Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 35

1 Кудай Жакыпка мындай деди: «Ордуњан туруп, Бейтелге жљнљ, ошол жерде жаша. Бир тууганыњ Эйсаптан качып бара жатканыњда сага келген Кудайга арнап, ошол жерге курмандык чалынуучу жай кур».

2 Ошондо Жакып љз єй-бєлљсє менен љз кишилерине мындай деди: «Бљтљн кудайларыњарды таштагыла, тазаланып, кийимињерди алмаштыргыла.

3 Ордубуздан туруп, Бейтелге жљнљйлє. Башыма оор кєн тєшкљн кєнє мени угуп, мен жєргљн жолдо мени менен бирге болгон Кудайга курмандык чалынуучу жай курайын».

4 Алар Жакыпка љздљрєнєн бљтљн кудайларын, кулактарындагы сљйкљлљрєн беришти. Жакып аларды Шекемдин жанындагы эмен дарагынын тєбєнљ кљљмп салды.

5 Ошентип, алар жљнљп кетишти. Тегерек-четтеги шаарларга Кудайдын коркунучу туулуп, Жакыптын уулдарынын артынан куушкан жок.

6 Жакып љзєнєн кишилери менен Канаан жериндеги Лузга, башкача айтканда, Бейтелге келди.

7 Анан ал жерге курмандык чалынуучу жай куруп, ошол жерди Эл-Бейтел деп атады, анткени ал љз бир тууганынан качып бара жатканда, ошол жерде ага Кудай келген.

8 Ребеканын эмчек энеси Дебора каза болуп, Бейтелдин тљмљн жагындагы эмендин тєбєнљ коюлду. Жакып аны Алан-Бакут деп атады.

9 Жакып Месопотамиядан кайтып келгенден кийин, Кудай дагы келип, ага батасын берди.

10 Ошондо Кудай ага мындай деди: «Сенин атыњ Жакып. Мындан ары сенин атыњ Жакып эмес, Ысрайыл болот». Ошентип, ага Ысрайыл деген ат койду.

11 Кудай ага дагы: «Мен Кудаймын, Кудуреттєємєн. Укумдап-тукумдап кљбљйљ бер. Сенден кљптљгљн элдер, падышалар чыгат.

12 Мен Ыбрайым менен Ыскакка берген жерди сага жана сенин укум-тукумуња берем», – деди.

13 Анан Кудай андан, ага сєйлљгљн жерден кљтљрєлєп кетти.

14 Ошондо Жакып љзєнљ Кудай сєйлљгљн жерге таштан эстелик тургузуп, анын єстєнљ куюлуучу курмандыкты куюп, анын єстєнљ зайтун майын куйду.

15 Ошентип, ал Кудай љзєнљ сєйлљгљн жерди Бейтел деп атады.

Рахелдин кљз жумушу

16 Анан алар Бейтелден жљнљп кетишти. Эфратага бир аз калганда, Рахел тљрљдє. Анын тљрљтє оор болду.

17 Ал тљрљттљн кыйналып жатканда, аначы кемпир мындай деди: «Коркпо, анткени мунуњ да уул болот».

18 Жаны чыгып бара жаткан Рахел баланын атын Бен-Они койду. Бирок баланын атасы анын атын Бенжемин койду.

19 Рахел љлєп, Эфратага бараткан жолдун боюна коюлду, башкача айтканда, Бейт-Лехемге коюлду.

20 Жакып анын мєрзљсєнєн єстєнљ эстелик койду. Ал мєрзљнєн єстєндљгє эстелик бєгєнкє кєнгљ чейин турат.

21 Анан Ысрайыл жолго чыгып, Эйдер мунарасынын ары жагына чатырын тикти.

Жакыптын уулдары

22 Ысрайыл бул љлкљдљ жашап турганда, Рубейин барып, атасынын кєњє Била менен жатып алды. Муну Ысрайыл укту. Жакыптын он эки уулу бар эле.

23 Леянын уулдары: Жакыптын туну Рубейин, андан кийинкилери Шымон, Леби, Жєйєт, Исахар жана Забулун.

24 Рахелдин уулдары: Жусуп менен Бенжемин.

25 Рахелдин кєњє Биланын уулдары: Дан менен Напталы.

26 Леянын кєњє Зилпанын уулдары: Гат менен Ашыр. Жакыптын бул уулдары Месопотамияда тљрљлєшкљн.

Ыскактын кљз жумушу

27 Ошентип, Жакып атасы Ыскакка, Ыбрайым менен Ыскак жашаган Мамрейге, Кирийат-Арбага, башкача айтканда, Хебронго келди.

28 Ошондо Ыскак жєз сексен жашта эле.

29 Ыскак карылыгы жетип, љмєргљ тоюп кљз жумуп, љз элине кошулду. Аны уулдары Эйсап менен Жакып кљргљ коюшту.