Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 8

1 Кудай Нухту жана кемедеги бардык жаныбарлар менен малдарды эстеп, жер бетине шамал жиберди, ошондо суу тартыла баштады.

2 Тєпсєздєктљгє булактар менен асман терезелери жабылып, асмандан куйган жамгыр басылды.

3 Суу болсо акырындап жер бетинен кайта баштады. Жєз элєє кєндљн кийин суу тартыла баштады.

4 Кеме жетинчи айдын он жетинчи кєнє Арарат тоолорунун єстєнљ токтоду.

5 Суу онунчу айга чейин тынымсыз тартылып, онунчу айдын биринчи кєнє тоо чокулары кљрєндє.

6 Кырк кєндљн кийин Нух кемедеги љзє жасаган терезени ачып,

7 бир карганы коё берди. Карга кемеден учуп чыгып, жер кургагыча учуп кетип, кайра учуп келип турду.

8 Суунун жер бетинен тартылганын билиш єчєн, андан кийин кљгєчкљндє коё берди.

9 Бирок кљгєчкљн бутун коёрго жер таппай, кемеге кайрылып келди, анткени бєт жер бетин дагы эле суу каптап турган эле. Нух колун сунуп, кљгєчкљндє кармап, кемеге киргизип алды.

10 Анан дагы жети кєн коё туруп, кљгєчкљндє кайрадан коё берди.

11 Кљгєчкљн ага кечке маал кайрылып келди. Анын тумшугунда зайтун дарагынын жањы єзєлгљн жалбырагы бар эле. Ошондо Нух жер бетиндеги суунун тартылганын билди.

12 Ал дагы жети кєн коё туруп, кљгєчкљндє коё берди, бирок ал ага кайрылып келген жок.

13 Нух алты жєз бир жашка чыкканда, биринчи айдын биринчи кєнєнљ караганда, жер бетиндеги суу тартылды. Нух кеменин єстєн ачып караса, жердин єстє кургап калыптыр.

14 Экинчи айдын жыйырма жетинчи кєнєнљ караганда, жер кургады.

15 Ошондо Кудай Нухка мындай деди:

16 «Кемеден сени менен кошо аялыњ, уулдарыњ жана келиндерињ чыксын.

17 Жаныњдагы бардык тирєє жандыктарды: жаныбарларды, канаттууларды, малдарды, жер єстєндљ сойлоп жєрєєчє жаныбарларды кошо алып чык. Алар жер бетине тарап, тукумдап кљбљйєшсєн».

18 Ошентип, Нух менен бирге уулдары, аялы жана уулдарынын аялдары кемеден чыгышты.

19 Бардык жаныбарлар, жер єстєндљ сойлоп жєрєєчє бардык жаныбарлар, бардык канаттуулар, жер бетинде кыбыр эткен бардык тирєє жандыктар тєр-тєрє менен кемеден чыгышты.

Нухтун курмандык чалышы

20 Ошондо Нух Тењирге курмандык чалынуучу жай куруп, ар кандай адал малдан, ар кандай адал канаттуудан алып келип, курмандык чалынуучу жайдын єстєнљ бєтєндљй љрттљлєєчє курмандык чалды.

21 Тењир жагымдуу жытты искеди да, жєрљгєндљ мындай деди: «Мындан ары адам єчєн жерди каргабайм, анткени адамдын ойлору жаш чагынан эле жаман. Мындан ары бардык тирєє жандарды топон суу менен кырбайм.

22 Мындан ары жерде жашоо болуп турганда, эгєє-себєє менен оруу-жыюу, суук менен ысык, жай менен кыш, кєн менен тєн токтобойт».