Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 43

1 Жер жєзєндљ ачарчылык кєчљдє.

2 Алар Мисирден алып келген эгинди жеп бєтєшкљндљн кийин, атасы уулдарына: «Дагы барып, бир аз азык сатып келгиле», – деди.

3 Ошондо Жєйєт атасына мындай деди: «Ал киши бизге чечкиндєє тєрдљ: “Эгерде силер менен кошо бир тууганыњар келбесе, кљзємљ кљрєнбљгєлљ”, – деген.

4 Эгерде инибизди биз менен кошо жиберсењ, барып, сага азык сатып келебиз.

5 Эгерде жибербей турган болсоњ, анда барбайбыз, анткени ал киши: “Эгерде силер менен кошо бир тууганыњар келбесе, кљзємљ кљрєнбљгєлљ”, – деген».

6 Ошондо Ысрайыл аларга: «Эмнеге мага ушундай жамандык кылдыњар? Ал кишиге дагы бир инибиз бар деп, эмнеге айттыњар?» – деди.

7 Алар: «Ал киши биз жљнєндљ, єй-бєлљбєз жљнєндљ сураштырып: “Атањар дагы эле тирєєбє? Бир тууганыњар барбы?” – деди. Ал бизге суроо бергенинен улам жооп бердик. Анын бизге инињерди алып келгиле дээрин кайдан билдик?» – деп жооп беришти.

8 Жєйєт атасы Ысрайылга: «Баланы мени менен жибер, биз ордубуздан туруп, жолго чыгалы, анан биз да, сен да балдарыбыз менен кошо љлбљй тирєє калабыз.

9 Ал єчєн мен жооп берем, аны менден сурайсыњ. Эгерде мен аны алып келип, алдыња койбосом, љмєр бою сенин алдыњда айыптуу бойдон калайын.

10 Биз минтип кечиктирбегенде, эмгиче эки барып келмекпиз», – деди.

11 Атасы Ысрайыл аларга мындай деди: «Андай болсо мындай кылгыла: љзєњљр менен кошо бул жердин мљмљ-жемишинен алып, ал кишиге белек катары бир аз бальзам, бир аз бал, стиракс менен ладан жыгачтарынын чайырынан, мистеден, бадам жањгагынан алып барып бергиле.

12 Колуњарга мурункудан башка кємєш алгыла. Ал эми кабыњардын оозуна кайра салып койгон кємєштє љз колуњар менен кайра бергиле, мємкєн, бул жањылыштыктан болгондур.

13 Бир тууганыњарды алгыла да, туруп, ошол кишиге кайра баргыла.

14 Кудуреттєє Кудай силерди ал кишиден ырайым таптырсын, ал Шымон бир тууганыњарды да, Бенжеминди да коё берсин. Эгерде баласыз љтљ турган болсом, баласыз эле љтљйєн».

15 Ошентип, бул адамдар ушул белектерди, мурункудан эки эсе кљп кємєш жана Бенжеминди алып, Мисирге жљнљштє. Алар Жусуптун алдына келишти.

16 Жусуп алардын арасынан Бенжеминди кљрєп, љз єйєнєн башчысына мындай деди: «Бул адамдарды єйгљ киргизип, мал союп, тамак бышыр, анткени бул адамдар мени менен тєштљнєшљт».

17 Ошондо ал адам Жусуп айткандай кылып, бул кишилерди Жусуптун єйєнљ киргизди.

18 Жусуптун єйєнљ киргизишкенинен улам, бул кишилер коркуп кетишип: «Бул кабыбызга кайра салынган мурунку кємєштљр єчєн болуп жатат. Кыйкым таап, бизди айыпка жыгып, кулга айландырып, эшектерибизди тартып алыш єчєн єйгљ киргизишти», – дешти.

19 Ошондо алар Жусуптун єй башкаруучусуна жакын келишип, ага эшиктин жанынан мындай деп сєйлљй башташты:

20 «Кулак салчы, мырза, биз мурун да азык сатып алганы келгенбиз.

21 Жолдо тєнљгљн жерибизде каптарыбызды ачсак, ар бирибиздин кємєшєбєз каптарыбыздын оозунда экен, салмагы кемибептир. Азыр биз аларды љз колубуз менен кайра бергени келдик.

22 Ал эми азык сатып алыш єчєн, башка кємєш ала келдик. Каптарыбызга кємєшєбєздє ким салып койгонун билбейбиз».

23 Ал: «Тынчсызданбай эле койгула, коркпогула. Силердин Кудайыњар, атањардын Кудайы, кабыњарга кенч салып берди. Мен силердин кємєшєњљрдє алгам», – деди да, аларга Шымонду алып келди.

24 Анан ал киши буларды Жусуптун єйєнљ киргизип, суу берди. Алар буттарын жуушту. Ал булардын эшектерине да жем берди.

25 Алар белектерин тєшкљ маал, Жусуп келер убакытка жакын даярдап коюшту, анткени ошол жерде тамактанышарын угушкан эле.

26 Жусуп єйєнљ келгенде, алар колдорундагы белектерин єйгљ алып кирип, ага беришти, анан жерге чейин ийилип таазим этишти.

27 Жусуп алардын ден соолугун сурады. Анан мындай деди: «Силер айткан кары атањар кєєлєє-кєчтєєбє, дагы эле тирєєбє?»

28 Алар: «Сенин кулуњ, биздин атабыз кєєлєє-кєчтєє, тирєє», – деп жооп беришти. Анан баш ийип таазим этишти.

29 Жусуп љзєнєн энесинин уулу, бир тууганы Бенжеминди кљрєп: «Бул силер айткан кенже бир тууганыњарбы?» – деди. Анан ага кайрылып: «Уулум, Кудайдын ырайымы сени менен болсун!» – деди да,

30 шашылыш чыгып кетти, анткени бир тууганына болгон сєйєєсє артып, ыйлап жибере жаздаган эле. Ички бљлмљгљ кирип, ошол жерде ыйлады.

31 Анан бетин жууп, кайра чыкты.  Љзєн колго алды да: «Тамак тарткыла», – деди.

32 Ага љзєнчљ, аларга љзєнчљ жана бирге тєштљнгљн мисирликтерге љзєнчљ тамак тартышты, анткени мисирликтер єчєн эврейлер менен бирге отуруп тамактануу жийиркеничтєє болчу.

33 Аларды Жусуптун алдына улуулата отургузушту, ошондо бул адамдар тањ калып, бири-бирин карашты.

34 Жусуп аларга тамак тарттырып жатты, аларга караганда Бенжеминге беш эсе кљп тартылды. Алар Жусуп менен бирге тойгончо ичип-жешти.