Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 4

1 Адам аялы Обого жакындады. Обонун боюна бєтєп, Кабылды тљрљп: «Тењирдин жардамы менен уулдуу болдум», – деди.

2 Андан кийин анын бир тууганы Абылды тљрљдє. Абыл койчу болду. Кабыл болсо дыйкан болду.

3 Арадан убакыт љттє, Кабыл жер жемиштеринен Тењирге тартуу алып келди.

4 Абыл да койлорунун тљл башыларынан жана алардын майларынан алып келди. Тењир Абылга жана анын тартуусуна назарын салды.

5 Ал эми Кабылга жана анын тартуусуна назарын салган жок. Ошондо Кабылдын аябай ачуусу келип, љњє кумсарып кетти.

6 Тењир Кабылга: «Эмнеге ачууландыњ? Эмнеге љњєњ кумсарып кетти?

7 Эгерде жакшы иш кылсањ, анда башыњды жерге салбайт элењ да. Эгерде жакшы иш кылбасањ, анда босогоњдо кєнљљ жатат. Ал сени љзєнљ тартып жатат, бирок сен ага єстљмдєк кыл», – деди.

8 Кабыл бир тууганы Абылга жамандык ойлоду. Талаада жєрєшкљндљ, Кабыл љз бир тууганы Абылга кол кљтљрєп, аны љлтєрєп салды.

9 Ошондо Тењир Кабылдан: «Бир тууганыњ Абыл кайда?» – деп сурады. Ал: «Билбейм, мен эмне, бир тууганыма кароолчу белем?» – деп жооп берди.

10 Тењир ага мындай деди: «Сен эмне кылдыњ? Жерден бир тууганыњдын каны Мага боздоп жатат.

11 Ошондуктан эми сага бир тууганыњдын канын сенин колуњдан кабыл алууга оозун ачкан жердин каргышы тиет.

12 Мындан ары жер иштеткенињде, ал сага љз кєчєн бербейт. Жер бетинде куулуп, тентип жєргљн адам болосуњ».

13 Ошондо Кабыл Тењирге: «Менин жазам чоњ, кљтљрљ алгыс.

14 Сен азыр мени жер бетинен кууп жатасыњ. Мен эми Сенин жєзєњдљн жашынып, жер бетинде куулуп, тентип жєргљн адам болом, мага ким жолукса да, ал мени љлтєрљт», – деди.

15 Тењир ага: «Кабылды ким љлтєрсљ, андан жети эселеп љч алынат», – деди. Кабылга жолуккан адам аны љлтєрєп койбошу єчєн, Тењир ага белги салып койду.

16 Ошентип, Кабыл Тењирден кетип, Эйдендин чыгыш жагындагы Нот деген жерге жайланышты.

Кабылдын тукуму

17 Анан Кабыл аялына жакындады. Аялынын боюна бєтєп, Энохту тљрљдє. Кабыл шаар куруп, ага љз уулу Энохтун атын берди.

18 Энохтон Ират тљрљлдє. Ираттан Мыхайел тљрљлдє. Мыхайелден Матушал тљрљлдє. Матушалдан Лемек тљрљлдє.

19 Лемек эки аял алды. Биринин аты Ада, экинчисиники Зила эле.

20 Ада Жабалды тљрљдє, ал чатырда жашап, мал баккандардын атасы болду.

21 Анын бир тууганынын аты – Жубал, ал кыякчылар менен чоорчулардын атасы болду.

22 Зила Тубал-Кабылды тљрљдє, ал жез менен темирден курал жасаган уста болду. Тубал-Кабылдын Наама деген карындашы бар эле.

23 Лемек аялдарына мындай деди: «Ада менен Зила! Мага кулак салгыла, Лемектин аялдары! Менин сљзємљ кљњєл бургула! Мага жамандык кылган эркекти, мага кайгы алып келген баланы љлтєрєп салдым.

24 Эгерде Кабыл єчєн жети эсе љч алынса, анда Лемек єчєн жетимиш жолу жети эсе љч алынат».

Шеттин тљрљлєшє

25 Адам аялына дагы жакындады. Ал уул тљрљп: «Кудай мага Кабыл љлтєргљн Абылдын ордуна башка уул берди», – деп, анын атын Шет койду.

26 Шеттен да уул тљрљлдє. Ал анын атын Энош койду. Ошондон баштап адамдар Тењирдин атын чакыра башташты.