Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 33

1 Жакып кљз чаптырып, Эйсаптын келе жатканын кљрдє. Анын жанында тљрт жєз адам бар экен. Ошондо ал Леянын, Рахелдин жана эки кєњдєн балдарын љз-љзєнчљ бљлєп койду.

2 Кєњдљрєн жана алардын балдарын алдыга койду, Леяны жана анын балдарын алардын артына, ал эми Рахел менен Жусупту алардын артына койду.

3 Љзє болсо алардын алдына љтєп, бир тууганына жакын келгенче, жети ирет жерге чейин башын ийип таазим этти.

4 Ошондо Эйсап ага утурлай чуркап, аны мойнунан кучактап љпкєлљдє, анан экљљ тењ ыйлашты.

5 Эйсап анын аялдары менен балдарын кљрєп: «Буларыњ ким?» – деп сурады. «Кудайдын кулуња берген балдары», – деп жооп берди Жакып.

6 Ошондо кєњдљр менен алардын балдары жакын келип, ага таазим кылышты.

7 Лея да балдары менен келип таазим этти. Акырында Жусуп менен Рахел да келип таазим этишти.

8 Анан Эйсап андан: «Сен бул кљп сандаган малды кандай максат менен жибердињ?» – деп сурады. Жакып ага: «Мырзамдын алдында ырайым табуу єчєн», – деп жооп берди.

9 Ошондо Эйсап ага: «Бир тууганым, љзємдєкє жетиштєє, љзєњдєкє љзєњдљ калсын», – деди.

10 «Жок, эгерде мен сенин алдыњда ырайым тапкан болсом, белектеримди кабыл ал, анткени жєзєњдє кљргљндљ, Кудайдын жєзєн кљргљндљй болдум, сен мага ырайым кылдыњ.

11 Менин сага алып келген тартуумду кабыл ал, анткени Кудай мага берди, менде баары бар», – деп, Жакып аны кљндєрдє, Эйсап кабыл алды.

12 Анан Эйсап: «Ордубуздан туруп жљнљйлє. Мен сени менен жљнљйєн», – деди.

13 Жакып ага: «Мырзам љзє кљрєп турат, балдарым жаш, ал эми майда жана бодо малым саан. Эгерде малды кєнє бою айдасак, анда бардык мал љлєп калат.

14 Мырзам љз кулунун алдында кете берсин, ал эми мен алдымда бара жаткан малдын жєрєшєнљ жараша, балдарымдын басыгына жараша жай жол жєрєп, мырзама, Сеирге келейин», – деди.

15 «Жанымдагы кишилердин бир нечесин сени менен калтырайын», – деди Эйсап. «Алардын кереги эмне? Мен мырзамдын алдында ырайым тапсам эле болду», – деди Жакып.

16 Ошентип, Эйсап ошол эле кєнє љз жолу менен Сеирге кайтты.

17 Жакып болсо Сукотко келип, ошол жерде љзєнљ єй куруп, малына бастырма тургузду. Ошондуктан ал жерди Сукот деп атады.

18 Жакып Месопотамиядан чыккандан кийин, Канаан жериндеги Шекем шаарына аман-эсен жетип, ошол шаарга жакын жайланышты.

19 Анан ал Шекемдин атасы Хамордун балдарынан жєз тыйынга жер сатып алып, чатырын тикти.

20 Ошол жерге курмандык чалынуучу жай куруп, ал жерди «Ысрайылдын Кудайы – кудуреттєє Кудай» деп атады.