Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 40

1 Ошондон кийин Мисир падышасынын шарап сунуучусу менен нан сунуучусу љздљрєнєн мырзасынын – Мисир падышасынын алдында айыптуу болуп калышты.

2 Ошондо фараон сарайдагы љзєнєн эки кызматчысына: башкы шарап сунуучусу менен башкы нан сунуучусуна ачууланып,

3 аларды сакчылардын башчысынын єйєндљгє Жусуп камалган зынданга каматып салды.

4 Сакчылардын башчысы Жусупту аларга кызмат кылууга дайындады. Жусуп аларга кызмат кылды. Алар бир нече убакыт камакта жатышты.

5 Бир кєнє Мисир падышасынын зынданда камалып жаткан шарап сунуучусу менен нан сунуучусу тєш кљрєштє. Экљљ тењ бир тєндљ љз-љзєнчљ тєш кљрдє. Ар бирине љзгљчљ мааниси бар тєш кирди.

6 Жусуп эртењ менен аларга кирип, алардын тынчы кетип турганын кљрдє.

7 Ошондо ал мырзасынын єйєндљ љзє менен бирге камакта жаткан фараон сарайынын кызматчыларынан: «Эмне єчєн бєгєн маанайыњар пас?» – деп сурады.

8 Алар ага: «Биз тєш кљрдєк. Чечмелеп берер киши жок», – дешти. Жусуп аларга: «Тєштє Кудай чечмелейт эмеспи? Мага айтып бергилечи», – деди.

9 Ошондо Жусупка башкы шарап сунуучу љз тєшєн мындай деп айтып берди: «Тєшємдљ бет алдымда жєзєм сабагы туруптур.

10 Жєзєм сабагынын єч бутагы бар экен. Ал бєрдљп, гєл ачып, мљмљ байлады, анан анын мљмљлљрє бышты.

11 Фараондун чљйчљгє да менин колумда экен. Мен жєзємдљн алып, фараондун чљйчљгєнљ сыгып, чљйчљктє фараонго сундум».

12 Жусуп ага мындай деди: «Тєштєн чечмелениши мындай: єч бутак – бул єч кєн.

13 Yч кєндљн кийин фараон сени бошотуп, кайрадан ордуња коёт. Ошондо сен мурункудай эле ага чљйчљк сунасыњ.

14 Сага жакшы болгондо, мени эсте. Мага жакшылык кылып, мен жљнєндљ фараондун эсине салып, мени бул єйдљн чыгарып ал.

15 Анткени мен эврейлердин жеринен уурдалып келгем. Зынданга салынгыдай, бул жакта да мен эч нерсе кылган эмесмин».

16 Башкы нан сунуучу Жусуптун тєштє жакшы чечмелегенин кљрєп: «Мен да тєш кљрдєм. Тєшємдљ тордолгон єч себетти башыма кљтљрєп алыптырмын.

17 Yстєнкє себетте фараондун наабайчы жасаган ар кандай тамагы бар экен. Башымдагы себеттеги тамакты канаттуулар чокулап жатышыптыр», – деди.

18 Ошондо Жусуп ага мындай деп жооп берди: «Мунун чечмелениши мындай: єч себет – бул єч кєн.

19 Yч кєндљн кийин фараон сенин башыњды алып, жыгачка асат. Канаттуулар денењди чокуп жешет», – деди.

20 Yч кєндљн кийин фараондун туулган кєнє болуп, ал љзєнєн бардык кызматчыларына той берди. Ошондо ал љзєнєн башкы шарап сунуучусу менен башкы нан сунуучусун эстеди.

21 Шарап сунуучусун мурдагы ордуна койду, ошондо ал чљйчљккљ шарап куюп, фараонго сунду.

22 Ал эми башкы нан сунуучусун, Жусуп чечмелегендей, жыгачка астырып салды.

23 Бирок башкы шарап сунуучу Жусуп жљнєндљ эстеген жок, аны унутуп койду.