Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 41

1 Арадан эки жыл љткљндљн кийин фараон тєш кљрдє. Тєшєндљ ал дарыянын жээгинде туруптур.

2 Дарыядан кљрєнєшє жакшы, семиз жети уй чыгып, камыштын арасында оттоп жєрєптєр.

3 Алардан кийин кљрєнєшє начар, арык жети уй чыгып, дарыянын жээгинде оттоп жєргљн тиги уйларга кошулду.

4 Анан кљрєнєшє начар, арык уйлар кљрєнєшє жакшы, семиз уйларды жеп салды. Ошондо фараон ойгонуп кетти.

5 Анан ал кайра уктап, дагы тєш кљрдє. Тєшєндљ бир сабактан бадырайган, жакшынакай жети баш буудай љсєп чыкты.

6 Алардан кийин чєрєшкљн, чыгыш шамалы кєйгєзєп кеткен жети баш буудай љсєп чыкты.

7 Анан чєрєшкљн буудай баштары бадырайган, дандуу жети баш буудайды жеп салды. Ошондо фараон ойгонуп кетип, мунун тєш экенин тєшєндє.

8 Эртењ менен фараондун тынчы кетип, Мисирдин бардык сыйкырчылары менен акылмандарын киши жиберип чакыртып алып, аларга љзєнєн тєшєн айтып берди, бирок эч ким анын тєшєн чечмелей алган жок.

9 Ошондо башкы шарап сунуучу тура калып, фараонго мындай деди: «Кєнљљмдє азыр эстеп жатам.

10 Фараон кулдарына ачууланып, мени жана башкы нан сунуучуну сакчылардын башчысынын єйєндљгє зынданга каматып салган эле.

11 Ошондо биз бир тєндљ тєш кљргљнбєз, ага да, мага да љзгљчљ мааниси бар тєштљр кирген.

12 Ал жерде сакчылардын башчысынын кулу, жаш эврей жигит биз менен бирге болгон. Биз ага кљргљн тєштљрєбєздє айтып бергенбиз, ошондо ал ар бирибизге тєшєбєздє чечмелеп берген.

13 Ал кандай чечмелесе, ошондой болуп чыкты: мен љз ордума кайтып келдим, тигини болсо асышты».

14 Ошондо фараон киши жиберип, Жусупту алдыртты. Аны зындандан шашылыш тєрдљ чыгарышты. Ал чачын алдырып, кийимин которуп, фараонго келди.

15 Фараон Жусупка мындай деди: «Мен тєш кљрдєм, бирок аны эч ким чечмелей алган жок. Сени тєш чечмелей алат деп уктум».

16 Жусуп фараонго мындай деп жооп берди: «Мен эмес, Кудай аны фараонго жакшылыкка чечмелеп берет».

17 Анан фараон Жусупка тєшєн айтты: «Тєшємдљ мен дарыя жээгинде туруптурмун.

18 Дарыядан кљрєнєшє жакшы, семиз жети уй чыгып, камыштын арасында оттоп жєрдє.

19 Алардан кийин арык, кљрєнєшє эњ начар, кыржыйган жети уй чыкты. Мен бєтєндљй Мисир жеринен андай арык уйларды кљргљн эмесмин.

20 Анан жети арык уй мурдагы жети семиз уйду жеп салды.

21 Семиз уйлар алардын ичине кирип кетти, бирок алардын ичине кирип кеткени билинген жок. Алардын кљрєнєшє баштагыдай эле арык бойдон калды. Анан мен ойгонуп кеттим.

22 Анан дагы тєш кљрдєм. Тєшємдљ бир сабактан бадырайган, жакшынакай жети баш буудай љсєп чыкты.

23 Алардан кийин ичке, чєрєшкљн, чыгыш шамалы кєйгєзєп кеткен жети баш буудай љсєп чыкты.

24 Анан чєрєшкљн буудай баштары бадырайган жети баш буудайды жеп салды. Мен муну сыйкырчыларга айттым, бирок эч кимиси чечмелей алган жок».

25 Ошондо Жусуп фараонго мындай деди: «Фараондун тєштљрєнєн мааниси бир: Кудай эмне кыларын фараонго билдириптир.

26 Жети семиз уй – бул жети жыл. Жети баш дандуу буудай – бул жети жыл. Экљљ бир тєш.

27 Семиз уйлардын артынан чыккан кыржыйган, арык жети уй – бул да жети жыл. Ошондой эле чєрєшкљн, чыгыштын шамалы кєйгєзєп кеткен жети баш буудай – бул ачарчылыктын жети жылы.

28 Мына ошондуктан мен фараонго: “Кудай эмне кыларын фараонго кљрсљттє”, – дедим.

29 Азыр бєткєл Мисир жерине мол тєшємдєє жети жыл келе жатат.

