Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 39

1 Iosif a fost dus în Egipt; ºi Potifar, dregãtorul lui Faraon, cãpetenia strãjerilor, un Egiptean, l -a cumpãrat dela Ismaeliþii cari -l aduseserã acolo.

2 Domnul a fost cu Iosif, aºa cã toate îi mergeau bine; el locuia în casa stãpînului sãu, Egipteanul.

3 Stãpînul lui a vãzut cã Domnul era cu el, ºi cã Domnul fãcea sã -i meargã bine ori dece se apuca.

4 Iosif a cãpãtat mare trecere înaintea stãpînului sãu, care l -a luat în slujba lui, l -a pus mai mare peste casa lui, ºi i -a încredinþat tot ce avea.

5 De îndatã ce Potifar l -a pus mai mare peste casa lui ºi peste tot ce avea, Domnul a binecuvîntat casa Egipteanului, din pricina lui Iosif; ºi binecuvîntarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasã, fie la cîmp.

6 Egipteanul a lãsat pe mînile lui Iosif tot ce avea, ºi n`avea altã grijã decît sã mãnînce ºi sã bea. Dar Iosif era frumos la staturã, ºi plãcut la chip.

7 Dupã cîtãva vreme, s`a întîmplat cã nevasta stãpînului sãu a pus ochii pe Iosif, ºi a zis: ,,Culcã-te cu mine!``

8 El n`a voit, ºi a zis nevestei stãpînului sãu: ,,Vezi cã stãpînul meu nu-mi cere socoteala de nimic din casã, ºi mi -a dat pe mînã tot ce are.

9 El nu este mai mare decît mine în casa aceasta, ºi nu mi -a oprit nimic, afarã de tine, pentrucã eºti nevasta lui. Cum aº putea sã fac eu un rãu atît de mare ºi sã pãcãtuiesc împotriva lui Dumnezeu?``

10 Mãcar cã ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n`a voit sã se culce ºi sã se împreune cu ea.

11 Într`o zi, cînd intrase în casã, ca sã-ºi facã lucrul, ºi cînd nu era acolo nici unul din oamenii casei,

12 ea l -a apucat de hainã, zicînd: ,,Culcã-te cu mine!`` El i -a lãsat haina în mînã, ºi a fugit afarã din casã.

13 Cînd a vãzut ea cã -i lãsase haina în mînã, ºi fugise afarã,

14 a chemat oamenii din casã, ºi le -a zis: ,,Vedeþi, ne -a adus un Evreu ca sã-ºi batã joc de noi! Omul acesta a venit la mine ca sã se culce cu mine, dar eu am þipat în gura mare.

15 ªi, cînd a vãzut cã ridic glasul ºi strig, ºi -a lãsat haina lîngã mine ºi a fugit afarã.``

16 ªi a pus haina lui Iosif lîngã ea pînã s`a întors acasã stãpînul lui.

17 Atunci i -a vorbit astfel: ,,Robul acela evreu, pe care ni l-ai adus, a venit la mine ca sã-ºi batã joc de mine.

18 ªi cum am ridicat glasul ºi am þipat, ºi -a lãsat haina lîngã mine, ºi a fugit afarã.``

19 Dupã ce a auzit cuvintele nevestei sale, care -i zicea: ,,Iatã ce mi -a fãcut robul tãu,`` stãpînul lui Iosif s`a mîniat foarte tare.

20 A luat pe Iosif, ºi l -a aruncat în temniþã în locul unde erau închiºi întemniþaþii împãratului; ºi astfel Iosif a stat acolo, în temniþã.

21 Domnul a fost cu Iosif, ºi ªi -a întins bunãtatea peste el. L -a fãcut sã capete trecere înaintea mai marelui temniþei.

22 ªi mai marele temniþei a pus subt privegherea lui pe toþi întemniþaþii cari erau în temniþã. ªi nimic nu se fãcea acolo decît prin el.

23 Mai marele temniþei nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mînã, pentrucã Domnul era cu el. ªi Domnul îi dãdea izbîndã în tot ce fãcea.