Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 9

1 Ошондо Кудай Нухка жана анын уулдарына мындай деп батасын берди: «Укумдап-тукумдап кљбљйгєлљ, жерге толгула.

2 Жер бетиндеги жаныбарлар, асмандагы канаттуулар, дењиздеги балыктар, жер бетинде кыбыр эткендин баары силерден коркуп, титиреп турушсун. Аларды силерге бердим.

3 Кыбыр эткен тирєє жандын бардыгы силерге азык болсун. Љсємдєктє бергенимдей эле, силерге булардын бардыгын берип жатам.

4 Бирок тирєє жанды мууздабай туруп жебегиле, анткени кан – анын жаны.

5 Мен силердин каныњар єчєн – жаныњар єчєн жазалайм: адамдын канын тљккљн мал болсо да, адам болсо да, бир тууганы болсо да, анын жазасын берем.

6 Ким адамдын канын тљксљ, анын каны да адамдын колу менен тљгєлљт, анткени адам Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган.

7 Силер болсо укумдап-тукумдагыла, жер бетине тарагыла, кљбљйгєлљ».

8 Кудай Нухка жана анын уулдарына мындай деди:

9 «Эми Мен силер менен жана силерден кийинки укум-тукумуњар менен,

10 силердин жаныњардагы бардык тирєє жандыктар: канаттуулар, малдар, бардык жер жаныбарлары, силер менен кошо кемеден чыккандар, бардык жаныбарлар менен келишим тєзљм.

11 Мындан ары эч бир тирєє жан топон суу менен кырылбайт деп, Мен силер менен келишим тєзљм. Мындан ары жер бетиндегинин баарын жок кыла турган топон суу болбойт».

12 Кудай дагы мындай деди: «Менин силер менен, бардык тирєє жандыктар менен укумдан-тукумга, тєбљлєккљ тєзєп жаткан келишимимдин белгиси мындай:

13 Мен булут бетине кљк желе тартам, ал Мени менен жердин ортосундагы келишимдин белгиси болот.

14 Мен жер бетине булут каптатканда, булут бетинде кљк желе пайда болот.

15 Ошондо силер менен, бардык тирєє жандыктар менен тєзгљн Љзємдєн келишимимди эстейм. Мындан ары бардык тирєє жандыктарды кырган топон суу болбойт.

16 Булут бетинде кљк желе пайда болгондо, Мен аны кљрєп, жер бетиндеги бардык тирєє жандыктар менен тєзгљн Љзємдєн тєбљлєк келишимимди эстейм».

17 Ошентип, Кудай Нухка: «Жер бетиндеги бардык тирєє жандыктар менен тєзгљн келишимимдин белгиси мына ушул», – деди.

Нух жана анын уулдары

18 Кемеден чыккан Нухтун уулдары булар: Шем, Хам жана Жепет. Хам болсо Канаандын атасы болгон.

19 Бул єчљљ – Нухтун уулдары, алардан бєт жер жєзєндљгє адамдар тараган.

20 Нух жер иштетип, жєзємзар отургузду.

21 Ал шарап жасап, андан ичип мас болуп, љз чатырында жылањач жатты.

22 Атасынын жылањач жатканын Канаандын атасы Хам кљрєп калып, сыртка чыгып, эки бир тууганына айтты.

23 Шем менен Жепет болсо кийим-кечек алып, ийиндерине салып, арты менен барып, атасынын жылањач денесин жабышты. Алар тескери карап тургандыктан, атасынын жылањач этин кљрєшкљн жок.

24 Нух ичкен шарабынан соолугуп тургандан кийин, кенже уулунун эмне кылганын билип калып, мындай деди:

25 «Канаанга каргыш тийсин! Ал љз бир туугандарынын алдында эњ тљмљнкє кул болсун».

26 Анан дагы мындай деди: «Шемдин Кудай-Тењирине алкыш! Канаан анын (Шемдин) кулу болсун.

27 Кудай Жепетти жайылтсын, ал Шемдин чатырларында жашасын. Канаан анын кулу болсун».

28 Нух топон суудан кийин єч жєз элєє жыл жашады.

29 Нух бардыгы болуп тогуз жєз элєє жыл жашап кљз жумду.