la el, ca sã-Mi aduc aminte de legãmîntul cel vecinic dintre Dumnezeu ºi toate vieþuitoarele de orice trup de pe pãmînt``.

17 ªi Dumnezeu a zis lui Noe: ,,Acesta este semnul legãmîntului pe care l-am fãcut între Mine ºi orice fãpturã de pe pãmînt.``

18 Fiii lui Noe, cari au ieºit din corabie, erau: Sem, Ham ºi Iafet: Ham este tatãl lui Canaan.

19 Aceºtia au fost cei trei fii ai lui Noe, ºi din ei s`au rãspîndit oameni peste tot pãmîntul.

20 Noe a început sã fie lucrãtor de pãmînt, ºi a sãdit o vie.

21 A bãut vin, s`a îmbãtat ºi s`a desgolit în mijlocul cortului sãu.

22 Ham, tatãl lui Canaan, a vãzut goliciunea tatãlui sãu, ºi a spus celor doi fraþi ai lui afarã.

23 Atunci Sem ºi Iafet au luat mantaua, au pus -o pe umeri, au mers dea`ndãratelea ºi au acoperit goliciunea tatãlui lor; fiindcã feþele le erau întoarse înapoi, n`au vãzut goliciunea tatãlui lor.

24 Noe s`a trezit din ameþeala vinului, ºi a aflat ce -i fãcuse fiul sãu cel mai tînãr.

25 Si a zis: ,,Blestemat sã fie Canaan! Sã fie robul robilor fraþilor lui!``

26 El a mai zis: ,,Binecuvîntat sã fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, ªi Canaan sã fie robul lui!

27 Dumnezeu sã lãrgeascã locurile stãpînite de Iafet, Iafet sã locuiascã în corturile lui Sem, ªi Canaan sã fie robul lor!``

28 Noe a trãit, dupã potop, trei sute cincizeci de ani.

29 Toate zilele lui Noe au fost de nouã sute cincizeci de ani; apoi a murit.