Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 38

1 În vremea aceea, Iuda a pãrãsit pe fraþii sãi, ºi a tras la un om din Adulam, numit Hira.

2 Acolo, Iuda a vãzut pe fata unui Cananit, numit ªua; a luat -o de nevastã, ºi s`a culcat cu ea.

3 Ea a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut un fiu, pe care l -a numit Er.

4 A rãmas iar㺠însãrcinatã, ºi a mai nãscut un fiu, cãruia i -a pus numele Onan.

5 A mai nãscut iar㺠un fiu, cãruia i -a pus numele ªela; Iuda era la Czib, cînd a nãscut ea.

6 Iuda a luat întîiului sãu nãscut Er, o nevastã numitã Tamar.

7 Er, întîiul nãscut al lui Iuda, era rãu înaintea Domnului; ºi Domnul l -a omorît.

8 Atunci Iuda a zis lui Onan: ,,Du-te la nevasta fratelui tãu, ia -o de nevastã, ca cumnat, ºi ridicã sãmînþã fratelui tãu.``

9 Onan, ºtiind cã sãmînþa aceasta n`are sã fie a lui, vãrsa sãmînþa pe pãmînt ori de cîte ori se culca cu nevasta fratelui sãu, ca sã nu dea sãmînþã fratelui sãu.

10 Ce fãcea el n`a plãcut Domnului, care l -a omorît ºi pe el.

11 Atunci Iuda a zis norei sale Tamar: ,,Rãmîi vãduvã în casa tatãlui tãu, pînã va creºte fiul meu ªela.`` Zicea aºa ca sã nu moarã ºi ªela ca fraþii lui. Tamar s`a dus, ºi a locuit în casa tatãlui ei.

12 Au trecut multe zile, ºi fata lui ªua, nevasta lui Iuda, a murit. Dupã ce au trecut zilele de jale, Iuda s`a suit la Timna, la cei ce -i tundeau oile, el ºi prietenul sãu Hira, Adulamitul.

13 Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta, ºi i-au zis: ,,Iatã cã socru-tãu se suie la Timna, ca sã-ºi tundã oile.``

14 Atunci ea ºi -a lepãdat hainele de vãduvã, s`a acoperit cu o mãhramã, s`a îmbrãcat în alte haine, ºi a ºezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna; cãci vedea cã ªela se fãcuse mare, ºi ea nu -i fusese datã de nevastã.

15 Iuda a vãzut -o, ºi a luat -o drept curvã, pentru cã îºi acoperise faþa.

16 S`a abãtut la ea din drum, ºi a zis: ,,Lasã-mã sã mã culc cu tine!`` Cãci n`a cunoscut -o cã era noru-sa. Ea a zis: ,,Ce-mi dai ca sã te culci cu mine?``

17 El a rãspuns: ,,Am sã-þi trimet un ied din turma mea.`` Ea a zis: ,,Îmi dai un zãlog, pînã îl vei trimete?``

18 El a rãspuns: ,,Ce zãlog sã-þi dau?`` Ea a zis: ,,Inelul tãu, lanþul tãu, ºi toiagul pe care -l ai în mînã.`` El i le -a dat. Apoi s`a culcat cu ea; ºi ea a rãmas însãrcinatã dela el.

19 Ea s`a sculat, ºi a plecat; ºi -a scos mahrama ºi s`a îmbrãcat iar㺠în hainele de vãduvã.

20 Iuda a trimes iedul prin prietenul sãu Adulamitul, ca sã scoatã zãlogul din mînile femeii. Dar acesta n`a gãsit -o.

21 A întrebat pe oamenii locului, ºi a zis: ,,Unde este curva aceea, care stãtea aici la Enaim, pe drum?`` Ei au rãspuns: ,,N`a fost nici o curvã aici.``

22 Adulamitul s`a întors la Iuda, ºi i -a spus: ,,N`am gãsit -o; ºi chiar oamenii de acolo au zis: ,,N`a fost nici o curvã aici.``

23 Iuda a zis: ,,Þinã ce a luat, numai sã nu ne facem de rîs. Iatã, am trimes iedul acesta, ºi n`ai gãsit -o.``

24 Cam dupã trei luni, au venit ºi au spus lui Iuda: ,,Tamar, noru-ta, a curvit, ºi a rãmas chiar însãrcinatã în urma curvirii ei.`` ªi Iuda a zis: ,,Scoateþi -o afarã ca sã fie arsã.``

25 Dupã ce au scos -o afarã, ea a trimes sã spunã socrului sãu: ,,Dela omul acela, ale cui sînt lucrurile acestea, am rãmas eu însãrcinatã; vezi, te rog, al cui este inelul acesta, lanþurile acestea, ºi toiagul acesta.``

26 Iuda le -a cunoscut, ºi a zis: ,,Ea este mai puþin vinovatã decît mine, fiindcã n`am dat -o de nevastã fiului meu ªela.`` ªi nu s`a mai împreunat cu ea deatunci.

27 Cînd i -a venit vremea sã nascã, iatã cã în pîntecele ei erau doi gemeni.

28 ªi în timpul naºterii, unul a scos mîna înainte; moaºa i -a apucat mîna, ºi a legat -o cu un fir roº, zicînd: ,,Acesta a ieºit cel dintîi.``

29 Dar el a tras mîna înapoi, ºi a ieºit frate-sãu. Atunci moaºa a zis: ,,Ce spãrturã ai fãcut!`` De aceea i -a pus numele Pereþ (Spãrturã).

30 În urmã a ieºit fratele lui, care avea firul roº la mînã; de aceea i-au pus numele Zerah (Cãrãmiziu). Iosif în Egipt.