Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 37

1 Жакып атасы жашаган Канаан жеринде жашап турду.

2 Жакыптын жашоосу мындай эле: Жусуп он жети жашында, љспєрєм чагында љзєнєн бир туугандары менен, атасынын аялдары Била жана Зилпанын уулдары менен мал кайтарчу. Жусуп атасына алардын жаман иштерин жеткирип турчу.

3 Ысрайыл Жусупту башка уулдарынан љзгљчљ жакшы кљрчє, анткени ал анын карыганда кљргљн уулу эле. Ошон єчєн ага кооз кийим тиктирип берди.

4 Бир туугандары атасынын љздљрєнљ караганда Жусупту кљбєрљљк жакшы кљрљрєн кљрєшєп, Жусупту жек кљрєп калышты. Аны менен бир тууганча сєйлљшљ албай калышты.

5 Бир кєнє Жусуп тєш кљрєп, тєшєн бир туугандарына айтып берди. Ошондон кийин алар аны ого бетер жек кљрєп калышты.

6 Жусуп аларга мындай деди: «Мен кљргљн тєшкљ кулак салгылачы.

7 Тєшємдљ биз талаада боо байлап жєрєптєрбєз, бир маалда менин боом тикесинен туруп калды. Ошондо силердин боолоруњар тегерете туруп, менин боомо жєгєнєп таазим этишти».

8 Ошондо бир туугандары: «Кантип эле сен бизге падышачылык кылып каласыњ? Кантип эле сен бизди бийлеп каласыњ?» – дешип, аны тєшє єчєн, айткан сљздљрє єчєн ого бетер жек кљрєп калышты.

9 Ал дагы башка тєш кљрєп, тєшєн бир туугандарына айтты: «Бєгєн мен дагы тєш кљрдєм. Тєшємдљ кєн менен ай жана он бир жылдыз мага жєгєнєп, таазим кылып жатыптыр».

10 Ал тєшєн атасы менен бир туугандарына да айтып берди эле, атасы урушуп, мындай деди: «Эмне деген тєш кљргљнсєњ? Кантип эле мен да, апањ да, бир туугандарыњ да сага келип, таазим кылып калалы?»

11 Бир туугандары ыза болушту, атасы болсо анын сљзєн жєрљгєнљ тєйєп алды.

Жусуптун кулдукка сатылышы

12 Бир туугандары атасынын малын Шекемге жайып кетишкенде,

13 Ысрайыл Жусупка: «Бир туугандарыњ Шекемде мал жайып жєрєшљт. Барып келчи, мен сени аларга жиберейин», – деди. Ал ага: «Мына мен», – деп жооп берди.

14 Атасы ага: «Барып, бир туугандарыњ аман-эсенби, малы тєгљлбє, кљрєп, мага жообун алып кел», – деди. Ошентип, аны Хеброн љрљљнєнљн Шекемге жљнљттє. Жусуп Шекемге келди.

15 Ал талаада адашып жєргљндљ, ага бирљљ жолугуп, андан: «Эмне издеп жєрљсєњ?» – деп сурады.

16 «Мен бир туугандарымды издеп жєрљм. Алар кайсы жерде мал жайып жєргљнєн айтып коёсуњбу?» – деди ал.

17 Ошондо жанагы киши: «Алар бул жерден кетишти, анткени мен алардын “Дотанга барабыз” дегенин уккам», – деди. Жусуп бир туугандарынын артынан жљнљп, аларды Дотандан тапты.

18 Алар Жусупту алыстан кљрєшєп, ал жакындай электе эле, аны љлтєрєєнє чечип коюшту.

19 Анан алар бири-бирине: «Мына, тєш кљргєч келатат.

20 Жєргєлљ, азыр барып, аны љлтєрєп, чуњкурга таштап салалы, аны жырткыч айбан жеп кетти деп айтып коёбуз. Ошондо анын тєштљрє эмне болорун кљрљбєз», – дешти.

21 Муну Рубейин угуп: «Жок, Жусупту љлтєрбљйбєз», – деп, аны алардын колунан куткарып калды.

22 Рубейин аларга: «Кан тљкпљгєлљ. Аны чљлдљгє чуњкурга таштап салгыла, ага кол кљтљрбљгєлљ», – деди. Ал бул сљздє Жусупту алардын колунан куткарып, атасына кайтарыш єчєн айтты.

23 Жусуп љзєнєн бир туугандарына келгенде, алар Жусуптун єстєнљн кооз кийимин сыйрып алышты.

24 Љзєн болсо чуњкурга таштап жиберишти. Ал чуњкур бош болчу, анда суу жок эле.

25 Анан алар тамак жегени отурушканда, Гилат жактан келе жаткан Ысмайыл уулдарынын кербенин кљрєштє. Алар тљљлљрєнљ жыпар жыттуу заттарды: стиракс, бальзам, ладан жєктљп алып, Мисирге алып бара жатышкан.

26 Ошондо Жєйєт бир туугандарына: «Бир тууганыбыздын канын тљгєп, љлєгєн жашырып салгандан не пайда?

27 Жєргєлљ, аны Ысмайыл уулдарына сатып жиберели, колубуз да булганбайт, анткени ал биздин бир тууганыбыз, каныбыз бир», – деди. Бир туугандары анын тилин алышты.

28 Мидиандык соодагерлер љтєп бара жатышканда, Жусупту чуњкурдан тартып алышып, Ысмайыл уулдарына жыйырма кємєш тыйынга сатып жиберишти. Алар болсо Жусупту Мисирге алып кетишти.

29 Рубейин чуњкурга кайра келип караса, чуњкурда Жусуп жок экен. Ошондо ал љз кийимдерин айрып жиберди.

30 Анан бир туугандарына келип: «Бала жок экен, эми мен кайда барам?» – деди.

31 Алар бир текени союп, Жусуптун кооз кийимин кан кылып,

32 атасына берип жиберишти. Анан атасына келип, мындай дешти: «Биз муну таап алдык, карасањ, бул кийим уулуњдуку эмеспи?»

33 Жакып анын кийимин таанып: «Бул – уулумдун кийими. Ал жырткычка жем болуптур, аны жырткыч жара тартып кеткен турбайбы», – деди.

34 Анан Жакып љз кийимин айрып, єстєнљ зумбал кийип, уулун кљп кєн жоктоп ыйлады.

35 Ошондо атасын сооротууга бєт уул-кыздары чогулду, бирок ал сооронгусу келбей: «Мен эми љлгљндљр жаткан жайга, уулума барганча кайгырып љтљм», – деди. Жусуптун атасы уулун ушинтип жоктоду.

36 Мидиандыктар болсо аны фараондун сарай кызматчысы, сакчылардын башчысы Потипарга сатып жиберишти.