Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 4

1 Adam s`a împreunat cu nevastã-sa Eva; ea a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut pe Cain. ªi a zis: ,,Am cãpãtat un om cu ajutorul Domnului!``

2 A mai nãscut ºi pe fratele sãu Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar.

3 Dupã o bucatã de vreme, Cain a adus Domnului o jertfã de mîncare din roadele pãmîntului.

4 Abel a adus ºi el o jertfã de mîncare din oile întîi nãscute ale turmei lui ºi din grãsimea lor. Domnul a privit cu plãcere spre Abel ºi spre jertfa lui;

5 dar spre Cain ºi spre jertfa lui, n`a privit cu plãcere. Cain s`a mîniat foarte tare, ºi i s`a posomorît faþa.

6 ªi Domnul a zis lui Cain: ,,Pentruce te-ai mîniat, ºi pentruce þi s`a posomorît faþa?

7 Nu -i aºa? Dacã faci bine, vei fi bine primit; dar dacã faci rãu, pãcatul pîndeºte la uºã; dorinþa lui se þine dupã tine, dar tu sã -l stãpîneºti.``

8 Însã Cain a zis fratelui sãu Abel: ,,Haidem sã ieºim la cîmp.`` Dar pe cînd erau la cîmp, Cain s`a ridicat împotriva fratelui sãu Abel, ºi l -a omorît.

9 Domnul a zis lui Cain: ,,Unde este fratele tãu Abel?`` El a rãspuns: ,,Nu ºtiu. Sînt eu pãzitorul fratelui meu?``

10 ªi Dumnezeu a zis: ,,Ce ai fãcut? Glasul sîngelui fratelui tãu strigã din pãmînt la Mine.

11 Acum blestemat eºti tu, isgonit din ogorul acesta, care ºi -a deschis gura ca sã primeascã din mîna ta sîngele fratelui tãu!

12 Cînd vei lucra pãmîntul, sã nu-þi mai dea bogãþia lui. Pribeag ºi fugar sã fii pe pãmînt.``

13 Cain a zis Domnului: ,,Pedeapsa mea e prea mare ca s`o pot suferi.

14 Iatã cã Tu mã izgoneºti azi de pe faþa pãmîntului; eu voi trebui sã mã ascund de Faþa Ta, ºi sã fiu pribeag ºi fugar pe pãmînt; ºi oricine mã va gãsi, mã va omorî.``

15 Domnul i -a zis: ,,Nicidecum; ci dacã va omorî cineva pe Cain, Cain sã fie rãzbunat de ºeapte ori.`` ªi Domnul a hotãrît un semn pentru Cain, ca oricine îl va gãsi, sã nu -l omoare.

16 Apoi, Cain a ieºit din Faþa Domnului, ºi a locuit în þara Nod, la rãsãrit de Eden.

17 Cain s`a împreunat cu nevastã-sa; ea a rãmas însãrcinatã ºi a nãscut pe Enoh. El a început apoi sã zideascã o cetate, ºi a pus acestei cetãþi numele fiului sãu Enoh.

18 Enoh a fost tatãl lui Irad; Irad a fost tatãl lui Mehuiael; Mehuiael a fost tatãl lui Metuºael; ºi Metuºael a fost tatãl lui Lameh.

19 Lameh ºi -a luat douã neveste: numele uneia era Ada, ºi numele celeilalte era Þila.

20 Ada a nãscut pe Iabal: el a fost tatãl celor ce locuiesc în corturi ºi pãzesc vitele.

21 Numele fratelui sãu era Iubal: el a fost tatãl tuturor celor ce cîntã cu alãuta ºi cu cavalul.

22 Þila, de partea ei, a nãscut ºi ea pe Tubal-Cain, fãuritorul tuturor uneltelor de aramã ºi de fer. Sora lui Tubal-Cain era Naama.

23 Lameh a zis nevestelor sale: ,,Ada ºi Þila, ascultaþi glasul meu! Nevestele lui Lameh, ascultaþi cuvîntul meu! Am omorît un om pentru rana mea, ªi un tînãr pentru vînãtãile mele.

24 Cain va fi rãsbunat de ºeapte ori, Iar Lameh de ºaptezeci de ori cîte ºapte.``

25 Adam s`a împreunat iar㺠cu nevastã-sa; ea a nãscut un fiu, ºi i -a pus numele Set; ,,cãci``, a zis ea, ,,Dumnezeu mi -a dat o altã sãmînþã în locul lui Abel, pe care l -a ucis Cain.``

26 Lui Set i s`a nãscut ºi lui un fiu, ºi i -a pus numele Enos. Atunci au început oamenii sã cheme Numele Domnului.