Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 7

1 Domnul a zis lui Noe: ,,Intrã în corabie, tu ºi toatã casa ta; cãci te-am vãzut fãrã prihanã înaintea Mea în neamul acesta de oameni.

2 Ia cu tine cîte ºapte perechi din toate dobitoacele curate, cîte o parte bãrbãteascã ºi cîte o parte femeiascã; o pereche din dobitoacele care nu sînt curate, cîte o parte bãrbãteascã ºi cîte o parte femeiascã;

3 ºi cîte ºapte perechi de asemenea, din pasãrile cerului, cîte o parte bãrbãteascã ºi cîte o parte femeiascã, pentru ca sã le þii vie sãmînþa pe toatã faþa pãmîntului.

4 Cãci dupã ºapte zile, voi face sã ploaie pe pãmînt patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi; ºi voi ºterge astfel de pe faþa pãmîntului toate fãpturile pe cari le-am fãcut.``

5 Noe a fãcut tot ce -i poruncise Domnul.

6 Noe era de ºase sute de ani, cînd a venit potopul pe pãmînt.

7 ªi Noe a intrat în corabie cu fiii sãi, cu nevastã-sa ºi cu nevestele fiilor sãi, din pricina apelor potopului.

8 Din dobitoacele curate ºi din dobitoacele necurate, din pãsãri ºi din tot ce se tîrãºte pe pãmînt,

9 au intrat în corabie la Noe, douã cîte douã, cîte o parte bãrbãteascã ºi cîte o parte femeiascã, aºa cum poruncise Dumnezeu lui Noe.

10 Dupã cele ºapte zile, au venit apele potopului pe pãmînt.

11 În anul al ºasesutelea al vieþii lui Noe, în luna a doua, în ziua a ºaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s`au rupt toate izvoarele Adîncului celui mare ºi s`au deschis stãvilarele cerurilor.

12 Ploaia a cãzut pe pãmînt patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi.

13 În aceeaº zi au intrat în corabie: Noe, Sem, Ham ºi Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe ºi cele trei neveste ale fiilor lui cu ei:

14 ei, ºi toate fiarele cîmpului, dupã soiul lor, toate vitele dupã soiul lor, toate tîrîtoarele cari se tîrãsc pe pãmînt dupã soiul lor, toate pãsãrile dupã soiul lor, toate pãsãrelele, tot ce are aripi.

15 Au intrat în corabie la Noe, douã cîte douã, din orice fãpturã care are suflare de viaþã.

16 Cele cari au intrat, erau cîte o parte bãrbãteascã ºi cîte o parte femeiascã, din orice fãpturã, dupã cum poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi Domnul a închis uºa dupã el.

17 Potopul a fost patruzeci de zile pe pãmînt. Apele au crescut ºi au ridicat corabia, ºi ea s`a înãlþat deasupra pãmîntului.

18 Apele au ajuns mari ºi au crescut foarte mult pe pãmînt, ºi corabia plutea pe deasupra apelor.

19 Apele au ajuns din ce în ce mai mari ºi toþi munþii înalþi, cari sînt supt cerul întreg, au fost acoperiþi.

20 Cu cincisprezece coþi s`au înãlþat apele deasupra munþilor, cari au fost acoperiþi.

21 ªi a pierit orice fãpturã care se miºca pe pãmînt, atît pãsãrile cît ºi vitele ºi fiarele, tot ce se tîra pe pãmînt, ºi toþi oamenii.

22 Tot ce rãsufla, tot ce avea suflare de duh de viaþã în nãri, tot ce era pe pãmîntul uscat, a murit.

23 Toate fãpturile cari erau pe faþa pãmîntului au fost nimicite, dela om pînã la vite, pînã lã tîrîtoare ºi pînã la pãsãrile cerului: au fost nimicite de pe pãmînt. N`a rãmas decît Noe ºi ce era cu el în corabie.

24 Apele au fost mari pe pãmînt o sutã cincizeci de zile.