Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 6

1 Жер бетинде адамдар кљбљйљ баштаганда, алардан кыздар тљрљлдє.

2 Кудайдын уулдары адамдардын кыздары чырайлуу экенин кљрєп, ар бири љзєнєн тандаганын аялдыкка ала баштады.

3 Ошондо Тењир: «Менин Рухум адамдын ичинде тєбљлєккљ болбойт, анткени алар – дене. Алардын жашы жєз жыйырма жыл болсун», – деди.

4 Ошол кезде жер бетинде алп адамдар болгон. Кудайдын уулдары адамдардын кыздарына жакындашканда, алар тљрљп, алп адамдар кљбљйгљн. Алар байыртадан эле кєчтєє, атактуу адамдар болушкан.

5 Тењир жер бетиндеги адамдардын абдан бузулганын, алардын бардык ойлору, жєрљгєндљгє каалоолору ар убакта жамандык экенин кљрдє.

6 Ошондо Тењир жер бетине адамды жаратканына љкєнєп, Љз ичинен љтљ кайгырды.

7 Анан Тењир мындай деди: «Мен Љзєм жараткан адамдарды жер бетинен жок кылам, адамдан тартып малга чейин: жер єстєндљ сойлоп жєрєєчє жаныбарларды, асман канаттууларын жок кылам, анткени Мен аларды жаратканыма љкєнєп жатам».

8 Нух болсо Тењирдин алдында ырайым тапты.

Нух

9 Нухтун жашоосу мындай эле: Нух љз замандаштарынын ичинен адил, кемчиликсиз адам болгон. Нух Кудайдын алдында тєз жєргљн.

10 Нухтун Шем, Хам, Жепет деген єч уулу болгон.

11 Жер бети Кудайдын алдында бузулуп, жаман иштерге толуп кетти.

12 Кудай жерге кљз жиберип, жердин абдан бузулганын, жердеги ар бир жандын терс жолго тєшкљнєн кљрдє.

13 Ошондо Кудай Нухка мындай деди: «Менин алдымда ар бир жандын кєнє бєттє, анткени жер бети алардын жаман иштерине толуп кетти. Эми Мен аларды жер бетинен жок кылам.

14 Сен љзєњљ гофер жыгачынан туюк кеме жаса. Кеменин ичин бљлєктљргљ бљлєп, ичи-тышын чайыр менен капта.

15 Сен аны мындай жаса: кеменин узундугу єч жєз чыканак, туурасы элєє чыканак, ал эми бийиктиги отуз чыканак болсун.

16 Кеменин жогору жагын оюп, бир чыканак терезе чыгар, капталына эшик жаса. Ичин єч кабат кылып кур.

17 Эми Мен асман астындагы љмєр деми бар тирєє жандын баарын жер бетинен жок кылыш єчєн, топон суу каптатам. Жер бетиндегинин бардыгы љмєрєнљн ажырайт.

18 Бирок Мен сени менен келишим тєзљм. Кемеге сени менен кошо уулдарыњ, аялыњ жана уулдарыњдын аялдары кирсин.

19 Ошондой эле сени менен бирге тирєє калыш єчєн, кемеге бардык жаныбарлардан эркек-ургаачы кылып, тєгљйлљп киргиз.

20 Тирєє калышы єчєн, канаттуулардын тєр-тєрєнљн, малдардын тєр-тєрєнљн, жер єстєндљ сойлоп жєрєєчє жаныбарлардын тєр-тєрєнљн тєгљйє менен киргиз.

21 Анан жегенге жарактуу ар кандай азыктан жыйып ал. Ал сага да, аларга да азык болот».

22 Нух бардыгын жасады: Кудай кандай буйруса, ал так ошондой жасады.