Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 44

1 Анан Жусуп єй башкаруучусуна мындай деп буйрук берди: «Бул адамдардын каптарына алып кете алышынча эгин толтуруп, ар биринин кємєшєн љз-љз кабына салып кой.

2 Ал эми менин кємєш чљйчљгємдє кенжесинин кабынын оозуна эгин сатып алган кємєшє менен кошо салып кой». Yй башчысы Жусуптун айтканындай кылды.

3 Эртењ менен жарык киргенде, аларды эшектерине мингизип жљнљтєп жиберишти.

4 Алар шаардан узай электе, Жусуп єй башкаруучуга мындай деди: «Жљнљ, бул адамдарды кууп жет. Кууп жеткенињде, аларга: “Эмне єчєн жакшылыкка жамандык менен жооп бердињер?

5 Бул мырзамдын аш иче турган чљйчљгє эмеспи? Ал бул чљйчљк менен тљлгљ ачат. Силер жаман иш кылдыњар!” – де».

6 Ал кууп жетип, аларга ушул сљздљрдє айтты.

7 Алар ага: «Мырзабыз эмне єчєн мындай сљздљрдє айтып жатат? Жок, кулдарыњ мындай иштерди кылбайт.

8 Каптарыбыздын ооздорунан тапкан кємєштљрдє биз Канаан жеринен сага кайра алып келбедик беле. Эми кантип мырзањдын єйєнљн кємєш же алтын уурдамак элек?

9 Сенин кулдарыњдын кимисинен табылса, ал љлєм жазасына тартылсын жана биз мырзабызга кул бололу», – дешти.

10 Ал: «Жакшы болот, силер кандай айтсањар, ошондой болсун: чљйчљк кимден табылса, ал мага кул болуп калат, ал эми силер айыптуу болбойсуњар», – деди.

11 Алар каптарын шашылыш тєрдљ жерге тєшєрєштє. Ар бири љз кабын ачты.

12 Єй башчысы бир туугандардын каптарын улуусунукунан баштап кичєєсєнєкєнљ чейин тинтип чыкты. Чљйчљк Бенжеминдин кабынан табылды.

13 Ошондо алар љз кийимдерин айрып, ар бири љз жєгєн эшегине артып, шаарга кайтып келишти.

14 Анан Жєйєт бир туугандары менен Жусуптун єйєнљ келди. Ал єйєндљ экен. Алар анын алдына келип, жерге жыгылышты.

15 Жусуп аларга: «Бул эмне кылганыњар? Силердин эмне кылганыњарды мендей адам, сљзсєз, билип коёрун билген жок белењер?» – деди.

16 «Мырзабызга эмнени айтмак элек? Эмне демек элек? Эмне деп актанмак элек? Кудай кулдарыњдын айыбын ачты. Эми биз да, чљйчљктє алган адам да мырзабыздын кулу болобуз», – деди Жєйєт.

17 Бирок Жусуп мындай деди: «Жок, мен мындай кылбайм. Кимдин колунан чљйчљк табылса, ошол мага кул болот, ал эми силер атањарга тынчтык менен бара бергиле».

Жєйєттєн Бенжемин жљнєндљгє љтєнєчє

18 Ошондо Жєйєт ага басып келип, мындай деди: «Мырзам, кулуњдун сљзєнљ кулак салсањ экен. Кулуња каарданбасањ экен, анткени сен фараондай эле адамсыњ.

19 Мырзам кулдарынан: “Атањар же бир тууганыњар барбы?” – деп сурады эле.

20 Биз мырзабызга: “Биздин карыган атабыз жана анын карыганда кљргљн кенже уулу бар, бир тууганы љлєп, ал бир энеден жалгыз калды. Аны атасы жакшы кљрљт”, – дегенбиз.

21 Сен болсо кулдарыња: “Аны мага алып келгиле, мен кљрљйєн”, – дедињ.

22 Биз мырзабызга: “Бала атасын таштай албайт. Эгерде ал атасын таштап кетсе, анда атасы љлєп калат”, – дедик.

23 Бирок сен кулдарыња: “Эгерде кенже инињер силер менен кошо келбесе, мындан ары кљзємљ кљрєнбљгєлљ”, – дедињ.

24 Биз сенин кулуња – атабызга барып, мырзабыздын сљздљрєн айттык.

25 Анан атабыз: “Дагы барып, бир аз эгин сатып келгиле”, – деди.

26 Биз ага: “Биз бара албайбыз. Эгерде кенже бир тууганыбыз биз менен барса, барабыз, анткени кенже бир тууганыбыз биз менен барбаса, тиги кишинин жєзєн кљрєєгљ болбойт”, – дедик.

27 Ошондо сенин кулуњ – биздин атабыз мындай деди: “Аялым мага эки уул тљрљп бергенин силер билесињер.

28 Бирљљнљн ажырадым, ошондо: “Чын эле, ал жырткычка таланса керек”, – дедим эле. Анткени мен аны бєгєнкє кєнгљ чейин кљрљ элекмин.

29 Эми муну да алсањар, бул да бир кырсыкка учураса, карыган кезимде кайгыга салып, љлгљндљр жаткан жайга жибересињер”.

30 Эгерде мен сенин кулуња – атама барганда, жанындай кљргљн баласы жаныбызда болбосо,

31 анда ал баласы жок экенин кљрєп, љлєп калат, кулдарыњ сенин кулуњду – чачын ак баскан атабызды кайгыга малып, љлгљндљр жаткан жайга жиберет!

32 Анын єстєнљ, мен, кулуњ, бала єчєн жооп берєє милдетин алып: “Эгерде аны сага алып келбесем, анда мен сенин алдыњда љмєр бою айыптуу болоюн”, – деген элем.

33 Ошондуктан мен, кулуњ, бул баланын ордуна сага, мырзама, кул болуп калайын, бала болсо бир туугандары менен кете берсин.

34 Анткени бала жанымда болбосо, атама кантип барам? Атамдын башына тєшкљн кайгыны кантип карап турам?»