Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 7

1 Ошондо Тењир Нухка мындай деди: «Бєт єй-бєлљњ менен кемеге кир, анткени замандаштарыњдын ичинен сени Љзємдєн алдымда адил деп таптым.

2 Жер єстєндљ тукумун сактап калыш єчєн, ар бир адал малдын эркек-ургаачысынан жетини, адал эмес малдын эркек-ургаачысынан экини,

3 асман канаттууларынын эркек-ургаачысынан жетини ал.

4 Анткени жети кєндљн кийин Мен жер бетине кырк кєн, кырк тєн жамгыр тљгєп, Љзєм жараткан тирєє жандардын баарын жер бетинен жок кылам».

5 Тењир эмнени буйруса, Нух ошонун бардыгын жасады.

6 Жер бетин топон суу каптаганда, Нух алты жєз жашта эле.

7 Топон суу каптардын алдында Нух уулдары, аялы, келиндери менен кемеге кирди.

8 Адал жана адал эмес малдар, жер єстєндљ сойлоп жєрєєчє жаныбарлар,

9 Кудай Нухка буйрук кылгандай, тєгљй-тєгљйє менен, эркек-ургаачы болуп, Нухтун кемесине киришти.

10 Жети кєн љткљндљн кийин жер бетин топон суу каптады.

11 Нухтун љмєр сєргљнєнљ алты жєз жыл болгондо, экинчи айдын он жетинчи кєнє зор туњгуюктун бардык булактары атырылып ачылды, асман терезелери да ачылды.

12 Жер бетине кырк кєн, кырк тєн жамгыр тљгєп турду.

13 Так ошол кєнє Нух уулдары Шем, Хам, Жепет менен, аялы жана келиндери менен кемеге кирди.

14 Алар менен кошо бардык жаныбарлар, тєр-тєрє менен малдар, жер єстєндљ сойлоп жєрєєчє жаныбарлар, тєр-тєрє менен бардык учуп жєрєєчєлљр, бардык канаттуулар, бардык куштар,

15 љмєр деми бар тирєє жандыктардын баары тєгљйє менен Нухтун кемесине киришти.

16 Кудай Нухка буйругандай, бардык жаныбарлар эркек-ургаачы болуп кемеге киришти. Ошондо алардын артынан Тењир эшикти жапты.

17 Жер бетинде топон суу кырк кєнгљ созулду. Суу кљбљйєп, кемени кљтљрдє. Кеме жерден жогору кљтљрєлдє.

18 Суу болсо кєчљп, кљбљйгљндљн кљбљйљ берди. Кеме суунун єстєндљ калкып калды.

19 Суу жер бетинде кєчљгљндєктљн, асман астындагы бардык бийик тоолор суу астында калды.

20 Суу тоолордон он беш чыканактай жогору кљтљрєлєп, аларды басып калды.

21 Жер бетиндеги кыбыр эткен бардык тирєє жандар: канаттуулар, малдар, жаныбарлар, жер єстєндљ сойлоп жєрєєчє бардык жаныбарлар жана бардык адамдар љмєрєнљн ажырады.

22 Кургактыкта жашаган, таноосунда љмєр рухунун деми бар тирєє жандардын бардыгы кырылды.

23 Жер єстєндљгє тирєє жандын бардыгы кырылды: адамдан тартып малга чейин, сойлоп жєрєєчє жаныбарлар, асман канаттуулары – бардыгы кырылып, жер бетинен жок болду. Нух менен кемеге киргендер гана тирєє калышты.

24 Жер бетинде суунун дењгээли жєз элєє кєн бою улам жогорулап турду.