Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 30

1 Cînd a vãzut Rahela cã nu face copii lui Iacov, a pismuit pe soru-sa, ºi a zis lui Iacov: ,,Dã-mi copii, ori mor!``

2 Iacov s`a mîniat pe Rahela, ºi a zis: ,,Sînt eu oare în locul lui Dumnezeu, care te -a oprit sã ai copii?``

3 Ea a zis: ,,Iatã roaba mea Bilha; culcã-te cu ea, ca sã nascã pe genunchii mei, ºi sã am ºi eu copii prin ea.``

4 ªi i -a dat de nevastã pe roaba ei Bilha; ºi Iacov s`a culcat cu ea.

5 Bilha a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut lui Iacov un fiu.

6 Rahela a zis: ,,Mi -a fãcut Dumnezeu dreptate, ºi mi -a auzit glasul, ºi mi -a dãruit un fiu.`` De aceea i -a pus numele Dan (A judecat).

7 Bilha, roaba Rahelii, a rãmas iar însãrcinatã, ºi a nãscut lui Iacov un al doilea fiu.

8 Rahela a zis: ,,Am luptat cu Dumnezeu împotriva sorei mele, ºi am biruit.`` Deaceea i -a pus numele Neftali (Luptele lui Dumnezeu).

9 Cînd a vãzut Lea cã nu mai naºte, a luat pe roaba sa Zilpa, ºi a dat -o lui Iacov de nevastã.

10 Zilpa, roaba Leii, a nãscut lui Iacov un fiu.

11 ,,Cu noroc!`` a zis Lea. De aceea i -a pus numele Gad (Noroc).

12 Zilpa, roaba Leii, a nãscut un al doilea fiu lui Iacov.

13 ,,Ce fericitã sînt!`` a zis Lea; ,,cãci femeile mã vor numi fericitã.` De aceea i -a pus numele Aºer (Fericit).

14 Ruben a ieºit odatã afarã, pe vremea seceratului grîului, ºi a gãsit mandragore pe cîmp. Le -a adus mamei sale Lea. Atunci Rahela a zis Leii: ,,Dã-mi, te rog, din mandragorele fiului tãu.``

15 Ea i -a rãspuns: ,,Nu-þi ajunge cã mi-ai luat bãrbatul, de vrei sã iei ºi mandragorele fiului meu?`` ªi Rahela a zis: ,,Ei bine! poate sã se culce cu tine în noaptea aceasta, pentru mandragorele fiului tãu.``

16 Seara, pe cînd se întorcea Iacov dela cîmp, Lea i -a ieºit înainte, ºi a zis: ,,La mine ai sã vii, cãci te-am cumpãrat cu mandragorele fiului meu.`` ªi în noaptea aceea s`a culcat cu ea.

17 Dumnezeu a ascultat pe Lea, care a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut lui Iacov al cincilea fiu.

18 Lea a zis: ,,M`a rãsplãtit Dumnezeu, pentrucã am dat bãrbatului meu pe roaba mea.`` De aceea i -a pus numele Isahar (Rãsplãtire).

19 Lea a rãmas iar㺠însãrcinatã, ºi a nãscut un al ºaselea fiu lui Iacov.

20 Lea a zis: ,,Frumos dar mi -a dat Dumnezeu! De data aceasta, bãrbatul meu va locui cu mine, cãci i-am nãscut ºase fii.`` Deaceea i -a pus numele Zabulon (Locuinþã).

21 În urmã, a nãscut o fatã, cãreia i -a pus numele Dina (Judecatã).

22 Dumnezeu ªi -a adus aminte de Rahela, a ascultat -o, ºi a fãcut -o sã aibã copii.

23 Ea a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut un fiu; ºi a zis: ,,Mi -a luat Dumnezeu ocara!``

24 ªi i -a pus numele Iosif (Adaos), zicînd: ,,Domnul sã-mi mai adauge un fiu!``

25 Dupã ce a nãscut Rahela pe Iosif, Iacov a zis lui Laban: ,,Lasã-mã sã plec, ca sã mã duc acasã, în þara mea.

26 Dã-mi nevestele ºi copiii, pentru cari þi-am slujit, ºi voi pleca; fiindcã ºtii ce slujbã þi-am fãcut.``

27 Laban i -a zis: ,,Dacã am cãpãtat trecere înaintea ta, mai zãboveºte; vãd bine cã Domnul m`a binecuvîntat din pricina ta;

28 hotãrãºte-mi simbria ta, ºi þi -o voi da.``

29 Iacov i -a rãspuns: ,,ªtii cum þi-am slujit, ºi cum þi-au propãºit vitele cu mine;

30 cãci puþinul pe care -l aveai înainte de venirea mea, a crescut mult, ºi Domnul te -a binecuvîntat ori încotro am mers eu. Acum, cînd am sã muncesc ºi pentru casa mea?``

31 Laban a zis: ,,Ce sã-þi dau?`` ªi Iacov a rãspuns: ,,Sã nu-mi dai nimic. Dacã te învoieºti cu ce-þi voi spune, îþi voi paºte turma ºi mai departe, ºi o voi pãzi.

32 Azi am sã trec prin toatã turma ta; am sã pun deoparte din oi orice miel sein ºi pestriþ ºi orice miel negru, ºi din capre tot ce este pestriþ ºi sein. Aceasta sã fie simbria mea.

33 Iatã cum se va dovedi cinstea mea: deacum încolo, cînd ai sã vii sã-mi vezi simbria, tot ce nu va fi sein ºi pestriþ între capre ºi negru între miei, ºi se va gãsi la mine, sã fie socotit ca furat.``

34 Laban a zis: ,,Bine! fie aºa cum ai zis.``

35 În aceeaº zi, a pus deoparte þapii bãlþaþi ºi pestriþi, toate caprele seine ºi pestriþe, toate cele ce aveau alb pe ele, ºi toþi mieii cari erau negri. Le -a dat în mînile fiilor sãi.

36 Apoi a pus o depãrtare de trei zile de drum între el ºi Iacov; ºi Iacov pãºtea celelalte oi ale lui Laban.

37 Iacov a luat nuiele verzi de plop, de migdal ºi de platan; a despoiat de pe ele fãºii de coajã, ºi a fãcut sã se vadã albeaþa care era pe nuiele.

38 Apoi a pus nuielele, pe cari le despoiase de coajã în jgheaburi, în adãpãtori, subt ochii oilor cari veneau sã bea, ca atunci cînd vor veni sã bea, sã zãmisleascã.

39 Oile zãmisleau uitîndu-se la nuiele, ºi fãceu miei bãlþaþi, seini ºi pestriþi.

40 Iacov despãrþea mieii aceºtia, ºi abãtea feþele oilor din turma lui Laban cãtre cele seine ºi bãlþate. ªi -a fãcut astfel turme deosebite, pe cari nu le -a împreunat cu turma lui Laban.

41 Oridecîteori se înferbîntau oile cele mai tari, Iacov punea nuielele în jghiaburi, subt ochii oilor, ca ele sã zãmisleascã uitîndu-se la nuiele.

42 Cînd oile erau slabe, nu punea nuielele; aºa cã cele slabe erau pentru Laban, iar cele tari pentru Iacov.

43 Omul acela s`a îmbogãþit astfel din ce în ce mai mult; a avut multe turme, robi ºi roabe, cãmile ºi mãgari.