Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 38

1 Ошол убакта Жєйєт љз бир туугандарынан бљлєнєп кетип, адуламдык Хира деген кишинин жанына отурукташты.

2 Жєйєт ал жерден Шуа деген канаандык кишинин кызын кљрдє. Аны аялдыкка алып, ага жакындады.

3 Анын боюна бєтєп, уул тљрљдє. Жєйєт анын атын Эйир койду.

4 Дагы боюна бєтєп, уул тљрљдє. Анын атын Онан койду.

5 Анан дагы уул тљрљп, анын атын Шейла койду. Аны тљрљгљн учурда Жєйєт Хезипте болчу.

6 Анан Жєйєт тун уулу Эйирге аял алып берди. Анын аты Тамар эле.

7 Жєйєттєн тун уулу Эйир Тењирге жакпагандыктан, Тењир аны љлтєрєп салды.

8 Ошондо Жєйєт Онанга мындай деди: «Бир тууганыњдын аялына жакында, кайын ини катары ага єйлљнєп, бир тууганыњдын тукумун ула».

9 Онан ал тукумдун љзєнєкє болбосун билгендиктен, бир тууганынын аялына жакындаганда, бир тууганынын тукумун улабаш єчєн, уругун жерге агызып салчу.

10 Анын бул кылганы Тењирдин алдында жийиркеничтєє болгондуктан, Ал аны да љлтєрєп салды.

11 Ошондо Жєйєт келини Тамарга: «Уулум Шейла эр жеткиче, љз атањдыкында жесир катары жашап тур», – деди. «Ал да улуу агаларындай болуп љлєп калбасын», – деп ойлоду Жєйєт. Тамар кетип, љз атасыныкында жашап калды.

12 Кљп убакыт љткљндљн кийин Шуанын кызы – Жєйєттєн аялы љлдє. Жєйєт сооронгондон кийин, койлорун кыркып жаткандарга љзє менен кошо досу адуламдык Хираны алып, Тимнага кетти.

13 Ошондо Тамарга: «Кайын атањ Тимнага койлорун кырктырганы келе жатат», – деп кабарлашты.

14 Тамар єстєндљгє жесирдин кийимин чечип, чємбљт жамынып, кымтыланып алып, Тимнага баруучу жолго, Эйнайим дарбазасынын жанына отуруп алды. Анткени Шейла эр жетсе да, љзєнєн ага аялдыкка алып берилбегенин кљрдє.

15 Жєйєт аны кљргљндљ, сойку деп ойлоду. Анткени аял жєзєн жаап алган эле.

16 Жєйєт ага кайрылып келип: «Мен сени менен жатайын», – деди. Анткени келини экенин билген жок. Тамар андан: «Мени менен жатсањ, мага эмне бересињ?» – деп сурады.

17 «Короомдон бир улак берип жиберейин», – деди Жєйєт. Тамар андан: «Улагыњды берип жибергенче, кєрљљгљ бирдеме калтырасыњбы?» – деп сурады.

18 «Кєрљљгљ эмне берейин?» – деп сурады Жєйєт. «Мљљрєњдє, куруњду, колуњдагы таягыњды бер», – деди Тамар. Ал анын сураганын берип, ага жакындады. Андан Тамардын боюна бєттє.

19 Тамар турду да, чємбљтєн алып таштап, жесирдин кийимин кийди.

20 Жєйєт болсо адуламдык досунан улакты берип жиберип, аялдан кєрљљнє алдырмакчы болду, бирок ал аялды таппай койду.

21 Ал ошол жердин тургундарынан: «Эйнайимге бара жаткан жолдун боюндагы сойку кайда?» – деп сурады. Алар ага: «Бул жерде сойку болгон эмес», – деп жооп беришти.

22 Ал досу Жєйєткљ кайрылып келип: «Мен аны таппай койдум. Ал жердин тургундары да: “Бул жерде сойку болгон эмес”, – дешти», – деди.

23 Ошондо Жєйєт: «Мейли, мен бергендерди ала берсин, элге кєлкє болбосок эле болду. Мен улакты берип жибердим, бирок сен аны таппай келдињ», – деди.

24 Арадан єч айга жакын убакыт љткљндљн кийин, Жєйєткљ мындай дешти: «Келинињ Тамар бузулуп кетиптир, атєгєл, анын боюна да бєтєп калыптыр». Ошондо Жєйєт: «Аны элдин алдына алып чыгып, љрттљп жибергиле», – деди.

25 Тамарды алып жљнљшкљндљ, ал кайын атасына мындай деп айттырды: «Бул буюмдар кимдики болсо, ошондон боюма бєттє». Анан мындай деди: «Бул мљљр, кур, таяк кимдики экенин таанычы».

26 Жєйєт таанып: «Ал мага караганда адилеттєєрљљк, анткени мен аны уулум Шейлага алып берген эмесмин», – деди. Андан кийин ал ага жакындаган жок.

27 Тљрљт учурунда аялдын боюнда эгиз бала бар экени билинди.

28 Аял тљрљп жатканда, кол кљрєндє. Аначы кемпир: «Бул биринчи чыкты», – деп, анын колуна кызыл жип байлап койду.

29 Бирок ал колун кайра тартып алды. Ошондо анын бир тууганы чыкты. Аначы кемпир ага: «Сен кантип биринчи чыктыњ?» – деди. Анын атын Перес коюшту.

30 Андан кийин колуна кызыл жип байланган бир тууганы чыкты. Анын атын Зерак коюшту.