Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 39

1 Жусуп болсо Мисирге жеткирилди. Аны алып келген Ысмайыл уулдарынын колунан фараондун сарай кызматчысы, сакчылардын башчысы, мисирлик Потипар сатып алды.

2 Тењир Жусуп менен болду. Ал иштеринде ийгиликке жетти, мисирлик мырзанын єйєндљ жашады.

3 Тењир Жусуп менен экенин, кандай иш кылбасын, Тењир анын колуна ийгилик берип жатканын мырзасы кљрдє.

4 Ошентип, Жусуп мырзасынан ырайым таап, ага кызмат кылып жєрдє. Ал Жусупту љз єйєнљ башкаруучу кылып койду, љзєнєн колундагысынын баарын ага тапшырды.

5 Ал Жусупту љзєнєн єйєнљ, колундагысынын баарына башкаруучу кылып койгондон тартып, Тењир Жусуп єчєн мисирлик мырзанын єйєнљ батасын берди. Тењирдин батасы анын єйєндљгє жана талаасындагы бардык мал-мєлкєнєн єстєндљ болду.

6 Ошентип, ал колундагысынын баарын Жусупка тапшырды. Анын барында ал жеген нанынан башка эч нерсе менен иши болбоду. Жусуп келишимдєє, сулуу жигит эле.

7 Мырзасынын аялынын Жусупка кљзє тєшєп, ага: «Мени менен жат», – деди.

8 Бирок ал каршы болуп, мырзасынын аялына: «Мырзам менин барымда єйєндљ эч нерсе менен иши жок, болгон нерсесинин бардыгын мага тапшырды.

9 Бул єйдљ менден чоњ эч ким жок. Ал сенден башкасына тыюу салган жок, анткени сен анын аялысыњ. Кантип мен ушундай жаман ишти кылып, Кудай алдында кєнљљгљ батам?» – деди.

10 Ал аял Жусупка кєн сайын ушинтип айта берсе да, ал аны менен жатууга, аны менен бирге болууга макул болгон жок.

11 Бир кєнє Жусуп љз иштерин кылганы єйгљ кирди. Ошол учурда єйдєн ичинде єйдљгєлљрдљн эч ким жок эле.

12 Аял аны кийиминен кармап: «Мени менен жат», – деди. Бирок ал сырткы кийимин аялдын колуна калтырып, сыртка качып чыкты.

13 Аял болсо Жусуптун сырткы кийимин калтырган бойдон сыртка качып чыкканын кљрєп,

14 єйєндљгєлљрєн чакырып алып: «Карагылачы, ал биздикине бул эврейди бизди шылдыњдатмакка алып келиптир. Ал мени менен жатканы келиптир, бирок мен катуу кыйкырып жибердим.

15 Ал менин кыйкырганымды угуп, сырткы кийимин калтырып, сыртка качып чыкты», – деди.

16 Ошентип, аял мырзасы єйєнљ келгенге чейин, Жусуптун сырткы кийимин љзєнљ калтырып койду.

17 Анан кєйљљсєнљ ушул эле сљздљрдє кайталады: «Сен биздикине алып келген эврей кулуњ мени шылдыњдаганы келди.

18 Бирок мен чуу кљтљрєп кыйкырып жибергенде, ал сырткы кийимин калтырган бойдон сыртка качып кетти».

19 Мырза аялынын оозунан «Сенин кулуњ мага ушундай кылды» деген сљздє укканда, абдан ачууланды.

20 Ошондо мырзасы Жусупту падышанын туткундары жаткан зынданга салдырды. Ошентип, ал ошол зынданда жатты.

21 Тењир Жусуп менен болду. Ага ырайымын тљгєп, зындан башчысынан ырайым таптырды.

22 Ошондо зындан башчысы зындандагы туткундардын бардыгын Жусуптун колуна берди. Жусуп ал жердеги бардык иштин єстєнљн башкаруучу болду.

23 Зындан башчысы ага тапшырылган иштерге кийлигишчє эмес, анткени Тењир Жусуп менен болуп, ал эмне кылбасын, бардык ишине ийгилик берип жатты.