Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 40

1 Dupã cîtãva vreme, s`a întîmplat cã paharnicul ºi pitarul împãratului Egiptului au supãrat pe stãpînul lor, împãratul Egiptului.

2 Faraon s`a mîniat pe cei doi dregãtori ai sãi: pe mai marele paharnicilor ºi pe mai marele pitarilor.

3 ªi i -a pus subt pazã în casa cãpeteniei strãjerilor, în temniþã, în locul unde fusese închis Iosif.

4 Cãpetenia strãjerilor i -a pus subt privegherea lui Iosif, care fãcea de slujbã lîngã ei; ºi au stat mai multã vreme în temniþã.

5 Paharnicul ºi pitarul împãratului Egiptului, cari erau închiºi în temniþã, au visat într`o noapte amîndoi cîte un vis, ºi anume fiecare cîte un vis, care putea sã capete o tãlmãcire deosebitã.

6 Iosif, cînd a venit dimineaþa la ei, s`a uitat la ei; ºi i -a vãzut triºti.

7 Atunci a întrebat pe dregãtorii lui Faraon, cari erau cu el în temniþa stãpînului sãu, ºi le -a zis: ,,Pentruce aveþi o faþã aºa de posomorîtã azi?``

8 Ei i-au rãspuns: ,,Am visat un vis, ºi nu este nimeni care sã -l tãlmãceascã.`` Iosif le -a zis: ,,Tãlmãcirile sînt ale lui Dumnezeu. Istorisiþi-mi dar visul vostru.``

9 Mai marele paharnicilor ºi -a istorisit lui Iosif visul, ºi i -a zis: ,,În visul meu, se fãcea cã înaintea mea era o viþã.

10 Viþa aceasta avea trei mlãdiþe. Cînd a început sã dea lãstari, i s`a deschis floarea, ºi ciorchinele au fãcut struguri copþi.

11 Paharul lui Faraon era în mîna mea. Eu am luat strugurii, i-am stors în paharul lui Faraon, ºi am pus paharul în mîna lui Faraon.``

12 Iosif i -a zis: ,,Iatã tîlmãcirea visului. Cele trei mlãdiþe sînt trei zile.

13 Peste trei zile Faraon te va scoate din temniþã, te va pune iar㺠în slujba ta, ºi vei pune iar㺠paharul în mîna lui Faraon, cum obicinuiai mai înainte, cînd erai paharnicul lui.

14 Dar adu-þi aminte ºi de mine, cînd vei fi fericit, ºi aratã, rogu-te, bunãtate faþã de mine; pune o vorbã bunã pentru mine la Faraon, ºi scoate-mã din casa aceasta.

15 Cãci am fost luat cu sila din þara Evreilor, ºi chiar aici n`am fãcut nimic ca sã fiu aruncat în temniþã.``

16 Mai marele pitarilor, vãzînd cã Iosif dãduse o tãlmãcire îmbucurãtoare, a zis: ,,Iatã, ºi în visul meu, se fãcea cã port trei coºuri cu pîne albã pe capul meu.

17 În coºul de deasupra de tot erau tot felul de bucate pentru Faraon: prãjituri coapte în cuptor; ºi pãsãrile mîncau din coºul care era deasupra de tot pe capul meu.``

18 Iosif a rãspuns, ºi a zis: ,,Iatã -i tîlmãcirea. Cele trei coºuri sînt trei zile.

19 Peste trei zile, Faraon îþi va lua capul, te va spînzura de un lemn, ºi carnea þi -o vor mînca pãsãrile.``

20 A treia zi, era ziua naºterii lui Faraon. El a dat un ospãþ tuturor slujitorilor sãi; ºi a scos afarã din temniþã pe mai marele paharnicilor ºi pe mai marele pitarilor, în faþa slujitorilor sãi:

21 pe mai marele paharnicilor l -a pus iar㺠în slujba lui de paharnic, ca sã punã paharul în mîna lui Faraon;

22 iar pe mai marele pitarilor l -a spînzurat, dupã tîlmãcirea pe care le -o dãduse Iosif.

23 Mai marele paharnicilor nu s`a mai gîndit însã la Iosif. L -a uitat.