Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 45

1 Ошондо Жусуп жанында тургандардын алдында љзєн кармай албай: «Менин жанымда турган адамдардын бардыгы чыксын», – деп кыйкырып жиберди. Жусуп бир туугандарына љзєнєн ким экенин айтканда, жанында эч ким жок эле.

2 Ал катуу ыйлап жибергендиктен, аны мисирликтер да, фараондун єй ичи да укту.

3 Анан Жусуп бир туугандарына: «Мен Жусупмун, деги атам тирєєбє?» – деди. Бирок бир туугандары жооп бере албай калышты, анткени алар анын алдында коркуп турушту.

4 Ошондо Жусуп бир туугандарына: «Мага жакын келгилечи», – деди. Алар жакын келишти. Ал: «Мен Жусупмун, силердин Мисирге сатып жиберген бир тууганыњармын.

5 Бирок азыр кайгырбагыла, мени бул жакка сатып жибергенињерге љкєнбљгєлљ, анткени Кудай силердин љмєрєњљрдє сактап калыш єчєн, мени бул жакка силерден мурун жиберди.

6 Анткени жер єстєндљ ачарчылык башталганына эки эле жыл болду, дагы беш жыл жер да айдалбайт, эгин да орулбайт.

7 Силерди жер єстєндљ калтырыш єчєн жана улуу куткаруу иши менен љмєрєњљрдє сактап калуу єчєн, Кудай мени силерден мурун жиберди.

8 Ошондуктан мени бул жакка силер эмес, Кудай жиберди. Ал мени фараондун атасы, анын бєт єйєнєн мырзасы, бєткєл Мисир жеринин эгедери кылып койду.

9 Атама тезирээк баргыла да: Уулуњ Жусуп мындай дейт дегиле: “Кудай мени бєткєл Мисир жерине мырза кылып койду. Мага тез кел.

10 Сен Гошен деген жерде жашайсыњ. Сен уулдарыњ, уулдарыњдын уулдары, майда жана бодо малыњ менен, љзєњдєн бардык мєлкєњ менен менин жанымда болосуњ.

11 Ошол жерде мен сени багам, анткени дагы беш жыл ачарчылык болот. Љзєњ да, єйєњ да, кишилерињ да жакырданып кетпесин”.

12 Силерге љз оозум менен айтып жатканымды љзєњљр да, бир тууганым Бенжемин да љз кљзє менен кљрєп турат.

13 Атама Мисирдеги бєткєл атак-дањкымды, кљргљнєњљрдєн бардыгын айтып баргыла да, атамды тезирээк бул жерге алып келгиле», – деди.

14 Анан ал бир тууганы Бенжеминди мойнунан кучактап ыйлады. Бенжемин да аны мойнунан кучактап ыйлады.

15 Анан бардык бир туугандарын љпкєлљп, аларды кучактап ыйлады. Андан кийин бир туугандары аны менен сєйлљшєштє.

16 Жусуптун бир туугандары келгендиги тууралуу кабар фараондун єйєнљ жетти. Бул кабар фараонго да, анын кулдарына да жакты.

17 Ошондо фараон Жусупка мындай деди: «Бир туугандарыња мындай деп айт: “Малыњарга жєк артып, Канаан жерине жљнљгєлљ.

18 Атањарды да, єй-бєлљњљрдє да алып, мага келгиле. Мен силерге Мисирдин эњ жакшы жерин берем, силер семиз жердин жемишинен жейсињер”.

19 Сага болсо аларга мындай деп айтууњду буйрук кылам: “Мындай кылгыла де: Балдарыњар менен аялдарыњар єчєн Мисир жеринен араба алгыла, атањарды алып келгиле.

20 Буюмдарыњар єчєн љкєнбљгєлљ, анткени силерге бєткєл Мисир жериндеги эњ жакшы нерселерди берем”».

21 Ысрайыл уулдары ошондой кылышты. Жусуп аларга фараондун буйругу боюнча арабаларды, жол азыктарын берди.

22 Ар бирине алмаштырып кийгидей кийим берди. Бенжеминге болсо єч жєз кємєш тыйын жана беш сыйра кийим берди.

23 Ал эми атасына Мисирдин эњ жакшы жер-жемиштери жєктљлгљн он эшек, эгин жана атасынын жолуна камдалган тамак-аш жєктљлгљн он ургаачы эшек жљнљттє.

24 Жусуп бир туугандарын ошентип коё берди. Алар жљнљп кетишти. Аларга: «Жолдо урушпай баргыла», – деди.

25 Алар Мисирден чыгып, Канаан жерине, атасы Жакыпка келип, ага:

26 «Жусуп тирєє экен, азыр ал бєткєл Мисир жерин башкарып турат», – дешти. Бирок Жакып кош кљњєл мамиле кылып койду, анткени аларга ишенген жок.

27 Алар ага Жусуптун айткан сљздљрєнєн бардыгын айтып беришти. Љзєн алып кетиш єчєн Жусуп жљнљткљн арабаларды кљргљндљн кийин гана алардын атасы Жакыптын руху жандана тєштє.

28 Ошондо Ысрайыл мындай деди: «Уулум Жусуп тирєє экенине эми ишендим, кљзєм љтљ элегинде барып, аны кљрєп калайын».