Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 33

1 Iacov a ridicat ochii, ºi s`a uitat; ºi iatã cã Esau venea cu patru sute de oameni. Atunci a împãrþit copiii între Lea, Rahela, ºi cele douã roabe.

2 A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei, ºi la urmã pe Rahela cu Iosif.

3 El însuº a trecut înaintea lor; ºi s`a aruncat cu faþa la pãmînt de ºapte ori, pînã ce s`a apropiat de tot de fratele sãu.

4 Esau a alergat înaintea lui; l -a îmbrãþiºat, i s`a aruncat pe grumaz, ºi l -a sãrutat. ªi au plîns.

5 Esau, ridicînd ochii, a vãzut femeile ºi copiii, ºi a zis: ,,Cine sînt aceia?`` ªi Iacov a rãspuns: ,,Sînt copiii, pe cari i -a dat Dumnezeu robului tãu.``

6 Roabele s`au apropiat, cu copiii lor, ºi s`au aruncat cu faþa la pãmînt;

7 Lea ºi copiii ei deasemenea s`au apropiat, ºi s`au aruncat cu faþa la pãmînt; în urmã s`au apropiat Iosif ºi Rahela ºi s`au aruncat cu faþa la pãmînt.

8 Esau a zis: ,,Ce ai de gînd sã faci cu toatã tabãra aceea pe care am întîlnit -o?`` ªi Iacov a rãspuns: ,,Voiesc sã capãt trecere cu ea înaintea domnului meu.``

9 Esau a zis: ,,Eu am din belºug, pãstreazã, frate, ce este al tãu.``

10 ªi Iacov a rãspuns: ,,Nu; te rog, dacã am cãpãtat trecere înaintea ta, primeºte darul acesta din mîna mea; cãci m`am uitat la faþa ta cum se uitã cineva la Faþa lui Dumnezeu, ºi tu m`ai primit cu bunãvoinþã.

11 Primeºte deci darul meu, care þi -a fost adus, fiindcã Dumnezeu m`a umplut de bunãtãþi, ºi am de toate.`` Astfel a stãruit de el, ºi Esau a primit.

12 Esau a zis: ,,Haidem sã plecãm ºi sã pornim la drum; eu voi merge înaintea ta.``

13 Iacov i -a rãspuns: ,,Domnul meu vede cã copiii sînt micºori, ºi am oi ºi vaci fãtate; dacã le-am sili la drum o singurã zi, toatã turma va pieri.

14 Domnul meu s`o ia înaintea robului sãu; ºi eu voi veni încet pe urmã, la pas cu turma, care va merge înaintea mea, ºi la pas cu copiii, pînã voi ajunge la domnul meu în Seir.``

15 Esau a zis: ,,Vreau sã las cu tine mãcar o parte din oamenii mei.`` ªi Iacov a rãspuns: ,,Pentruce aceasta? Mi-ajunge sã capãt trecere înaintea ta, domnul meu!``

16 În aceeaº zi, Esau a luat drumul înapoi la Seir.

17 Iacov a plecat mai departe la Sucot. ªi -a zidit o casã, ºi a fãcut colibi pentru turme. Deaceea s`a dat locului aceluia numele Sucot (Colibi).

18 La întoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în þara Canaan, ºi a tãbãrît înaintea cetãþii.

19 Partea de ogor, pe care îºi întinsese cortul, a cumpãrat -o dela fiii lui Hamor, tatãl lui Sihem, cu o sutã de chesita.

20 ªi acolo, a ridicat un altar, pe care l -a numit El-Elohe-Israel (Domnul este Dumnezeul lui Israel).