Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 50

1 Жусуп атасын басып жыгылып, ыйлап, аны љпкєлљдє.

2 Анан Жусуп дарыгер кызматчыларына атасын бальзамдоого буйрук берди. Дарыгерлер Ысрайылды бальзамдашты.

3 Арадан кырк кєн љттє, анткени бальзамдап катырууга кырк кєн керек эле. Мисирликтер жетимиш кєн аза кєтєп ыйлашты.

4 Аны жоктоп ыйлаган кєндљр аяктагандан кийин, Жусуп фараон сарайындагыларга мындай деп кайрылды: «Эгерде мен силердин алдыњарда ырайым тапкан болсом, анда фараонго мындай дегиле:

5 “Атам менден мындай деп ант алган эле: "Менин кљзєм љтєп бара жатат. Мени Канаан жеринде љзєм єчєн казган кљргљ койгула". Мен эми ошол жерге барып, атамды коюп келєєнє каалар элем”».

6 Ошондо фараон: «Атања берген антыњ боюнча барып, атањды коюп кел», – деди.

7 Жусуп атасын койгону жљнљдє. Аны менен фараондун кызматчылары, єйєндљгє аксакалдар жана Мисир жериндеги аксакалдар,

8 љзєнєн бєт єй-бєлљсє, бир туугандары жана атасынын єйєндљгєлљр кетишти. Гошен жеринде балдары менен майда жана бодо малдарын гана калтырышты.

9 Аны менен бирге арабалар менен атчандар кошо жљнљшкљндєктљн, эл абдан кљп болду.

10 Алар Иордандын жанындагы Горен-Аататка жеткенде, ал жерде да чоњ ый, чоњ љкєрєк болду. Жусуп атасын жоктоп жети кєн ыйлады.

11 Ошондо ал жерде жашаган канаандыктар Горен-Аататтагы ыйды угуп: «Мисирликтер аябай жоктоп ыйлашты», – дешти. Ошондуктан ал жер Иордандагы «мисирликтердин ыйы» деп аталып калды.

12 Жакыптын уулдары атасы кандай айтса, ошондой кылышты.

13 Уулдары аны Канаан жерине алып барып, Мамрейдин алдындагы, Махпел талаасындагы єњкєргљ коюшту. Ыбрайым аны талаа менен бирге хеттик Эпрондон менчик кљрєстљн кылыш єчєн сатып алган.

14 Атасын койгондон кийин, Жусуп бир туугандары менен, љзє менен бирге атасын койгону баргандар менен Мисирге кайтып келди.

Жусуптун бир туугандарына ырайым кылышы

15 Жусуптун бир туугандары атасы љлгљндљн кийин: «Жусуп бизди жек кљрєп калса эмне болот? Ага кылган жамандыгыбыз єчєн љч алгысы келсечи?» – дешип,

16 Жусупка мындай деп айттырып жиберишти: «Атањ љлљр алдында:

17 “Жусупка минтип айткыла: "Бир туугандарыњ сага жамандык кылышты, алардын айыбы менен кєнљљсєн кечир", – деген. Эми атањдын Кудайынын кулдарынын айыбын кечир”». Бул сљздљрдє айтып жатышканда, Жусуп ыйлады.

18 Бир туугандары љздљрє да келип, анын алдына жыгылып: «Эми биз сенин кулуњбуз», – дешти.

19 Жусуп аларга: «Коркпогула, анткени мен Кудайдан корком.

20 Силер мага жамандык ойлодуњар эле, Кудай аны жакшылыкка айлантты. Кљп сандаган адамдардын љмєрєн сактап калыш єчєн, ушуну ишке ашырды.

21 Ошондуктан коркпогула. Мен силерди бала-бакырањар менен кошо багам», – деди. Ошентип, Жусуп алардын кљњєлєн тынчтандырып, жєрљк жылыткан сљздљрдє айтты.

Жусуптун кљз жумушу

22 Жусуп Мисирде атасынын єй-бєлљсє менен жашады. Ал жєз он жыл жашады.

23 Ал Эпрайымдын єчєнчє тукумуна чейин кљрдє, ошондой эле Менашенин уулу Махирдин уулдары да анын кљзє тирєєсєндљ тљрљлєштє.

24 Жусуп бир туугандарына мындай деди: «Менин ичер суум, кљрљр кєнєм аз калды, бирок Кудай силерге келип, силерди бул жерден алып чыгып, Ыбрайымга, Ыскакка жана Жакыпка убада кылган жерге жеткирет».

25 Анан Жусуп Ысрайыл уулдарынан мындай деп ант алды: «Кудай силерге келет, ошондо силер менин сљљгємдє бул жерден алып кеткиле».

26 Ошентип, Жусуп жєз он жашында кљз жумду. Аны Мисирде бальзамдап, табытка салып коюшту.