30 Андан кийин жети жылдык ачарчылык келет. Мисир жериндеги бул мол тєшємдєн баары унутулуп, жерди ачарчылык жабыркатат.

31 Ошондо молчулуктан кийин келген ачарчылыктын кесепетинен жердеги мурунку молчулук билинбей калат, анткени ачарчылык аябай катуу болот.

32 Ал эми фараондун тєшєнєн эки ирет кайталанышы Кудай сљзєнєн чындык экенин жана жакын арада Кудай аны орундатарын билдирет.

33 Эми фараон акылдуу, даанышман адам караштырып кљрєп, аны Мисир жерине эл башчы кылып койсун.

34 Фараон жер-жерлерге кљзљмљлдљљчєлљрдє коюп, мол тєшємдєє жети жылда Мисир жериндеги тєшємдєн бештен бир бљлєгєн жыйноого буйрук берсин.

35 Алар келе жаткан жакшы жылдардагы эгиндин баарын азык єчєн фараондун карамагына жыйнап, шаарларга чогултуп алышсын да, сактап турушсун.

36 Бул азык Мисир жеринде боло турган жети жылдык ачарчылыкта жер жєзє ачарчылыктан кырылып калбаш єчєн камдалган азык болсун».

Жусуп – Мисирдин башкаруучусу

37 Бул сљз фараонго жана анын кызматчыларынын бардыгына жакты.

38 Ошондо фараон кызматчыларына мындай деди: «Кудайдын Руху бар ушундай адамды таба алабызбы?»

39 Анан фараон Жусупка мындай деди: «Кудай сага ушунун бардыгын ачып бергендиктен, сендей акылдуу, сендей даанышман адам жок.

40 Сен менин єйємдє башкарасыњ, сенин сљзєњдє бєт элим угат, бирок мен сенден тактым менен жогору турам».

41 Ошентип, фараон Жусупка: «Мен сени бєткєл Мисир жерине эл башчы кылып коём», – деди.

42 Анан фараон колунан шакек мљљрєн чыгарып, Жусуптун колуна салды. Yстєнљ зыгыр буласынан кийим кийгизип, мойнуна алтын чынжыр такты.

43 Анан аны љзєнєн арабаларынын экинчисине отургузууга, элге: «Таазим кылгыла!» – деп жар салууга буйрук берди. Ошентип, фараон аны бєткєл Мисир жерине эл башчы кылып койду.

44 Анан фараон Жусупка: «Мен фараонмун, бєткєл Мисир жеринде сенсиз эч ким эч нерсе кылбайт», – деди.

45 Фараон Жусупка Сапенат-Панейах деген ат койду. Ага аялдыкка Оондун буткана кызматчысы Потипердин кызы Асинатты алып берди. Жусуп бєткєл Мисир жерин аралаганы чыкты.

46 Жусуп Мисир падышасы фараондун алдына келгенде, отуз жашта эле. Жусуп фараондон чыгып, бєткєл Мисир жерин аралап чыкты.

47 Жер мол тєшємдєє жети жылда ар бир баш буудайдан кочуш толтура дан берип жатты.

48 Ошондо ал Мисир жеринде болгон тєшємдєє жети жылдын ичиндеги бардык эгинди жыйнап, шаарларга жыйып койду. Ар бир шаарга ошол шаардын тегерегиндеги талаанын эгинин жыйдырды.

49 Ошентип, Жусуп абдан кљп эгин жыйды. Эгин дењиз кумундай кљп болгондуктан, санаганын да токтотту, анткени санак жетпей калды.

50 Ачарчылык келгенге чейин, Жусуп эки уулдуу болду. Аларды ага Оондун буткана кызматчысы Потипердин кызы Асинат тљрљп берди.

51 «Кудай менин бардык азабымды, атамдын єйєн унуттурду», – деп, Жусуп тун уулунун атын Менаше койду.

52 «Кудай мени азап чеккен жеримде жемиштєє кылды», – деп, экинчисинин атын Эпрайым койду.

53 Ошентип, Мисир жериндеги мол тєшємдєє жети жыл љтєп кетти.

54 Анан Жусуп айткан жети жылдык ачарчылык келди. Бардык жерде ачарчылык болду, бирок Мисир жери нандан љксєгљн жок.

55 Мисир жеринде да ачарчылык башталганда, эл фараондон эгин сурап боздой баштады. Ошондо фараон бєткєл мисирликтерге: «Жусупка баргыла, ал эмне десе, ошону кылгыла», – деди.

56 Бєт жер жєзєндљ ачарчылык болду. Жусуп бардык кампаларды ачып, Мисир элине эгин сата баштады. Ачарчылык Мисир жеринде кєчљгљндљн кєчљй берди.

57 Ошондо Мисирге Жусуптан эгин сатып алыш єчєн, бардык љлкљлљрдљн келип жатышты, анткени ачарчылык бєт жер жєзєндљ кєчљп турган эле.