Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 8

1 Dumnezeu ªi -a adus aminte de Noe, de toate vieþuitoarele ºi de toate vitele cari erau cu el în corabie; ºi Dumnezeu a fãcut sã sufle un vînt pe pãmînt, ºi apele s`au potolit.

2 Izvoarele Adîncului ºi stãvilarele cerurilor au fost închise, ºi ploaia din cer a fost opritã.

3 Apele au scãzut de pe faþa pãmîntului, scurgîndu-se ºi împuþinîndu-se, ºi, dupã o sutãcincizeci de zile, apele s`au micºorat.

4 În luna a ºaptea, în ziua a ºaptesprezecea a lunii, corabia s`a oprit pe munþii Ararat.

5 Apele au mers scãzînd pînã în luna a zecea. În luna a zecea, în ziua întîi a lunii, s`au vãzut vîrfurile munþilor.

6 Dupã patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra corãbiei pe care o fãcuse.

7 A dat drumul unui corb, care a ieºit, ducîndu-se ºi întorcîndu-se, pînã cînd au secat apele de pe pãmînt.

8 A dat drumul ºi unui porumbel, ca sã vadã dacã scãzuserã apele de pe faþa pãmîntului.

9 Dar porumbelul n`a gãsit nici un loc ca sã-ºi punã piciorul, ºi s`a întors la el în corabie, cãci erau ape pe toatã faþa pãmîntului. Noe a întins mîna, l -a luat, ºi l -a bãgat la el în corabie.

10 A mai aºteptat alte ºapte zile, ºi iar㺠a dat drumul porumbelului din corabie.

11 Porumbelul s`a întors la el spre searã; ºi iatã cã în ciocul lui era o frunzã de mãslin ruptã de curînd. Noe a cunoscut astfel cã apele scãzuserã pe pãmînt.

12 A mai aºteptat alte ºapte zile; ºi a dat drumul porumbelului. Dar porumbelul nu s`a mai întors la el.

13 În anul ºase sute unu, în luna întîi, în ziua întîi a lunii, apele secaserã pe pãmînt. Noe a ridicat învelitoarea corãbiei: s`a uitat, ºi iatã cã faþa pãmîntului se uscase.

14 În luna a doua, în a douãzeci ºi ºaptea zi a lunii, pãmîntul era uscat de tot.

15 Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe, ºi i -a zis:

16 ,,Ieºi din corabie, tu ºi nevastã-ta, fiii tãi ºi nevestele fiilor tãi cu tine!

17 Scoate afarã împreunã cu tine toate vieþuitoarele de tot felul cari sînt cu tine, atît pãsãrile cît ºi vitele ºi toate tîrîtoarele cari se tîrãsc pe pãmînt: sã miºune pe pãmînt, sã creascã ºi sã se înmulþeascã pe pãmînt.``

18 ªi Noe a ieºit afarã cu fiii sãi, cu nevastã-sa ºi cu nevestele fiilor sãi.

19 Toate dobitoacele, toate tîrîtoarele, toate pãsãrile, tot ce se miºcã pe pãmînt, dupã soiurile lor, au ieºit din corabie.

20 Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate ºi din toate pãsãrile curate, ºi a adus arderi de tot pe altar.

21 Domnul a mirosit un miros plãcut; ºi Domnul a zis în inima Lui: ,,Nu voi mai blestema pãmîntul, din pricina omului, pentrucã întocmirile gîndurilor din inima omului sînt rele din tinereþa lui; ºi nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am fãcut.

22 Cît va fi pãmîntul, nu va înceta sãmãnatul ºi seceratul, frigul ºi cãldura, vara ºi iarna, ziua ºi noaptea!``