Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 34

1 Леянын Жакыптан тљрљгљн кызы Дина ал жердин кыздарын кљргљнє чыкты.

2 Аны ал жердин тљрљсє хибилик Хамордун уулу Шекем кљрєп, кармап алып, зордуктап койду.

3 Жакыптын кызы Динага анын кљњєлє тєшєп, сєйєп калгандыктан, кыздын жєрљгєнљ жаккан сљздљрдє сєйлљдє.

4 Анан Шекем атасы Хаморго: «Бул кызды мага аялдыкка алып бер», – деди.

5 Жакып кызы Динанын абийирин Хамордун баласы булгап койгонун укту, бирок уулдары талаада мал менен болгондуктан, алар келгиче унчуккан жок.

6 Анан Шекемдин атасы Хамор Жакып менен сєйлљшкљнє чыкты.

7 Жакыптын уулдары болсо талаадан келип, бул ишти укканда, капа болуп, аябай ачууланышты, анткени Шекем Жакыптын кызы менен жатып, Ысрайылдын намысын тебеледи, ал мындай кылбашы керек эле.

8 Хамор аларга мындай деди: «Уулум Шекемдин кызыњарга кљњєлє тєшєп калыптыр, аны уулума аялдыкка бергиле.

9 Биз менен тууган болгула. Кыз алышып, кыз беришели.

10 Биз менен чогуу жашагыла, бул жер силердин алдыњарда турат, ал жерлерге отурукташып, чарба жєргєзєп, ээлик кылгыла».

11 Шекем Динанын атасы менен бир туугандарына: «Силердин алдыњарда ырайым тапсам эле болду, силер эмне десењер, мен баарын берем.

12 Кандай калыњ бычып, эмне талап кылсањар да берем, мага кызыњарды берсењер эле болду», – деди.

13 Бирок Жакыптын уулдары Шекемге жана анын атасы Хаморго куулук менен жооп беришти, анткени ал алардын карындашы Динанын абийирин булгап койгон эле.

14 Жакыптын уулдары аларга: «Анте албайбыз, биз карындашыбызды сєннљткљ отургузулбаганга бере албайбыз, анткени бул – биз єчєн маскарачылык.

15 Эгерде биздей болуп, силердин да бардык эркек аттууњар сєннљткљ отургузулса гана макул болобуз.

16 Ошондо биз кыз алышып, кыз беришип, силер менен чогуу жашап, бир эл болобуз.

17 Эгерде сєннљткљ отургузулганга макул болбосоњор, анда биз кызыбызды алып кетип калабыз», – дешти.

18 Бул сљздљр Хаморго жана анын уулу Шекемге жагып калды.

19 Улан муну аткарууга токтоосуз киришти, анткени Жакыптын кызын сєйєп калган эле. Шекем атасынын єйєндљгєлљрєнєн ичинен эњ кадырлуусу эле.

20 Хамор жана анын уулу Шекем шаар дарбазасынын жанына келип, љз шаарынын тургундарына кайрылып, мындай деди:

21 «Бул адамдар биз менен тынчтыкта. Алар бул жерге отурукташып, чарба жєргєзљ беришсин. Жер кенен. Алар менен кыз алышып, кыз беришели.

22 Биздин да бардык эркек аттууларыбыз алардай болуп сєннљткљ отургузулган шартта гана бул адамдар биз менен жашап, бир эл болууга макул.

23 Алардын єйєр-єйєр малы да, мєлкє да биз єчєн эмеспи? Аларга макул гана болсок, биз менен жашап калышат».

24 Ошентип, Хамор менен анын уулу Шекемдин айткандарын шаар дарбазасынан чыккандын бардыгы угуп, эркек аттуулардын бардыгы, шаар дарбазасынан чыккандардын бардыгы сєннљткљ отургузулду.

25 Yчєнчє кєнє, алар ооруп жатканда, Жакыптын эки уулу, Динанын бир туугандары Шымон менен Леби кылычтарын алып, шаарга тартынбастан кол салып, эркек аттуулардын баарын кырып салышты.

26 Хамордун љзєн да, уулу Шекемди да кылыч менен љлтєрєшєп, Шекемдин єйєнљн Динаны алып чыгып кетишти.

27 Жакыптын уулдары љлтєрєлгљндљрдєн шаарына келишти да, карындашынын абийирин булгагандыгы єчєн, шаарды тоноп кетишти.

28 Алар майда жана бодо малын, эшектерин, шаарда эмнеси болсо, талаада эмнеси болсо, бардыгын алып кетишти.

29 Алардын байлыктарын, балдарын, аялдарын туткундап, єйлљрєндљ болгон нерсесинин бардыгын талап-тоноп кетишти.

30 Ошондо Жакып Шымон менен Лебиге мындай деди: «Силер мени кайгыга салдыњар, бул жердин тургундарына, канаандыктар менен периздиктерге мени жек кљрєндє кылдыњар. Менин элим аз. Алар мага каршы чогулуп, мени љлтєрєп, єй-жайым менен жок кылышат».

31 Алар болсо: «Эмне єчєн ал биздин карындашыбызга сойкуга мамиле кылгандай мамиле кылышы керек?» – дешти.